Asfaltwerken op de Dijk

Vandaag is aannemer Hoogmartens gestart met de heraanleg van de Dijk. Er is een omleiding voorzien. De Dijk is de eerste straat die nieuwe asfalt krijgt in kader van het plan ‘Asfaltwegen’ waarvoor de stad jaarlijks 250.000€ uittrekt, goed voor 1mio euro t.e.m. 2018. De werken duren ongeveer drie weken, vermoedelijke einddatum (behoudens onvoorziene omstandigheden) is 15 oktober. Vandaag is de aannemer gestart met het freezen van de oude toplaag.
Er komt nieuwe weg in asfalt, oppervlakte 3000 m². De kostprijs wordt geraamd op €100.000.
“Bij de voorbereidende werken is er vastgesteld dat er zich teer bevindt in de oorspronkelijke laag asfalt. Deze teerhoudende oude asfalt moet afgevoerd en verwerkt worden volgens speciale reglementering. Dit houdt een meerkost in van €30.000”, weet An Christiaens, schepen van Openbare Werken.