Dolomietenpad in de Kevie

Vandaag is aannemer Jackers in de Kevie gestart met de aanleg van een pad voor personen met een beperking. Het kronkelende pad wordt gerealiseerd achter de beukenlaan en naast de onverharde weg. Het start t.h.v. het fietspad naar Nerem en sluit aan op de connectie met het fietspad naar de Oude Blaarstraat. “We hebben gekozen voor dolomiet, want dat is een natuurlijk materiaal”, vertelde Milieuschepen Patrick Jans. “De kostprijs bedraagt 30.000 euro vanuit het budget dat de stad jaarlijks investeert in de Kevie. De werken zullen een drietal weken duren en dan volgt de officiële inhuldiging”. Schepen Jos Schouterden (Welzijn) is, als voorzitter van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH), tevreden met dit initiatief: “Dit kadert in het inclusief beleid dat het stadsbestuur wil voeren”.