7 jaar cel

In het assisenhof is de 66-jarige Yolande Magy uit Zeebrugge veroordeeld tot 7 jaar opsluiting voor de moord op Gilberte Timmermans (53) uit Ham, de vrouw van haar ex-minnaar. De feiten vonden plaats in november 2005.De jury heeft rekening gehouden met verzachtende omstandigheden voor de moordpoging met het hoestremmende middel (antitussiva) Acedicone.
De beschuldigde stond in 2008 al eens terecht voor het Antwerpse hof van assisen. Toen  kreeg ze 23 jaar cel.
Omdat ze al 7 jaar cel achter de rug heeft, mocht ze als een vrije vrouw naar huis.

Gids 'Tongeren anders beleven'

In de Infirmerie is de officiële stadsgids ‘Tongeren anders beleven’ voorgesteld. Dit boekje loodst je langs de bezienswaardigheden. “Om bekend te zijn moet je naar buiten treden. Met deze pocketgids willen we een lacune opvangen”, vertelde toerismeschepen Marc Hoogmartens.
Erfgoedschepen Stassen mocht de gids overlopen: “Eerst krijg je een aantal toppers voorgeschoteld. Daarna volgt een overzicht en een blik op Tongeren via 3 thema’s: ‘het militair verleden’, ‘religie en zingeving’ en ‘handel, nijverheid en modernisering’.
Vervolgens mogen enkele bekende Tongenaren hun favoriete plekjes bespreken: o.a. Nico Olislagers en Thijs Posen (foto). Het volgende hoofdstuk bespreekt Haspengouw met haar typische landschapskenmerken en enkele belangrijke steden. In het laatste hoofdstuk vind je informatie over de bereikbaarheid, de evenementen en het culinair erfgoed”.
De gids is te koop aan 12,50 euro bij de dienst Toerisme, Standaard Boekhandel en de shop van het Teseum. Hij is ook digitaal beschikbaar.

Repair café in Kringwinkel

KVLV Tongeren is vandaag gestart met een repair café in de Kringwinkel (Gasthuisbosdreef). Je kan er elke 2de zaterdag van de maand terecht van 10u tot 13u voor de herstelling van kleine huishoudtoestellen, kleding en er is een hersteller voor fietsen aanwezig.

Film over Tongenaren

Vanavond werd de film ‘Charming & shocking Atuatuca’ nog eens van onder het stof gehaald. Café Gerechtshof liep helemaal vol voor deze unieke vertoning. De 50 toeschouwers genoten eerst van een tas aspergesoep en een bord spaghetti.
De filmopnames werden midden jaren ’90 gemaakt door Christophe Tomsin en Peter Cuyx zorgde voor de montage: “Het was onze bedoeling de ‘fine fleur’ van Tongeren in beeld te brengen door te communiceren met autochtone Tongenaren, maar het is wat uit de hand gelopen”, weet Christophe. “Indertijd hebben we tweemaal de cinemazaal gevuld en nu zit het café ook weer vol”.

Commissie maandag

Tijdens de commissie werden enkele agendapunten uitgebreid toegelicht:
* Directeur Marleen Haerden gaf uitleg over de GAS-boetes: Tongeren is hiermee in 2008 gestart. Op de gemeenteraad wordt het reglement aangepast en geactualiseerd.
- de maximumbedragen worden verhoogd: van 250 euro naar 350 voor meerderjarigen en van 125 euro naar 175 voor minderjarigen. Tongeren begint nooit met de hoogste bedragen enkel voor hardnekkige recidieven
- leeftijdsverhoging: Tongeren behoudt de minimumleeftijd van 16 jaar omdat zelden GAS-inbreuken worden vastgesteld bij 16-18 jarigen. “De jeugd in Tongeren is braaf!”
- alternatieve maatregelen: gemeenschapsdienst of lokale bemiddeling
- plaatsverbod: dit wordt wel in Tongeren opgenomen: vb. bij verstoring van de openbare orde of herhaalde inbreuken
Waarvoor een GAS-sanctie?
- verstoring openbare rust
- openbare veiligheid en vlotte doorgang
- openbare netheid en gezondheid
Het Meldpunt voor Overlast bevindt zich in het Munthuis

Ingenieur Gert Gonnissen gaf uitleg over de rioleringswerken in Vreren en Diets-Heur
- De werken starten op het Molenplein in Vreren en eindigen aan het kruispunt van de Klaasstraat in Diets-Heur. De Beek in Diets-Heur wordt opengelegd
- De schoolomgeving in Vreren wordt heringericht: er komt een verhoogd plateau met een fietssuggestiestrook en 11 parkeerplaatsen buiten de rijbaan
- Het kruispunt op de Luikersteenweg wordt heringericht: hier komen aanliggende fietspaden, een verkeersgeleider met middenberm en een veilige fietsoversteek en de snelheid wordt verlaagd tot 50 km/uur
De werken starten na het bouwverlof en kosten 3.5 mio euro, waarvan 1,5 mio voor de stad