Kleuters Evermaruske planten tulpenbollen

Vandaag plantten de kleutertjes van 't Evermaruske in Rutten zowat 300 tulpenbollen in het dorp. De tulpen zullen in bloei staan voor de jubileumfeesten (1050 jaar) van Sint-Evermarus in 2018. 
In samenwerking met de technische dienst werden de tulpen geplant op drie locaties: aan het monument van de Oud-Strijders, het groenhoekje van de Kupstraat en de Rechtstraat en het graseiland van de Hagelindestraat en de Kleinstraat. De tulpenbollen werden geschonken door het gelijknamige dorp Rutten in het Nederlandse Flevoland. 
“We juichen toe dat verenigingen en scholen bijdragen tot de verfraaiing van het openbaar domein in het centrum en de dorpen. Een actie als deze ondersteunen we dan ook graag. De tulpenbollen die de kleuters nu in de grond stoppen zullen in de lente zorgen voor een kleurrijk dorpsgezicht", weet An Christiaens (schepen van Openbare Werken). 
“Rutten is een aangenaam dorp om te wonen, te werken en school te lopen, mede dankzij de groene omgeving. We willen de jongste dorpsbewoners dan ook bedanken om hieraan hun steentje bij te dragen", weet burgemeester Patrick Dewael. 

Anders wonen in Tongeren

Tegen 2050 mag in Vlaanderen geen extra open ruimte meer ingenomen worden door huizen, industrie en wegen. In de praktijk betekent dat we allemaal dichter bij mekaar moeten wonen. 
Patrick Dewael, burgemeester: “Het bevolkingsaantal zal ook de komende jaren toenemen. Dit in combinatie met de toename van het aantal gezinnen en de gezinsverdunning leidt ertoe dat de vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle, woningen alleen maar toeneemt. Ons woningaanbod moet dus anders, zonder in te boeten aan kwaliteit.”
Nieuwe woonvormen zoals samenhuizen, co-housing en kangoeroewonen bieden heel wat voordelen: de beschikbare ruimte wordt optimaal benut, de kosten verminderen omdat ze gedeeld kunnen worden en leegstaande gebouwen  krijgen makkelijk een tweede leven. 
Schepen van Wonen, Jos Schouterden: “We willen Tongeren als woonstad versterken, zowel buiten als binnen de stadskern. Maar we moeten in de toekomst anders gaan wonen.  Als jongeren de ouderlijke woonst willen verlaten om zelfstandig te gaan wonen, zoeken ze vooral een kleine en betaalbare woonst. Daar wonen ze dan enkele jaren om op een later tijdstip hun definitieve keuze te maken. Senioren verlaten hun woning om dichter bij de centrumfuncties van de stad te gaan wonen. Zij zoeken vooral appartementen met 1 of 2 slaapkamers met nadruk op wooncomfort, toegankelijkheid en mobiliteit. Vaak gecombineerd met een flexibel zorgaanbod.” 
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Patrick Jans: “Deze veranderende woonomstandigheden zullen de kern vormen voor de uitbouw van het toekomstig stedelijk woonbeleid. Respect voor de openbare ruimte en kleinere wooneenheden vormen hierbij de leidraad. Dit kan o.a. door bestaande woonentiteiten op te delen of groepswonen te stimuleren of aangepast bouwen (bv. (semi) zorgwonen). We willen de centrumfunctie van Tongeren nog meer benadrukken en alle wijzigingen zullen afgetoetst worden aan de regelgeving op vlak van ruimtelijke ordening. We blijven ook inzetten op een voortdurende dialoog met eigenaars, promotoren en huurders. “De eerste aanzet is  alvast gegeven in het woonbeleidsplan. 
Drie pijlers zijn hier belangrijk:  inbreiding, renovatie en hergebruik van woningen. Deze visie kan je al duidelijk terugvinden binnen het Anicius project en in de wijk Nieuw Tongeren, besluit Jos Schouterden.

Schouwbrand in Henis

Namiddag is de brandweer moeten uitrukken naar de Bilzersteenweg in Henis. In een rijwoning had het rookkanaal van een houtkachel vuur gevat. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de schade beperkt.  De brandweer kon via de Voenhofstraat de achterzijde van de woning bereiken. Daar hebben ze de metalen schoorsteenpijp verwijderd”.

Kerst in Keunsem

Deze voormiddag genoten meer dan 200 personen van een lekker ontbijt in het parochiecentrum van Koninksem n.a.v. 'kerst in keunsem'. Tussen 9.30 u en 13 u werd alle lekkers  er geserveerd: spek met eieren, bloedworst, koffiekoeken enz, allemaal à volonté. Het kerstontbijt werd georganiseerd t.v.v. zorgboerderij Hoge Dries.
Vele vrijwilligers van KVG-Tongeren werden ingeschakeld. Er was ook een verkoopstandje waar je de eigen gewonnen producten van de boerderij kon kopen. 

Gemeenteraad december

Tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar werd het budget voor 2017 voorgesteld door schepen Marc Hoogmartens. Dat leverde menig commentaar op:
* Marc Vanherf (onafhankelijke): "Als boekhouder geef ik u een 8/10, maar als beleidsmaker een 4/10. Ik mis een schuldafbouw en een belastingverlaging"
* Ruben Stassen (Groen): "Proficiat voor de cijfers, maar ik ga niet altijd akkoord met het beleid: foutparkeren wordt gedoogd. Ik mis een duidelijke toekomstvisie"
* Fabienne Poncelet (VB) vroeg uitleg over één getal in de begroting
* Krijn Henrotte (CD&V) bewierookte de schepen: "Alles past perfect in het 100-punten plan. Er wordt duurzaam geïnvesteerd"
* Patrick Leenders (N-VA) was minder lofvol: "De stad heeft boven zijn stand geleefd. We zijn de slechtste leerling van de klas en de kas is leeg"

De schepen nam ruim de tijd om iedereen te repliceren: "Belastingen verlagen is leuk, maar we kiezen voor een gelijkblijvende fiscaliteit die redelijk is. We willen deze stad aantrekkelijker maken"