Klasgenoten steunen uitgewezen Armeniër

Gisteren is een Armeens gezin vanuit de politiecel overgebracht naar het gesloten centrum in Brugge. Hun zoon werd dinsdag thuis opgewacht door de politie. Zijn medeleerlingen zijn intussen met een petitie gestart.
De leerlingen van de Viio-scholengemeenschap zijn erg aangedaan door de plotse uitwijzing van hun klasgenoot en vriend Aram Ter-Ohanyan (18). Hij zat in het vijfde leerjaar in Viio Handel & Zorg op de afdeling Marketing & management. Toen hij thuis aankwam, stond de politie hem op te wachten.   Kiani Larondelle (17) is al twee jaar het liefje van Aram. Zij mocht hem gisteren nog even zien: “Ze hebben Arman in de minibus moeten slepen. Hij werd ondersteund door zijn ouders. Hij was aan ’t hyperventileren door de emoties”, weet Kiani. “Het is hartverscheurend”.
Het gezin uit Jerevan (Armenië) is op 19 november 2009 in België aangekomen. “De familie spreekt perfect Nederlands. De ouders zijn universitair geschoold: de vader is een ingenieur en de moeder psycholoog, maar omdat ze geen visum kregen, konden ze geen legale job vinden”, weet Dries Lodewijckx.  Aram is door iedereen graag gezien. Hij heeft eerst vier jaar in Viio Humaniora gezeten. Dit schooljaar is hij naar Viio Handel & Zorg overgekomen”. De klasgenoten en vrienden van Aram hebben woensdag alle faciliteiten op school gekregen om actie te ondernemen. Ze hebben alle media opgetrommeld en gingen ook contact opnemen met staatssecretaris voor migratie Theo Francken.

Jean-Pierre Jaeken was de afgelopen zes maanden de bovenbuur van het Armeens gezin. Hij wil de geplande acties coördineren: “Het zijn heel vriendelijke mensen. De familie is helaas sinds 2012 uitgeprocedeerd, maar weigerde te vertrekken omdat hun zoon hier school liep. In november is hij 18 geworden en is hij meerderjarig. Blijkbaar heeft DVZ hier op gewacht.”. Jean-Pierre heeft een advocaat onder de arm genomen: “Hij heeft het dossier opgevraagd. In het beste geval kan er 14 dagen uitstel worden bekomen door beroep aan te tekenen tegen de uitwijzing. De familie heeft me deze namiddag in paniek opgebeld. Ze zitten daar tussen criminelen. De man en vrouw zijn van elkaar gescheiden. Dit is mensonterend”.
Het stadsbestuur is op de hoogte van deze zaak, maar kan niets ondernemen: “Het gaat hier om de SEFOR-procedure die van toepassing is op een  Armeense familie die in Tongeren woont (vader, moeder, zoon). Dit is een procedure die de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ ) kan hanteren voor derdelanders die het bevel om het grondgebied te verlaten niet hebben opgevolgd”, verduidelijkt stadssecretaris Luc Houbrechts. “In concreto houdt dit in dat DVZ contact opneemt met de lokale politie en dat de politie de mensen ophaalt en naar een gesloten centrum brengt in afwachting van de organisatie van hun reis naar hun land van herkomst.  Het betrokken Armeens gezin heeft meerdere keren van DVZ het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten. Het laatste  bevel dateert van 17 september 2014. De familie heeft alle beroepsprocedures doorlopen en is uitgeprocedeerd. De familie heeft ook geen initiatief genomen om vrijwillig te vertrekken. De stad Tongeren vervult in dergelijk dossiers de rol van ‘tussenpersoon’ tussen de vreemdeling/asielzoeker en DVZ Brussel. Deze laatste neemt alle beslissingen. De administratie van de stad Tongeren dient zich uiteraard te houden aan de reglementering en de beslissingen van DVZ uit te voeren. Aangezien wij in deze enkel beslissingen van onafhankelijke asielinstanties uitvoeren is het niet aan de stad Tongeren om deze te becommentariëren”, besluit de secretaris.