Commissie maandag

Tijdens de commissie heeft stadssecretaris Luc Houbrechts uitleg geven over de ‘Organisatiebeheersing’, een pakket maatregelen en procedures die nodig zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken. Voor het geval er een audit zou komen. Hiervoor werd een ‘adviseur organisatie’ aangetrokken: Leen Pepels. Het document omvat 10 thema’s en een 70-tal rubrieken.
Daarnaast heeft GIS-coördinator Vicky Verscheijden toegelicht hoe iedereen via de website van de stad alle info over Rup en Bpa kan terugvinden over elk perceel: Klik op 'Ruimtelijke Ordening' en vervolgens op BPA'S en RUPS' S. “Ter plekke kan je alle regelgeving consulteren op perceel niveau, indien er een internetverbinding beschikbaar is: een schat aan informatie en dat op 1 kaart. Dit is uniek in Limburg en Vlaanderen”, volgens schepen Patrick Jans (Ruimtelijke ordening). "we zijn écht de eerste stad die op perceelniveau zo gedetailleerde info geeft".
Deze nieuwe online gis app werd ook nu weer binnen de muren van het Praetorium zelf ontwikkeld. De stad Tongeren blijft werken aan haar dienstverlening naar de burger toe.

 

Infoavond in Piringen

In de Hossenstraat in Piringen komt er gescheiden riolering en wordt de straat heringericht. Het ontwerpplan werd vanavond voorgesteld aan de inwoners. De werkzaamheden worden gestart in het voorjaar van 2017.
"Dit project is een samenwerking tussen de stad Tongeren en Infrax, waarbij Infrax instaat voor het aanleggen van de riolering en de stad Tongeren instaat voor het herinrichten van de wegenis. De werken zijn voorlopig geraamd op 275.000 euro, waarvan 120.000 euro ten laste van de stad Tongeren.
De Hossenstraat is een 'missing link' in Tongeren waar er nog geen riolering is, dit lossen we nu op met middelen die de stad krijgt uit het rioleringsfonds van Interaqua. Momenteel zijn we bezig met het dossier administratief uit te werken en de nodige vergunningen in orde te maken", verduidelijkt schepen An Christiaens (Openbare Werken).

Expo Pentagoon

Vanavond is de expo 'De Kunst van het Kijken' geopend. In het winkelpand van de ex-Essenza, (Julianus Shopping) exposeren 16 leden van de Pentagoon Academie. Je kan er 3 opeenvolgende weekends gratis terecht, telkens van 14u tot 17u.  

Limburgs Toerisme Congres

Vandaag organiseert Toerisme Limburg vzw de eerste editie van het 'Limburgs Toerisme Congres' in het Gallo-Romeins Museum. Het is een toekomstgericht congres over essentiële thema’s voor de snelst groeiende industrie ter wereld. Meer dan 170 ondernemers en beleidsmakers uit de Limburgse toeristische sector komen er samen rond toekomstige uitdagingen en trends. Het thema luidt toepasselijk: ‘De toekomst is vandaag’. Nu het toerisme in Limburg ‘boomt’, is vanuit de sector het geloof in de vrijetijdseconomie in Limburg groter dan ooit.
“In een snel veranderende wereld is stilstaan geen optie. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat toeristische ondernemers, overheden en kennisinstellingen samenwerken om het niveau van het toerisme in Limburg omhoog te stuwen”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en voorzitter van Toerisme Limburg vzw.

Lieve Verjans is weekwinnaar

Lieve Verjans (53) uit Riksingen is de vierde weekwinnaar van de actie: ‘Win een Ambi.tieusbudget' dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond al voor de tweede keer plaats bij parfumerie Steenmans (Grote Markt). Lieve kocht er zaterdag parfum.
Het thema voor de maand mei is: 'Moederdag'.