Werken aan Meulemanslaan

Deze week start aannemer Jackers met werken in de Meulemanswijk. De bomen in de stoep worden geveld en de gaten worden hersteld in betonstraatstenen. Tevens worden de kantstroken, trottoirbanden en asfaltverhardingen plaatselijk opgebroken en vernieuwd. In de bestaande rijweg worden asverschuivingen voorzien waarin bomen worden aangeplant. Verder zal het pleintje achter in de wijk volledig heringericht worden met groen. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden bedraagt 30 dagen en kost €98.900. Werken brengen altijd hinder met zich mee maar de aannemer doet, samen met de stad, zijn uiterste best om alles vlot te laten verlopen. Woningen blijven steeds toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de werkuren is de straat toegankelijk voor het verkeer.
"In Tongeren zijn er verschillende wijken die lijden onder de bomen, die te groot zijn geworden en in feite ongepast zijn aan de omgeving van woonwijken. Het zijn voornamelijk oudere wijken die na 30 – 40 jaar hiermee te kampen hebben. Om dit probleem structureel op te lossen, werd er een plan opgemaakt om sinds 2014 jaarlijks een wijk aan te pakken. Zo werden de Armand Meesenwijk en de Kleinveldstraat al voorzien van nieuwe boompjes en herstellingen van de stoepen", verduidelijkt schepen An Christiaens (Openbare werken).
De volgende omgeving die zal worden aangepakt is de Merkenstraat.

Rode Neuzenmarkt GBS Vreren

Deze namiddag organiseert de gemeentelijke basisschool 'Dol-Fijn' Vreren een RODE NEUZEN MARKT ten voordele van de vtm-actie Rode Neuzendag.

De actie werd geopend met een dansje op de speelplaats o.l.v. juf Maryse. Vanaf nu tot 18u kan iedereen in de turnzaal terecht voor een Rode Neuzenmarkt waar zelfgemaakte knutselwerkjes worden verkocht en je kan er ook iets lekkers drinken...
Onderwijsschepen Jos Schouterden kwam alvast de actie steunen.

 

Sint bij Gastama

Deze namiddag is de Sint te gast bij vluchtelingenorganisatie Gastama in PC Sint-Jan. De Jeugddienst heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen een zak met speelgoed krijgen.
"De kinderen hebben helemaal geen schrik, want in hun geboorteland kennen ze Sinterklaas en Zwarte Piet niet", vertelde Monique Borgs.

VFG voorziet rolstoelen aan kerkhof

Vandaag is het Allerheiligen en worden de overledenen herdacht met een bezoek aan het kerkhof.
VFG Tongeren denkt ook aan de toegankelijkheid op het kerkhof en biedt gratis rolstoelen aan.

Sint-Hubertusfeesten ingezet

Deze namiddag werd de jaarlijkse Sint-Hubertusviering ingezet. Dat gebeurde o.l.v. diaken Jean Rouffa. De Hubertuskapel op Offelken was volgelopen met senioren en hun kleinkinderen. Iemand had zelfs zijn hond meegebracht.
Na de vespers werd een zegening uitgesproken voor mens, dier en brood op voorspraak van de heilige Hubertus.
Het Wijkcomité trakteerde achteraf de aanwezigen op zelfgebakken wafels met koffie en een 'witteke'. 
Het wijkcomité bestaat uit Jef Duchateau, Jean-Pierre Houben, Philippe Trouwers en diaken Jean Rouffa
Foto: Jef Dommershausen