Tongeren tijdens WOI

Nico Olislagers heeft vanavond in het auditorium van het Gallo-Romeins Museum een uiteenzetting gegeven over 'Tongeren tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Dit is intussen al zijn derde voordracht voor het KLGOG. Eerder verzorgde Nico twee voordrachten over Tongeren tijdens WOII.