Opening Barbarius

In de Sint-Truiderstraat vindt vanavond de opening plaats van 'Barbarius'. Barbier Maarten Crabbé (33) is één van de laureaten van de actie 'Grijp je kans'.
In zijn zaak kan je terecht voor een scheerbeurt of een haarsnit. Maarten verkoopt er ook whisky en sigaren.
Middenstandsschepen Guy Schiepers mocht als eerste klant plaatsnemen in de barbiersstoel.
Jef Vandamme (voorzitter Middenstandsraad) kon het niet laten om ook even het scheermes ter hand te nemen.

 

Commissie 17/10

*Tijdens de commissie van vanavond mocht de stadssecretaris de agendapunten van de burgemeester (in parlement) toelichten: Er komt een tweede wijziging in het Personeelsbehoeftenplan'. Er komen nieuwe benamingen voor een aantal directiefuncties. Vanaf 23/02/17 wordt de 'Omgevingsvergunning' ingevoerd ter vervanging van de bouw-, milieu-, en socio-economische vergunning.
*Openbare werken en jeugd: er komt een nieuwe openbare aanbesteding voor het buitengewoon onderhoud van de wegen: Jaarlijks budget van 400.000 euro. In de Vrerenstraat wordt er extra drainage voorzien om het probleem van het opborrelend grondwater te verhelpen. Het retributiereglement voor het Kinderparadijs wordt aangepast: Bij laattijdig afhalen van een kind, of het niet afmelden volgt er een boete.
*Ruimtelijke ordening: grondafstand aan de Dorpsstraat in Mulken en omwille van de uitbreidingswerken op Tongeren-Oost.

Commissie 18/10

Tijdens de commissie van vanavond had enkel de erfgoedschepen 2 agendapuntjes: een restauratiepremie voor de Sint-Lutgartkerk en voor de Sint-Gilliskapel.
Omdat de cultuurschepen deze maand geen agendapunt heeft op de gemeenteraad, heeft hij een toelichting gegeven over de werking van cc De VELINX:
- het aantal abonnementen is enorm gestegen: in 2007-2008 waren het er 266 en het afgelopen seizoen 2015-2016 maar liefst 667
- er werden 20.423 tickets verkocht, goed voor 192.362 euro:: een lichte terugval t.o.v. 2014: 21.507
- de toeschouwers komen vooral uit Tongeren (34%), Bilzen (5,35%) en Hasselt!!! (4,43%)
- er staat een intensere samenwerking met Retro Velinx op het programma
- dit jaar zijn er al 555 'Vriendenpassen' verkocht t.o.v. 463 vorig seizoen
- de nieuwe tribune vertoonde enkele kinderziekten en wordt binnenkort opgeleverd
- het dak van Retro Velinx is gerenoveerd
- het dossier voor de gevelrenovatie is opgestart
- voor de erbarmelijke toestand van het terras van Retro Velinx wordt naar een oplossing gezocht

Centrum verduisterd

Vanavond wordt de verlichting van de Grote Markt, het Stadhuisplein en de Basiliek tussen 19u en 22u uitgeschakeld.
Tijdens het weekend van 16 en 17 december wordt Tongeren opnieuw herschapen in de 'Stad van de Kerstman'. Omdat er ditmaal geëxperimenteerd wordt met 'videomapping': een techniek waarbij je door middel van projectie een oppervlakte of gebouw kunt veranderen in een bewegend beeld, willen de medewerkers van het theater- & organisatiebureau TOTAAL THEATER uit
‘s-Hertogenbosch vanavond een proefopstelling uittesten.
M.b.v. een tiental beamers willen ze beelden projecteren op de toren van de basiliek.

Commissie 19/10

Tijdens de commissie van vanavond waren er enkel 2 agendapunten voor onderwijs: aanpassing schoolreglement en aanpassing arbeidsreglement (door de opheffing van GBS Nerem).
Voor financiën en toerisme zijn er geen punten op de gemeenteraad.
Onderwijsschepen Schouterden had gezorgd voor een toelichting over het gemeentelijk onderwijs door zijn adviseur onderwijs en de 3 directeurs.
- Tongeren telt 16 onderwijsinstellingen op 19 vestigingsplaatsen en 8 instellingen voor secundair onderwijs
- in 2013-2014 waren er 3096 leerlingen in basisonderwijs en 3157 in secundair onderwijs
* GBS De Basiz telt 314 leerlingen:
 -  in Henis 84 kleuters + 174 in L.O.
 -  in Piringen 56 in basisonderwijs
* GBS Vreren en Koninksem telt samen 288 leerlingen
 -  in Koninksem: 31 kleuters + 49 in L.O.
 -  in Vreren: 78 kleuters + 130 in L.O.
* GBS Mal telt 179 leerlingen: 62 kleuters + 117 in L.O.