Scholenveldloop

Vandaag vindt de jaarlijkse scholenveldloop plaats in sportpark De Motten. Voormiddag waren 1777 leerlingen uit 15 scholen van het basisonderwijs aan de slag. Namiddag lopen 449 leerlingen uit 4 scholen van het middelbaar.
Wie een podiumplaats behaalt, krijgt een medaille uitgereikt door Karel Lismont!

 

Werken aan Pannenovenweg

Momenteel worden er werken uitgevoerd aan de Pannenovenweg. Infrax voerde vooraf werken aan de gasleiding uit en de stad Tongeren sluit aan met de aanleg van nieuwe stoepen en een nieuwe asfaltlaag.
"Voor de werken van stad Tongeren staat aannemer Crommen uit Hoeselt in voor de stoepen, aannemer Hoogmartens zorgt voor een nieuwe asfaltlaag. De oplevering van deze werken wordt verwacht op 28 oktober.  De raming van de werken ten laste van de stad bedraagt 25.555 euro", weet An Christiaens, schepen van Openbare Werken.
De werken kaderen in het stoepenplan, waarbij Tongeren jaarlijks 500.000 euro investeert voor de aanleg en vernieuwing van voetpaden. Op basis van conditiemetingen wordt een prioriteitenlijst opgesteld die elk jaar verder wordt afgewerkt.

Rampoefening aan station

Deze avond werd er een grote rampoefening gehouden in de buurt van het station. In het scenario van 'Epsilon Tungri' is een passagierstrein ontspoord door een waterlek en in de krater werd ook nog eens een vliegtuigbom ontdekt. Er vielen 16 gewonden en 2 doden.
Meer dan 200 hulpverleners werden opgetrommeld.  Twee agenten die als eerste ter plaatse kwamen, lieten het leven nadat ze werden geëlektrocuteerd door de afgeknakte bovenleiding. In de trein zat een veertigtal passagiers en twee begeleiders. Hier vielen zestien gewonden, waarvan twee ernstig. De bom zorgde ervoor dat er een perimeter van 300 m moest worden ingesteld. De niet-gekwetsten en de geëvacueerde buurtbewoners werden opgevangen in de sporthal van KTA2. Eerst werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, maar de bom zorgde voor een overschakeling naar het provinciaal niveau o.l.v de gouverneur. Het crisiscentrum werd ingericht in het Praetorium.
Zelfs het gemeentepersoneel werd opgevorderd.

 

Nieuwe software voor dienst burgerzaken

Vandaag start de dienst burgerzaken (Praetorium) met een nieuw softwareprogramma genaamd ‘Bravo’. Dit programma maakt de dienstverlening  klantvriendelijker en transparanter. Deze digitalisering kadert in de visie van de stad Tongeren om te werken naar een meer klantvriendelijke/digitale dienstverlening.
Vanaf 2017 voorziet de wetgever dat elektronische identiteitskaarten online aangevraagd kunnen worden. Het platform Bravo is hiervoor alvast ingericht.
“Dit nieuwe programma biedt nog andere voordelen: De werking van het systeem wordt vereenvoudigd. Door alles binnen één bepaalde dienst te centraliseren komen we tot een vlottere doorlooptijd. Aangevraagde documenten zullen sneller afgeleverd kunnen worden. Persoonlijke dossiers uitbreiden is makkelijk, zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men per mail of per telefoon geïnformeerd wil worden over de afhandeling van een dossier. Door het integreren van één centraal platform  zijn burgers minder afhankelijk van de aanwezigheid van één bepaalde ambtenaar. Als de ambtenaar het dossier niet persoonlijk kan opvolgen, krijgen de collega’s hiervan een  melding en kunnen zij het dossier overnemen", verduidelijkt schepen van Bevolking, Eddy Manet. 
“Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne wereld. Dankzij   ‘Bravo’ wordt het aanvragen van documenten vereenvoudigd, persoonsgebonden info wordt gecentraliseerd. Het nieuwe platform biedt uitgebreide mogelijkheden om documenten digitaal af te leveren. In de loop van 2017 zal de Tongenaar van thuis uit 17 documenten volledig digitaal kunnen afhandelen (o.a. geboorteakte, uittreksel uit het strafregister, bewijs van woonst,…)", weet burgemeester Patrick Dewael.

Week van de Fairtrade

Ook de bewoners van wzc De Motten nemen deel aan de 'Week van de Faitrade'. Elke dag is er een andere activiteit voorzien. Namiddag was er een quiz met proeverij van Fairtrade producten. De thee viel niet erg in de smaak maar de koekjes en chocolade vonden ze wel lekker.