Gratis boekentassen voor kleuters

Ouders die begeleid worden door het sociaal huis De Semper, krijgen een gratis boekentas voor de eerste schooldag van hun kleuters. Met dit initiatief wil OCMW-voorzitter Johnny Vrancken ouders ondersteunen en ze tegelijkertijd bewust maken van het belang van het kleuteronderwijs, en wat daar bij komt kijken.
Peuters en kleuters zijn nog niet schoolplichtig, maar in het sociaal huis De Semper vinden ze het belangrijk dat deze kinderen tijdig voor de eerste keer naar de klas gaan. Elk schooljaar starten gemiddeld 250 kleutertjes op verschillende instapmomenten aan de 16 kleuterscholen van Tongeren.
Aan de kleutertjes bekend bij het sociaal huis, wordt op de 3 belangrijke instapmomenten van het jaar (september, januari en na paasvakantie) een boekentas met boterhammendoos, een drinkflesje en twee fruitdoosjes aangeboden. Deze actie zal jaarlijks een 50-tal kleutertjes bereiken. Het sociaal beleid zet op deze manier extra in op een goede overgang naar de school door hen te ondersteunen met het juiste materiaal, en zo de gebruiken in de school en de klas, en ook het belang van onderwijskansen voor deze kinderen, bespreekbaar te maken.
Er is gekozen voor duurzame en kwaliteitsvolle boekentassen die zeker kunnen dienen voor de hele kleuterloopbaan. De directies van de kleuter- en basisscholen van Tongeren gaven ook hun advies via het LOP (lokaal overlegplatform onderwijs).
Eind augustus kregen al 16 kinderen een mooie boekentas om goed te starten op 1 september of na de herfstvakantie.  Bij die overhandiging worden de ouders ook uitgenodigd voor de voorleesmomenten van ‘De eerste schooldag van Milan’, die op dezelfde drie instapmomenten, tussen 10 en 11u op een zaterdagvoormiddag, in de bibliotheek worden georganiseerd. 

Bij deze voorleesmomenten werken het sociaal huis De Semper en de bibliotheek van Tongeren, samen voor schoolparticipatie en leesbevordering. Het boekje ‘De eerste schooldag van Milan’ (K. Amant, CLAVIS) wordt in de bibliotheek voorgelezen aan alle startende kleutertjes en hun ouders. De kinderen krijgen het boekje mee naar huis, om het te herlezen, en samen met hun ouders toe te leven naar de eerste schooldag. Op deze themavoormiddag en in het boekje vinden de ouders ook meer informatie over het onderwijs, de bibliotheek en opvoedingsdiensten in Tongeren.

 

Johnny Vrancken - voorzitter van het OCMW - wil met de boekentassenactie de kleuterparticipatie in de Tongerse scholen maximaal te bevorderen. “Elke ouder, én elk kind, heeft op dit bijzondere moment dezelfde hoge verwachtingen en ook gelijkaardige angsten. De boekentasjes en de informatie via de voorleesmomenten van Milan, helpen de meer kwetsbare gezinnen bij het nemen van deze belangrijke stap.”, zegt de voorzitter. “Daarnaast hoop ik deze gezinnen ook extra te stimuleren hun kinderen zo veel mogelijk deel te laten nemen aan het schoolgebeuren.”