Nog 2 boeken over Tongeren

Vanavond zijn in het stadsarchief 2 boeken over Tongeren voorgesteld: het ene over De Grote Markt en het andere met stadsgezichten en Tùngerse kal. 

*Het zijn uitgaves van het KLGOG en dus mocht voorzitter Alain Colette de talrijke aanwezigen verwelkomen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om promo te voeren voor de vereniging: "Het KLGOG bestaat al 165 jaar  en heeft heel wat gerealiseerd: het vrijwaren van de omwalling en de oprichting van het GRM. Wie lid wordt, krijgt gratis toegang tot het GRM, voortaan zelfs ook tot de tijdelijke expo's. Het lidgeld bedraagt 15 euro en heirvoor ontvang je 4x/jr ons tijdschrift". 

*Erfgoedschepen Gerard Stassen beschouwt de publicaties als 'een eerbetoon aan het prachtige verleden van onze stad'. "Het boek over De Grote Markt, het fotoboek van Albert Knapen, de DVD van Tijs Posen en de brochure van Flor Hansen over de telegrafie vormen een mooi pakketje voor onder de kerstboom". 

*Stadsarchivaris Steven Vandewal mocht zijn publicatie over De Grote Markt voorstellen: "Ik ben al 15 jaar bezig met een studie over stadsontwikkeling in Tongeren. Er zijn bronnen beschikbaar vanaf de 14de eeuw. Het merendeel van de woningen op de Markt dateert uit de 15de eeuw, een groot gedeelte uit de 14de en zelfs uit de 13de. Tot de 15de eeuw was het uitzicht 'Bokrijkachtig' met houten huizen en strooien daken. De 'verstening' is na 1467 gestart. De Markt telde heel wat herbergen. De oudste horecazaak bevond zich waar nu De Casque is. Er waren heel wat ridders onder de bewoners en patriciërsfamilies en ambachtskamers. Het schepenhuis bevond zich waar nu huis Matton is. Alle huizen hadden een naam, hetgeen een grote continuïteit in bewoning betekent. Er waren amper schuren of werkplaatsen. Tussen Van Heers en Matton stonden 3 huizen tot in 1860. Zilversmid Binon woonde ook op de Markt". 
In het boek vindt je info per huis en per perceel. 
"Het is nooit af. aanvullingen zijn altijd welkom". Steven draagt het boek op aan wijlen Henry Baillien (+1982). Die maakte een manuscript over de Markt. 

*Albert Knapen mocht de rij afsluiten. In 'Tongeren & Tùngers' kan je kennismaken met 60 stadsgezichten en 263 keer 'Tùngerse Kal': "In 2012 zag ik op Facebook regelmatig foto's van oude Tongerse prentkaarten verschijnen. Die werden geplaatst door Nico Olislagers en Johnny Lysens. In het stadsarchief heb ik de 3800 postkaarten van Luc Brône mogen fotograferen en dus kon ik zelf ook oude foto's op Facebook plaatsen. Op de Internetgazet ontdekte ik collages die Patrice Goffin plaatste: een oude postkaart, aangevuld met een recente foto van dezelfde plek. Dat kan ik ook en op vraag van Steven Vandewal heb ik dit in een boek gegoten. Ik heb er veel plezier aan beleefd". 
De 'Tùngerse Kal'  heeft Albert in 'De Piepel' leren kennen dankzij Maria Latet. 

Beide boeken zijn te verkrijgen in het Stadsarchief