Zuster Theodorine

Op 29 april wordt het lichaam van de Tongerse zuster Theodorine overgebracht van het klooster in Rue Hors Chateau in Luik naar de kathedraal daar om een erebegraafplaats te krijgen.
De Tongerse zuster is in India even bekend als Moeder Theresa. In het klooster van de Kruisdochters in Genk wordt een dagboek bewaard van zuster Theodorine, Ze werd geboren in Tongeren in 1832 als Marie Caroline Mevis. De zusters in Genk bewaren een uitgave van dit dagboek alsook een Engelstalig werk over haar.
"Haar getuigenis leest als een trein. Het verhaal van hoe ze in India terecht kwam, daar leefde en haar belevenissen, haar thuiskomst en verdere werk geven een toch wel heel bijzonder beeld van een missionaris in de negentiende eeuw", volgens stadsarchivaris Steven Vandewal.