67e carnavalstoet

Namiddag hebben 54 groepen deelgenomen aan de 67e carnavalstoet. Hiervan zijn er 31 afkomstig uit de thuisstad. Opvallend veel lokale groepen kiezen voor een Teungerse naam: Van ‘De Bierkeutjes’ en de ‘Halketies’ tot ‘De Teungerse Mennekens, ‘De Carnavatchies’ ‘Fé Keeke van de Dos, ‘Ve zin te Dun’ en Nie kapot te Kraige’. 
Ondanks de inkorting van het parcours (omwille van werken op ‘De Leure’), zijn er toch weer zowat 20.000 bezoekers komen opdagen.
In het kader van mogelijke terreurdreiging tijdens carnavalsactiviteiten, werden op de invalswegen naar de Ringlaan roadblocks geplaatst: immense opleggers en vrachtwagens fungeerden als beschermingsmaatregel voor bezoekers en deelnemers.
De Oude Belgen’ telden maar liefst 70 deelnemers en de fietsende ‘Charlies’ zijn er van in het begin bij en vieren dus ook 6 x11.
De Ridders van Heco pakten uit met president Trump in hun rangen. Stadsprins Marc I (Mentior) maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vriendin ten huwelijk te vragen in het feestpaviljoen op de Grote Markt