Commissie 27/02

Tijdens de gemeenteraadscommissie van vanavond werd o.a. de aanpassing van het reglement rond brandveiligheid in horecazaken toegelicht. Op vraag van voorzitter Hugo Biets zullen de aanpassingen overgemaakt worden aan de verenigingen die vooral met vrijwilligers werken.
Schepen Jans gaf uitleg over de belasting op de opstart van omgevingsvergunningen: "Voor de tarieven hebben we ons gebaseerd op de omliggende gemeenten".