Nieuwe werkgroep

Er is een nieuwe werkgroep opgericht: Lokale holebi's en transgenders hebben zich verenigd. Ze willen het thema bespreekbaar maken, het taboe doorbreken en voor een laagdrempelig aanspreekpunt zorgen. Schepen Jos Schouterden (Welzijn) zorgt voor de ondersteuning en de contacten met het stadsbestuur. 
Joachim Peeters wordt de contactpersoon voor 'OUDt'. 

Eerste stuk ring rond Tongeren

Er komt schot in de aanleg van een ring rond Tongeren. De aanbesteding voor het NO-gedeelte kan starten. De noordoostelijke omleiding vormt de verbinding tussen de Bilzersteenweg en de Maastrichtersteenweg, via de bestaande Molenweg en langs het AZ Vesalius.
In de eerste fase zal het stuk tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg aangelegd worden en wordt ook het kruispunt van de Bilzersteenweg aangepast door de plaatsing van verkeerslichten en een vierde rijstrook.
Het nieuwe verbindingsstuk heeft een lengte van 480 meter. Er wordt gekozen voor tweemaal één rijstrook met een totale breedte van 6,60 m. Daarnaast komt een berm van 3m  en een gracht voor de afvoer van het oppervlaktewater. Het gescheiden fietspad wordt 1,75 m breed en daarnaast komt een groene bufferzone van 3m met bomen en struiken Op de nieuwe weg geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. 
De werken zullen ten vroegste eind dit jaar van start gaan, waarschijnlijk eerder in 2018. De kostprijs wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. 

Bijzondere pop voor zieke kindjes

In het AZ Vesalius werd vanochtend het project ‘Knuffelpopjes’ voorgesteld. De bedoeling is om bij zieke kindjes de angst en pijn bij een ingreep te verminderen.  Aan de pop wordt uitgelegd welke ingreep of behandeling de kindjes zullen ondergaan. Ze mogen zelf de pop behandelen en de pop nadien mee naar huis nemen. Het hele project wordt gesponsord door Kiwanis Tongeren-Bilzen, Amiticia en herenclub Kiwanis Tongeren-Ambiorix. Kiwanis schenkt daar bovenop het boek ‘ Tuur is ziek’, waardoor de kinderen vertrouwd worden met wat er in het ziekenhuis gebeurt. 
Marie-Claire Hansen is de eerste ambassadeur van Zuid-Limburg. Ze gaat na of alles vlot verloopt, houdt de voorraad bij en begeleidt. Directeur Christiaens bedankte voor het mooi initiatief.
foto's: Jef Dommershausen

Nieuwjaarsbudget dankzij Ambi.pas

Linda Trippaers uit Berg is de eerste weekwinnaar van de actie: 'Win jouw Nieuwjaarsbudget dankzij de Ambi.pas'. De overhandiging van de 500 euro aan Ambi.pas-punten vond voor de tweede keer plaats bij White Reizen (E. Jaminéstraat). Roland en Linda boekten er vorige woensdag een minitrip van 5 dagen naar Malaga. 

Nieuwe directeur GBS De Boomhut

Na 38 jaar neemt de GBS De Boomhut in Mal afscheid van directeur Danny Rome. Danny startte als onderwijzer in het eerste leerjaar en was sinds 2001 voltijds directeur. Hij wordt opgevolgd door de 45 jarige Frank Smits. Volgens schepen Schouterden hebben een aantal mensen deelgenomen aan de selectieproef. Daaruit viel de keuze op Smits, afkomstig van Mechelen, nu wonend in Heers. Frank Smits heeft al enkele jaren ervaring als directeur van een basisschool, na een loopbaan als leermeester lichamelijke opvoeding en RKG – dit alles in Vlaams-Brabant.
De boomhut telt 117 leerlingen lager onderwijs en 62 kleutertjes. 
foto: Jef Dommershausen