Vogelgriep op komst?

Vandaag werd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een geval van vogelgriep (Aviaire Influenza) vastgesteld in buurgemeente Bassenge. De tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km, die rond de besmetting wordt afgebakend, ligt deels in de provincie Limburg: in Val-Meer en Zichen in Riemst. De gebruikelijke maatregelen (verplaatsingsverbod pluimvee, andere vogels en broedeieren; inventarisatie en binnen voederen en drenken) zijn er van kracht gedurende ten minste 3 weken.
Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, zijn er tot minstens 17 juli enkele maatregelen van kracht in de bufferzone, bovenop de gewone nationale maatregelen beschreven in het document ‘Maatregelen van toepassing op het hele Belgische grondgebied’ (te raadplegen via http://www.fav.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bijkomende maatregelen voor particuliere houders

 * Elke hobbyhouder van pluimvee en andere gehouden vogels dient binnen de 48 uur een inventaris van het aanwezige pluimvee en vogels over te maken aan zijn gemeente- of stadsbestuur.
* Het pluimvee en de andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden
*  Verplaatsingen van pluimvee en broedeieren in de zone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer over de autosnelwegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt
* Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Indien u een melding wilt doen van een mogelijk geval van vogelgriep of bijkomende vragen hebt, neemt u best contact op met het FAVV via het gratis nummer 0800 99 777.