Infomoment over sluikstorten

Samenlevingsopbouw is in de wijk Paspoel bezig met een anti-sluikstortcampagne i.s.m. de stad en Woonzo. Deze campagne vindt plaats over gans Vlaanderen. Verschillende vrijwilligers hebben een vorming gevolgd om mensen gemakkelijker aan te spreken over hun gedrag. 
Op maandag 26 juni om 19:30 uur is er hierover een infomoment: aan de ingang van blok 6. Voor iedere deelnemer wacht er een cadeautje, een tas koffie of een ijsje.