Stad steunt project onderwijs en arbeidsmarkt in SIBBO

Met de opleiding OV 3 en OV 4  en 225 leerlingen is SIBBO gekend voor haar specifieke beroepsgerichte vorming. De leerlingen kunnen er praktijkervaring op doen. Het stadsbestuur wil daarbij helpen en een bemiddelende rol opnemen. Onderwijsschepen Jos Schouterden was namiddag te gast in de SIBBO (Corverstraat). Hij wil nagaan welke noden er zijn en hoe het stadsbestuur daar kan helpen. Wanneer alle leerlingen naar Genk trekken voor een infobeurs zorgt het stadsbestuur voor de bussen.
bijdrage: Jef D. 

Geboortebeperking voor stadsduiven

De stad gaat de overlast van stadsduiven aanpakken via geboortebeperking. Enkele vrijwilligers zullen de duiven daarom dagelijks voederen met maïs die behandeld is met het geneesmiddel R-12. Het probleem situeert zich vooral rond de basiliek, onder het poortgebouw van Julianus Shopping en aan de Moerenpoort en de begijnhofkerk. Een telling heeft aangetoond dat hier 160 verwilderde sportduiven zitten", weet milieuschepen Patrick Jans. 

Tongerse duim voor Hugo

Serviceclub Fifty One Tongeren heeft Hugo Vandermeer voorgedragen als verdienstelijk lid. Gisterenavond kreeg hij de 'Tongerse duim' uit handen van de schepenen Schouterden en Vrancken. 
Hugo is al jaren bestuurslid van de club, maar hij zet zich ook in voor Sint-Vincentius. 
bijdrage: Jef D.

Poverello koopt Begijnhofkerk niet

Poverello vzw ziet af van de aankoop van de Sint-Catharinakerk in het begijnhof. De restauratiekosten zouden te hoog zijn omdat de subsidies teruggeschroefd werden van 80 naar 40 procent. Na restauratie wilde de vereniging het gebouw openstellen als een plaats waar men tot rust, bezinning en soms tot gebed kon komen. 
Op 21 juni 1998 heeft het O.C.M.W. het eigendomsrecht van de Begijnhofkerk voor 1 symbolische Belgische fr. overgedragen aan de stad. Die heeft op haar beurt in 2012 de kerk in volle eigendom overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Stadsontwikkeling Tongeren en het AGB zette het gebouw te koop. De kerk werd officieel geschat op een waarde van 264.000 euro. 

Naast Poverello vzw waren er nog twee biedingen: enerzijds Open Erfgoed Stichting (OES), een initiatief van architect Jan van den Borne (eigenaar van het Tongerse Begijnhofmuseum ‘Beghina’) en Jos Vandebrouck (kunsthistoricus), en anderzijds    Linjo NV, een managementvennootschap die deel uitmaakt van een holdingstructuur “Dejolin NV, eigenaars van een groot aantal horecapanden in Limburg.

PIBO herdenkt aanslagen

Ook in de PIBO werden de aanslagen van 22 maart deze morgen herdacht door de leerkrachten en leerlingen. Dat gebeurde met één minuut stilte, gevolgd door een luid applaus.
De beelden kan je ook bekijken op https://youtu.be/2nyQww6K608