Sportinfobeurs 2017

Vandaag en morgen is er weer de jaarlijkse sportinfobeurs voor scholen in en rond Sportoase – Eburons Dome. 
Alle basisscholen van Groot-Tongeren hebben zich op voorhand kunnen inschrijven om deel te nemen aan dit evenement. In totaal zijn 1212 leerlingen ingeschreven. 
De activiteiten gaan door op 3 verschillende locaties: in de sporthal, op het grasveld, en op de parking en het voetbalterrein (kant Viséweg).
Voor elk van deze locaties wordt 40 minuten uitgetrokken. Hierna wordt doorgeschoven naar een volgende locatie. 
Op elk van deze 3 locaties zijn er 8 sportactiviteiten en uiteraard is het de bedoeling dat elke leerling aan deze 8 activiteiten tracht deel te nemen.
Bij elke activiteit is gezorgd voor de nodige begeleiding die ook de deelnemerskaarten aftekent.
Het vervoer van de leerlingen gebeurt door lijnbussen indien de scholen dit wensen (sommige scholen komen ook te voet of met de fiets).
Naast de traditionele balsporten kunnen de leerlingen ook proeven van rope-skipping, karabijnschieten of reuze netbal.