50 jaar Kapel Ketsingen

De Sint-Pieterskapel in Ketsingen werd 50 jaar geleden ingewijd. Dat werd voormiddag herdacht met een mis en een receptie. 
de viering werd opgedragen door pastoor De Man en vicaris D'Huys. 
Guido Krieken en zijn kwartet zorgden voor de muzikale opluistering.