Gouden huw. jubilarissen

In cc De VELINX werden gisteren de echtparen ontvangen die hun gouden huwelijksjubileum vieren.
Het zijn:  Florent en Marie José Martens-Hansen; Gilbert en Germaine Peters-Peeters; Louis en Monica Hardy-Lenaerts; Gustaaf en Christiane Morrhey- Schoenaers; René en Maria Vancraybex-Mees; Henry en Marie-José Davis-Timmermans; Theo en Mireille Baré-Dourrée; Dieter en Eliane Fluder-Basteyns.

Namens het stadsbestuur feliciteerde burgemeester Dewael de jubilarissen en kregen ze aankoopcheques, bloemen en een mooi boek over Tongeren. Het Koningshuis sloot aan bij de hulde met een oorkonde.

bijdrage: JeDo