Cultuurplan Limburg

Het Cultuurplan Limburg moet helpen om Limburg cultureel aan te sluiten op de rest van Vlaanderen. Dat is des te meer nodig omdat per 1 januari 2018 de provincie haar bevoegdheden inzake cultuur en bijhorende financiële verliest. Ze worden overgedragen naar het Vlaams niveau. Ook de provinciale culturele instellingen worden overgedragen naar het Vlaams niveau (zoals Z33) dan wel het gemeentelijk niveau (zoals het Gallo-Romeins Museum in Tongeren en de Provinciale Bibliotheek in Hasselt). 

Het is een illusie te denken dat Limburg zijn achterstand in een paar jaar tijd kan inhalen. Toch slaat het Cultuurplan Limburg slechts op de jaren 2018 en 2019. Omdat het in 2019 verkiezingen zijn.  Daarna is het aan de Limburgse politici om bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering te beoordelen welk belang ze hechten aan cultuur in Limburg. 

Voor de hand liggende “Trekkers” zijn Bokrijk (erfgoed en vakmanschap), Z33 (beeldende kunst, vormgeving en architectuur), CC Muze/Motives for Jazz (jazz), Dommelhof (podiumkunsten, theater- en circuskunsten), PBL (literatuur), B-Classic (klassieke muziek), Muziekodroom (pop & rock), Zebracinema/MOOOV (audiovisueel) en Musica (cultuureducatie).

Het blijft de ambitie om Z33 op termijn uit te bouwen tot een erkende Vlaamse Kunstinstelling met internationale uitstraling die inzet op experiment, ontwikkeling en innovatie binnen de cluster vormgeving, beeldende kunsten en architectuur. Tongeren kan hierin een belangrijke rol spelen. 

Euregionale samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn is een eerste opstap. Tongeren kan hierin een sleutelrol spelen. Z33, Dommelhof, Muziekodroom,  Bokrijk en het Gallo-Romeins Museum moeten hierin de leiding nemen. Zij zullen hiervoor de steun krijgen van een nog aan te duiden coördinator. Z33, Dommelhof, Muziekodroom, Bokrijk en het Gallo-Romeins Museum zouden trouwens elk de ambitie moeten hebben om hét Vlaamse expertisecentrum in hun discipline te zijn.

Twee faillissementen

Deze twee handelszaken hebben het faillissement niet kunnen afwenden:

– Café Doré (Grote Markt) 

– Verwarmingshandel FUGO (Luikersteenweg)

Koken met restjes

In oktober lanceert de provincie een preventiecampagne in kader van voedselverspilling. Ook Tongeren doet hieraan mee.
Deze voormiddag is de foodtruck van Vlaco opresent op de wekelijkse markt, vóór de toren van de Basiliek.  
Kom proeven van een heerlijk ‘overschotvangisteren’hapje en ondervindt dat creativiteit lekker is en een hoop afval vermindert !

Ze maken je op een sympathieke manier wegwijs in het koken met restjes en zo voedselverspilling tegen te gaan.

Als men bedenkt dat appelen/tomaten cc 1.9 euro/kilo kosten, boontjes cc 5 €/kilo en een kilo vlees cc 10 € : dan komen we een gemiddelde verspilling  van cc 5 € /kilo per persoon per jaar = 130 € per persoon per jaar !

 

31.000 Tongenaren

Vandaag werd de kaap van 31.000 inwoners overschreden. Vanochtend stond de teller op 31.014 Tongenaren!

Rotary steunt de Klimopschool

Vanavond organiseert Rotary Tongeren een 'Kreeftenfestijn' in PC De Meir in Henis. Er zijn 120 fijnproevers ingeschreven.
De opbrengst (3000 euro) werd overhandigd aan de Klimopschool. Het geld zal besteed worden aan de inrichting van een autismevriendelijke speelplaats.