Politie treedt strenger op tegen overlast in centrum

Na aanhoudende klachten van overlast in het centrum gaat de politie zijn patrouilles ’s avonds en in het weekend opdrijven.

Patrick Dewael, burgemeester: “Dit jaar noteerden we al 63 meldingen van nachtlawaai in het centrum, 112 meldingen van beschadigingen en vandalisme en 10 vechtpartijen in het uitgangsleven. Daar willen we paal en perk aan stellen. De politiediensten voeren hun patrouilles op, zowel ’s avonds als in het weekend. De agenten krijgen de opdracht om bij positieve vaststellingen van geluidsoverlast zoals beschreven in het gas-reglement steeds repressief op te treden. In het verleden hielden enkele uitbaters te weinig rekening met een niet-repressief bezoek van de politiediensten.” 
De agenten krijgen nu dus de opdracht om sneller pv’s uit te schrijven. Concreet betekent dit dat de politie optreedt bij overlast na 22 uur of na de uren voorzien in een beslissing van het schepencollege. Bij de organisatie van evenementen moeten uitbaters, verenigingen en andere organisatoren een aanvraag doen bij het stadsbestuur (via de dienst economie of via het evenementenloket).

"Bij elke aanvraag worden de organisatoren op de hoogte gesteld van de geldende reglementering inzake geluid, algemene veiligheid en overlast. Zowel de geluidsnormen alsook begin- en einduur worden in een besluit opgenomen en zijn bindend” zegt de burgemeester. 

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Voor de  luidste geluidsniveaus is de organisator verplicht om een geluidsmeter te hebben en die ook te gebruiken. Als deze geen metingen uitvoert (en/of niet beschikt over de juiste vergunning), kunnen er sancties volgen, opgelegd door politie of bevoegde ambtenaren.  

Foute Party in Volkshuis

Vanavond organiseert sp.a-Tongeren een 'Foute Party' in zaal Volksontwikkeling. Sam Gooris verzorgt het gastoptreden. De organisatie is in handen van vzw Curieus Tongeren.
Wie 'fout' gekleed opduikt, maakt kans op een prijs. 

Veel kermisbandjes

Vandaag is het de beurt aan de bezitters van een kermisbandje om zich uit te leven.  Van 16 tot 21 uur kunnen die onbeperkt gebruik maken van meer dan 35 bewegende attracties voor slechts 15 euro i.p.v. 135 euro. En het is een succes aan de drukte te zien.

“Twee jaar geleden zijn we gestart met de kermisbandjes en toen werden er 2.200 verkocht", zegt economieschepen Guy Schiepers. "Vorig jaar waren er dat 2.600 en dit jaar zijn ze alle 3.000 verkocht. Voor de eerste keer hebben we er 400 aan de foorkramers bezorgd om ter plaatse te verkopen".

Wijziging verkeerssituatie De Motten

Maandag 18 september start fase twee van de herinrichting van stadspark De Motten. Naar aanleiding van deze fase zullen er enkele wijzigingen op vlak van verkeerscirculatie zijn: 

U kunt het centrum steeds verlaten via de Minderbroedersstraat, Sint-Jansstraat en vervolgens via Victor Lenaersdreef en Dirikenlaan.
De rijrichting in de Sint-Catharinastraat wordt omgekeerd, zo kan u het centrum ook via de Kielenstraat verlaten richting Leopoldwal en komt u niet in de werfzone terecht. Men kan de St-Catharinastraat bereiken via Repenstraat en Corversstraat.
"Elke nieuwe verkeerssituatie vergt een aanpassing van de inwoners", beseft mobiliteitsschepen Eddy Manet.  

 Opgelet! Het kaartje in de stadskrant die maandag 18/09 in uw bus valt, is verkeerd gedrukt. Hierbij het correcte kaartje!

Handhavingsweek van 18 tot 24 september

Ook Tongeren neemt deel aan de 'Handhavingsweek' die loopt van van 18 tot 24 september – een Vlaams initiatief van Mooimakers (OVAM, Fost Plus en de VVSG).
Dit betekent dat er extra controles op zwerfvuil en sluikstorten zijn. Maar er is ook veel aandacht voor sensibilisering.

Burgemeester Patrick Dewael: "Het stadsbestuur spant zich dagelijks in om zwerfvuil te beperken en op te ruimen. In de week van 18 tot 24 september willen we samen met OVAM extra controles doen. Dat betekent dat er een extra oogje in het zeil gehouden wordt door gemeenschapswachten,  de milieudienst, de reinigingsdienst, de lokale politie en de gemeenschapswachten. Sluikstorten is één van de grootste ergernissen van de Tongenaar. Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil en sluikstort handenvol geld.”
In de woonwijk Paspoel zullen vrijwilligers de bewoners sensibiliseren rond zwerfvuil en sluikstorten. De handhavers voeren controles uit.

De stad Tongeren gaat hierbij uit van een positieve benadering. Positief gedrag wordt beloond. Bewoners die het goede voorbeeld geven ontvangen een gadget. "Het is niet de bedoeling om tijdens de handhavingsweek boetes uit te delen, wel om gedragsverandering en bewustwording te realiseren. We zullen wel optreden bij ernstige inbreuken”, zegt Patrick Dewael.