Commissie di 23/01

Tijdens de gemeenteraadscommissie van vanavond heeft Natalie Houbrechts het project 'Naar de kern' van Unizo en de Provincie toegelicht waarin het DNA van de gemeente een belangrijke rol speelt. 
In een eerste fase zijn 6 gemeenten geselecteerd: Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Bilzen, Maaseik en Tongeren. De Provincie schenkt hen elk 50.000 euro en ze moeten zelf 12.500 euro bijdragen. Het project wordt ondersteund door prof. Diane Nijs (Breda University). Het rapport moet tegen eind juni klaar zijn en dan schenkt de Provincie nog eens 100.000 euro per deelnemende gemeente. 
Vorige vrijdag hebben de deelnemers een hele dag gebrainstormd Rebecca D'Huyssens, Bert Leus, Caroline Kersten, Roger Nijssen, Stefanie Sfingopoulos, Josse Lambrix, Jan Bodts, Jef Vandamme, Benny Elskens, Laurent Meertens Cindy Gilissen, Natalie Houbrechts en schepen Guy Schiepers). 
Het doel is: 'een bedrijvige stadskern' of 'kernkompas' ontwikkelen via 'imagineering' techniek. Er wordt vertrokken vanuit de successen van de gemeente en niet vanuit de problemen. 

Auto in gracht

Vanavond rond 19u is op de Nieuwe Steenweg een terreinwagen in de gracht beland. De bestuurster van een Land Rover is plotseling onwel geworden achter het stuur. Ze wilde langs de kant stoppen, maar belandde links van de weg tegen een boom. De terreinwagen kantelde en kwam schuin in de gracht tot stilstand. De bestuurster verkeerde in shock.

Sprookjes in de bib

In de bibliotheek stap je de komende maand binnen in een heuse sprookjeswereld. Overal staan er figuurtjes uit papier-maché, beschilderd in vrolijke kleuren. Het gaat om werk van kunstenares Micheline Vandervreken. Zij stelde reeds op heel wat plaatsen tentoon. Zo was ze al te gast in het Speelgoedmuseum van Mechelen en Villa Verbeelding in Hasselt.

 “Dit initiatief kadert binnen de inspanningen die we leveren om lezen te stimuleren en aantrekkelijk te maken. Sprookjesboeken vragen immers om gelezen én voorgelezen te worden” zegt cultuurschepen Guy Schiepers. “We verwachten dat heel wat jonge maar ook minder jonge bezoekers de weg naar de bibliotheek zullen vinden voor deze feeërieke expo.”

Maar ook de Tongerse scholen tekenen deze maand present. Er zijn al 700 leerlingen ingeschreven en er wordt gerekend op meer dan 1000. Onderwijsschepen Jos Schouterden:  “De bibliotheek heeft parallel aan de tentoonstelling een aanbod ontwikkeld op leeftijd: voor de jongste kinderen lezen we een sprookje voor en zijn er kleine opdrachtjes, voor de iets oudere leerlingen is er een digitaal spel op tablet waarmee ze in kleine groepjes de tentoonstelling zelf kunnen ontdekken.” Voormiddag waren de kleuters van 't Evermaruske (Rutten) op bezoek. 

De tentoonstelling is tot en met zaterdag 17 februari vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Voor iedereen die zich graag nog een keertje verliest in de wereld van prinsessen, wolven, kikkers en huisjes van peperkoek!

Commissie 22/01

Tijdens de commissie van vanavond werden al 8 van de 10 agendapunten van de Gemeenteraad toegelicht. 

* Openbare werken (schepen Christiaens)
- bij de heraanleg van de Millerweg (Sluizen) zal de stad instaan voor de wegenis en de stoepen. De uitvoering is pas voor binnen een paar jaar
- de Merkenstraat krijgt een opwaardering: met aangepaste beplanting, nieuwe stoepen en kleine mobiliteitsingrepen om de snelheid te doen minderen 

* Ruimtelijke ordening (schepen Jans)
- de buurtweg onder de Ambiorixkazerne wordt afgeschaft
- de aanleg van Fase 1 van de omleidingsweg wordt goedgekeurd: het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Bodemweg

*stadssecretaris Luc Houbrechts heeft het Decreet Lokaal Bestuur toegelicht

"Het is de nieuwe grondwet voor de lokale besturen. Die omvat 609 artikels en vervangt o.a. het gemeentedecreet (2005) en het OCMW-decreet (2008). Het treedt in werking op 1/1/19. 
Voortaan kan er enkel klacht ingediend worden bij de minister en niet meer bij de gouverneur.
Het OCMW wordt geïntegreerd in het Managementteam. 
De gemeenteraad blijft 31 leden tellen. De OCMW-raad omvat dezelfde leden als de Gemeenteraad. Er komt 1 gemeenschappelijke voorzitter. 
Het Schepencollege zal bestaan uit de burgemeester + 6 schepenen + 1 voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD);
Het Vast Bureau bestaat uit het Schepencollege met de burgemeester als voorzitter.
Het BCSD telt 8 leden + voorzitter. De leden moeten niet verkozen raadsleden zijn.
Er komt een gemeenschappelijk organogram voor Stad + OCMW.
°Algemeen Directeur (AD): cfr secretaris
°Financieel Directeur: cfr financieel beheerder (ontvanger) die moet de 2 begrotingen opstellen
°Maatschappelijk Werker (MW): is bevoegd voor de individuele steundossiers
Het OCMW blijft een stuk autonomie behouden. Het patrimonium (wzc De Motten, Huis van het Kind, De Semper,...) en de goederen van het OCMW worden overgedragen aan de stad 

Premies voor halalslagerij

Afgelopen zomer opende Halalslagerij 'Abdul' in de Maastrichterstraat de deuren. Hosseini Abdul volgende een opleiding 'slager' bij Syntra. Samen met zijn vrouw Amiri Nourya verkoopt hij intussen alle soorten vlees, behalve varkensvlees.
Voor de opstart van zijn handel alsook de renovatie van het pand vroeg hij zowel de starters- als de renovatiepremie aan. Beide premies werden aan hem toegekend. 
Sinds kort sloot Abdul zich ook aan bij de Ambi.pas familie