Rioleringswerken Genoelsweg

Eind januari start aannemer Hermans uit Lanaken met de aanleg van gescheiden riolering in de Genoelsweg. Tezelfdertijd wordt de rijweg in kasseien aangelegd, de bermen ingezaaid en de inritten t.h.v. de woningen hersteld naar hun huidige toestand.  

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de eerste rotonde ter hoogte van de Genoelsweg in het kader van de herinrichting van het op- en afrittencomplex 32. Sindsdien werd het hele complex gefaseerd omgevormd tot een verbeterde inrichting  voor alle weggebruikers die zorgt voor een betere verkeersdoorstroming. Een ruim vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en een fietstunnel zorgen voor een comfortabele en veilige verbinding voor fietsers langs de N79 Maastrichtersteenweg.”

Eddy Manet, schepen van Mobiliteit: “Aan de 4 nieuwe bushaltes kunnen pendelaars drempelvrij de bus nemen. Er werd een tijdelijke carpoolparking aangelegd op de oude op- en afrit zijde Tongeren om gedeeld autorijden verder te blijven stimuleren. “

An Christiaens, schepen van Openbare Werken: “Rioleringsdossiers staan hoog op de agenda van de stad Tongeren. De afgelopen jaren werd er al veel werk verricht. Nu is het de beurt aan de Genoelsweg. Er komt  gescheiden riolering en tezelfdertijd wordt de rijweg heringericht. De bermen worden ingezaaid en de inritten t.h.v. de woningen worden hersteld naar hun huidige toestand. Het project wordt  uitgevoerd door de stad Tongeren en Infrax. Voor de financiering wordt een beroep gedaan op het rioleringsfonds van Infrax. De kostprijs wordt geraamd op 115.000 euro, waarvan 70.000 euro ten laste van de stad Tongeren. De werken duren ongeveer een 2-tal maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden.”

Naamopgave in Lauw

Zondag was het een belangrijk moment in de Sint-Pieterskerk in Lauw. Er had immers de ‘naamopgave’ plaats. Hierbij droegen de vormelingen van de parochiegemeenschap 'Tongeren-West' hun naam voor, als bevestiging dat ze hun woord geven aan de gemeenschap om zo te helpen Gods droom waar te maken. Ze mochten een gewijd kruisje ontvangen dat ze ook zullen dragen tijdens het Vormsel. Het federatiekoor Benedictus zorgde voor de muzikale luister.

bijdrage: Werner Jansen

Senioren S-plus kiezen hun prins en prinses

Tijdens het S-PLUS-bal van de Senioren Broek werd er een Prins en Prinses verkozen onder de aanwezigen. De gelukkigen zijn: Prinses Jeannine I en Prins Lucien I.
Er werd niet enkel gegeten en gedronken, maar ook gezongen en gedanst.
“Op ons volgend bal (zaterdag 10 februari) zullen onze prins en prinses uiteraard ook aanwezig zijn, samen met de Stadsprinsen en een aantal carnavalsverenigingen” wist Rosita Gijsen: "Iedereen, jong & oud, die zich op een rustige kalme manier wil amuseren, is welkom". 

bijdrage: Nico Francois

Werken aan volkstuintjes

De werken voor de opwaardering van de volkstuintjes tegenover Moerenpoort zijn gestart. De wildernis aan de toegang wordt opgeruimd.
Het perceel van 2,6 ha aan de Neremweg wordt al meer dan 100 jaar gebruikt voor de uitbating van volkstuintjes. 

Jeugdgevangenis sluit volgend jaar

Eind volgend jaar sluit de Jeugdgevangenis de deuren. Op dit ogenblik verblijven er 13 jongeren en 25 illegalen.
De 28 personeelsleden zullen worden overgeplaatst. 
In oktober 2014 werd ook al aangekondigd dat de Jeugdgevangenis zou sluiten. ‘Het gebouw zou niet aangepast zijn om 34 jongeren op te sluiten. Er zou te weinig ruimte zijn om te ontspannen. De koer en de cellen zijn te klein’. Toen omschreef Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen de Jeugdgevangenis als ‘Een tikkende tijdbom met kleine cellen waar nauwelijks daglicht binnenvalt’. Toen verkondigde minister Jo Vandeurzen (Welzijn): "Het is niet voorzien dat de Jeugdgevangenis op korte termijn zal sluiten". Samen met minister Koen Geens (Justitie) beslist hij nu dat de instelling eind 2019 definitief sluit. 
In het gesloten federaal centrum (GFC) verblijven sinds november 2009 minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Sinds januari 2013 kunnen er ook ‘primodelinquenten’ ondergebracht worden. Dit zijn jongeren tussen 18-24 jaar die voor een eerste keer in een gevangenisregime geplaatst worden. Voor deze populatie zijn 25 plaatsen voorbehouden. Tongeren beschikt over de allereerste gevangenis van België. Zij is gebouwd volgens het Ducpétiaux-model en werd op 1 januari 1844 in gebruik genomen.