Nieuw straatmeubilair

In de Maastrichterstraat werd op twee plekken nieuw straatmeubilair geplaatst: t.h.v. de ingang naar de Kielenstraat en t.h.v. de dagbladhandel.
"Dit is er gekomen op vraag van de handelaars. De metalen banken zijn vervangen door een lange zitconstructie met hardhout", wist schepen An Christiaens (Openbare werken)

Mesthoop aangestoken in Lauw

Gisterenavond is de brandweer moeten uitrukken naar een akker in Lauw. Langs de Rue de Louwaige hadden onbekenden een grote mesthoop aangestoken. 

De brandweer moest de hulp van het korps uit Sint-Truiden inroepen om te helpen blussen. De hoop moest uit elkaar getrokken worden om het smeulende mest vervolgens te blussen. De brandweer is tot in de vroege uurtjes ter plekke gebleven. 

 

 

Huw. jubilarissen

Zaterdag werden in cc de VELINX de echtparen, die hun huwelijksjubileum vieren, door burgemeester Dewael ontvangen.
Zijn 60 jaar gehuwd (diamanten bruiloft): Daniel en Betsy  Driesen-Mulkens, Maurice en Angèle Gos-Proesmans, Jean-Pierre en Anita Eijcken-Baillien, Nicolas en Jeanne Cloes- Schraepen.
Vieren hun gouden bruiloft (50 jaar): Lambert en Marie-Pierre Hansen-Thijs, Nicolas en Madeleine Milkers-Daenen, Albert en Catharina André-Coenegrachts, Jean en Maria Jorissen-Dighneef, Denis en Alberte Beelen-Milissen, Florent en Elie Hansen-Jorissen, Karel en Marie Lutgarde Van Eynde-Wilmots, ,Arnold en Antoinette Stassen-Veugen, Hubert en Albertine Jans-Loix,  Herman en Josefina Bertrand-Motten.
De echtelingen kregen van het stadsbestuur bloemen, een mooi gedenkboek en aankoopcheques. Het koningshuis stuurde een oorkonde

bijdrage: JeDo

Teseum TIJDsessie #1: Stil de TIJD - Joke Hermsen

Vanavond om 20u00 organiseert MoMeNT de 1 ste Teseum TIJDsessie van het jaar met gastspreker Joke Hermsen, inkom is gratis!
Vanuit het gedachtegoed van Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt Joke een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij stelt belangrijke vragen als 'Van wie is de tijd?' en 'Bestaat er nog een persoonlijke tijd?' en legt haar oor te luisteren bij schrijvers en kunstenaars die deze innerlijke tijd in hun werk hebben proberen te verbeelden. Tegen de huidige tijdgeest in verkent zij het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die sinds de Oudheid als de belangrijkste voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar die in het huidige economische tijdsgewricht op weinig waardering hoeven te rekenen. Ten slotte schetst Hermsen de politieke en sociale gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving.
Joke Hermsen studeerde literatuur en filosofie in Amsterdam en Parijs, promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht. Ze is bekend van de romans Het dameoffer (1998),Tweeduister (2001) en De profielschets (2004). Daarnaast schrijft ze essays over kunst, literatuur en filosofie, waarvan haar essaybundels Heimwee naar de mens (2003) en Stil de tijd (2011) werden bekroond met de Jan Hanlo Essayprijs. De eerste kwam ook nog op de shortlist voor de Socrates Wisselbeker 2004. Naast het schrijven van essays, columns en proza, geeft ze lezingen en workshops over filosofische en maatschappelijke kwesties, literatuur en beeldende kunst

Boom Casinohof geknakt

In de Casinotuin is vanochtend een forse stam van een acaciaboom afgescheurd. De boom staat langs de Watertorenstraat. De brandweer is bezig met het kortwieken van de boom