Dag van de Zorg op 18 maart

Op zondag 18 maart vindt de jaarlijkse 'Dag van de Zorg' plaats. Ditmaal zullen Nederheem en Ter Heide samen deelnemen. 
Deze twee Tongerse instellingen werken al jaren samen. Zo komen bewoners van Nederheem wekelijks naar de turnzaal van Ter Heide voor een activiteit. 

Programma 'Dag van de Zorg'': In beide instellingen kunnen de bezoekers 's namiddags van 13u tot 17u kennismaken met de werking en de bewoners

Ter Heide: een verhalenparcours, een infostand met filmpjes
Nederheem: Opendeurdag in de 3 vestigingen: Dagcentrum - Huis Bergerhof - Huis Piringen (officiële opening om 11u)

GRM wordt geen cultureel-erfgoedinstelling

De Vlaamse Regering heeft beslist om in de beleidsperiode 2019-2023, naast het M HKA en KMSKA, geen bijkomende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling.

Het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 laat de Vlaamse regering, naar analogie met de kunstinstellingen, toe om grote collectiebeherende organisaties (musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken) met een internationaal en excellent niveau van cultureel-erfgoedwerking aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling. Collectiebeherende organisaties konden zich hiervoor vrijwillig kandidaat stellen.

Deze ‘cultureel-erfgoedinstellingen’ dienen toonaangevend te zijn op het vlak van kwaliteit en van management. Ze vormen een internationale referentie, een uithangbord en spelen een grote algemene of specifieke maatschappelijke rol voor Vlaanderen. De wijze waarop de cultureel-erfgoedwerking uitgevoerd wordt, geldt als voorbeeld voor andere spelers in het cultureel-erfgoedveld. Een cultureel-erfgoedinstelling is m.a.w. landelijk maar vooral ook internationaal een vuurtoren van en voor Vlaanderen.

7 bijkomende musea dienden op 15 december 2017 een aanvraag in voor de erkenning tot cultureel-erfgoedinstelling:

 • Gallo-Romeins Museum, Tongeren
 • In Flanders Fields Museum, Ieper
 • Musea Brugge
 • M-Museum Leuven
 • Museum voor Schone Kunsten Gent
 • Mu.ZEE, Kunstmuseum aan zee Oostende
 • Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent

Om als cultureel-erfgoedinstelling aangeduid te worden, moet een organisatie voldoen aan zeven criteria:

 • de functies uitvoeren op internationaal niveau;
 • over een collectie cultureel erfgoed van minstens landelijke betekenis beschikken;
 • een cultureel-erfgoedwerking ontplooien met een internationale schaalgrootte en reikwijdte;
 • een dienstverlenende rol vervullen op landelijk niveau, indien van toepassing;
 • voldoende scoren op maatschappelijke en culturele inbedding en engagement;
 • over een adequate infrastructuur beschikken voor de uitvoering van de functies;
 • volgens de principes van goed bestuur een performant zakelijk en financieel beheer voeren met een dynamisch management en een solide financieel beleid.

Zes van de zeven aanvragers voldeden echter niet aan minstens één van de criteria. Twee  musea voldeden ook niet aan het decretale minimum op het vlak van publieksbereik, nl. gedurende de afgelopen vijf jaar minstens drie jaar 120.000 bezoekers per jaar tellen of de haalbaarheid daarvan aantonen.

 

Pyjamadag

Vandaag is het de 3de editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. 
Ook de kleuters (én juffen!) van kleuterschool De Puzzel in Piringen lieten zich niet onbetuigd en kwamen in pyjama naar school.
Bednet maakt het recht op onderwijs mogelijk voor leerlingen die door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig, niet naar school kunnen.
bijdrage: Werner Jansen

Levenslang voor Hardy

Seriedoder Hardy is namiddag tot levenslange opsluiting veroordeeld in het assisenhof. Hij stond er terecht voor  twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. De veroordeelde moet daar bovenop ook nog eens 15 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. 

Hardy heeft in de gevangenis van Hasselt al verscheidene cipiers met de dood bedreigd

50 jaar boutique Dany

Straks wordt 50 jaar boutique Dany gevierd met een receptie tussen 17u en 19u. 
De familie Zegers-Mat-Lowet heeft al een halve eeuw een passie voor mode. In de gloriejaren beschikte de familie over 4 boutiques in de Maastrichterstraat. Vandaag zijn er hiervan nog 2 open. 
Michel Lowet heeft de geschiedenis van de winkels in een prachtig boek gegoten: een uniek naslagwerk, gestoffeerd met straffe anecdotes. Het boek kost 50 euro, maar wie voor 200 euro aan kleding koopt, krijgt het gratis aangeboden.