9e Night at the Museum

Dit weekend is het weer ‘Night at the Museum’: 100 kinderen tussen 8 en 14 jaar nemen deel. Tijdens de spannende museumnacht gaan ze in kleine groepjes op verkenning in een verlaten museum. Als een rasechte Sherlock onderzoeken ze de museumzalen, de verlaten kantoren én de kamers achter de schermen. Ze moeten zo veel mogelijk tips verzamelen om de valse museummedewerker op het spoor te komen en te ontmaskeren.
Spelenderwijs leren ze het museum ontdekken. Na een superspannende avond overnachten ze in de museumzalen. Morgenvroeg wacht een lekker ontbijt, gevolgd door een leuke afsluitende activiteit. Om 11u worden ze door hun ouders weer opgehaald

Blaarstraat ingehuldigd

Om 11u is de vernieuwde Blaarstraat (aterstoase) ingehuldigd. Alle inwoners waren uitgenodigd voor een informele drink op het binnenplein van de Ambiorixkazerne. De 'Makelarij' stond in voor de catering. 
De inwoners zijn enthousiast over het resultaat: "We wonen in de mooiste en de meest verlichte straat. Nu maar hopen dat er minder snel wordt gereden", weerklonk het.
"Deze straat was opgenomen in ons 'Stoepenplan'. Omdat het wegdek in slechte staat was, werd er besloten tot een volledige herinrichting over te gaan. De werken zijn in september 2017 gestart. Kostprijs 500.000 euro. De schoolomgeving is veiliger geworden. Dinsdag wordt ook aan de overzijde van de straat een fietssuggestiestrook aangebracht", wist schepen An Christiaens (Openbare werken)

Stad Tongeren blijft inzetten op toegankelijkheid straten en pleinen

Stad Tongeren maakt werk van toegankelijke straten en pleinen. "Iedereen heeft recht op basismobiliteit. Het is van belang dat alle inwoners zich zelfstandig en vrij kunnen bewegen. Vooral senioren, personen met een beperking en gezinnen met jonge kinderen, moeten vrij kunnen gebruik maken van drempelloze openbare infrastructuur", weet schepen Jos Schouterden. 
Tongeren kiest voor expertise, overleg en een planmatige aanpak. Samen met adviesraden worden initiatieven ontwikkeld. Hierbij wil Tongeren beroep blijven doen op het expertisebureau INTER. Door belangrijke mobiliteitsdossiers door externen te laten beoordelen kunnen we extra beroep doen kennis en bekwaamheid van beroepsmensen.
Volgens de schepen is gestructureerde en systematische aanpak te verkiezen boven “brandjes blussen”. "De uiteindelijke bedoeling blijft onze stad integraal toegankelijk maken voor alle inwoners".

Morgen vindt overleg plaats tussen stad Tongeren, de adviesraden en expertisebureau Inter.

 

NIEUW SCHOOLJAAR 2018-2019

Het stadsbestuur gelooft in de kracht van goed onderwijs: "Onderwijs is een hefboom om maatschappelijke kwetsbaarheid en ongelijkheid te verminderen, om bij kinderen kansen te creëren om hun toekomst goed uit te stippelen. In Tongeren mogen we ons gelukkig prijzen met zoveel scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) die allemaal het beste voor onze kinderen nastreven", weet onderwijsschepen Jos Schouterden.  

-          15 scholen (18 vestigingsplaatsen) basisonderwijs (GO!, vrij en gemeentelijk)

-          7 middelbare scholen (GO! , vrij en provinciaal) [1]

Opnieuw gaat in Tongeren een schooljaar van start voor ruim 6000 leerlingen uit kleuter, lager en middelbaar onderwijs.  Ook het kunst- en volwassenenonderwijs herstart zijn activiteiten in september.

De stad Tongeren kiest er al jarenlang expliciet voor om zelf onderwijs in te richten en verwelkomt zo’n 770 leerlingen in 3 gemeentelijke basisscholen verspreid over 5 vestigingen. "Deze scholen hebben elk hun eigenheid – zo zijn er bv 2 schooltjes met graadklassen - , maar het schoolbestuur zet ook in op een overkoepelende werking en uitwisseling, zowel binnen het eigen schoolbestuur als binnen de scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg.  De investeringen op het vlak van mediawijsheid lopen gelijk voor de verschillende vestigingen en worden ondersteund door een gemeenschappelijke ICT-coördinator.  Jaarlijks is er een overkoepelende personeelsvergadering en sinds vorig schooljaar is er ook een overkoepelende schoolraad.

Als schoolbestuur hebben we permanent oog voor wat reilt en zeilt bij onze jonge inwoners, hun ouders, hun leerkrachten en houden we voeling met een van de belangrijkste pijlers van een goede samenleving, namelijk onderwijs.   Dit alles in goed overleg en samenwerking met andere stadsdiensten die van ver of nabij met het schoolgebeuren te maken hebben: jeugd- en sportwerking, cultuur en bibliotheek, mobiliteit, kansarmoede, milieu, welzijn  …

Al die contacten, deze permanente kruisbestuiving tussen de verschillende diensten, bevorderen de lokale samenlevingsopbouw ten zeerste.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wensen we alle kinderen en schoolteams een vlotte start en een jaar vol begeestering met zin in leren en ontdekken".

[1] PIBO, 2 vestigingen Atheneum Tungrorum, 2 vestigingen VIIO, 2 vestigingen SIBBO

4 Seasons is verhuisd

Bloemenzaak The 4 Seasons is verhuisd van de Hemelingenstraat naar de Maastrichterstraat (op de hoek van de Vermeulenstraat). Jeff is in 1995 met zijn bloemenzaak gestart: "10 jaar geleden hebben we de winkel vernieuwd. In de Maastrichterstraat is meer passage. De winkel is wel 40 m² kleiner, maar alles in onderkelderd", vertelde Jeff en zoon Sven.
Een volledige wand in de winkel is versierd met een graffiti-tekening, gemaakt door Billie Broekmans, een neef van Sven. 
Billie heeft ook een tekening rond de brandblusser gemaakt: gebaseerd op het silhouet van Sven