Vredegerecht Tongeren-Voeren

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil 40 van de 229 zetels van het vredegerecht  afschaffen. Hij denkt in een eerste fase aan de kantons waar meer dan één zetel is.
Bij het Vredegerecht Tongeren-Voeren is men bereid Voeren op te offeren. Daarom wordt er voorgesteld de zittingen in Voeren af te schaffen. Tot nu toe moeten tweemaal in de week twee personen een hele voormiddag in Voeren gaan zetelen. Dat betekent een verplaatsing van 26 km (enkel reis) en dat om daar slechts één of twee personen te zien.  
Het gerechtelijk kanton Tongeren-Voeren organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Tongeren, Herstappe, Riemst en Voeren. Het vredegerecht zetelt zowel in de Kielenstraat 22/5 te Tongeren als in Gemeenteplein 1 te Voeren-'s Gravenvoeren. Daar is de griffie van het vredegerecht open op maandag- en woensdagvoormiddag van 10.00 tot 12.00 uur.