Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 20/11

Tijdens de commissie van vanavond werd het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toegelicht. Schepen Jos Schouterden (Sociale Zaken) gaf de inleiding: "Dit is een totaal nieuw concept van vraagbehandeling om de toegankelijkheid van hulpverlening te optimaliseren. Er mogen geen mensen meer door de mazen van het net vallen".


Cindy Doumen (L) en Jill Menten (R) gaven tekst en uitleg over GBO

- Het wordt toegepast in Tongeren en Bilzen, Riemst, Hoeselt, (Herstappe en Voeren): eerstelijnszone ZOLIM
- de actoren: OCMW / CAW / alle mutualiteiten en VVSG
- doelstelling: garanderen van het recht op een menswaardig bestaan
geen onderbescherming
toegankelijke dienstverlening
- voor doelgroepen die hun rechten niet realiseren
- Vlaanderen geeft hiervoor een subsidie van 40.000 per jaar
- de focus ligt op rechten en onthaalfunctie
- GBO is er voor elke burger, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen door pro-actief en outreachend te werken
- meerwaarde? de cliënt hoeft slechts eenmaal zijn verhaal te vertellen
- een gezamenlijke uitbouw van hulpverleningsnetwerk, gericht op: wat er is en wat er ontbreekt
- doelgroep? kwetsbare zwangeren en ouders van pasgeborenen (0 t.e.m. 3)
- in 2017 waren er in Tongeren 274 geboortes, waarvan 51 (18,5%) in een kansarm gezin. In 2008 was dat 12,4%
- Tongeren is ingestapt in het traject 'Drempelmeter' (stad Hasselt)
- Tongeren moet hierin leren van Bilzen en omgekeerd
- in Riemst en Hoeselt doet Kind & Gezin mee

Naar een next-level museumervaring met vtbKultuur Amusé

Goed nieuws voor cultuurliefhebbers rond Tongeren. vtbKultuur komt hier met een nieuw initiatief: vtbKultuur Amusé – een vereniging waar museumliefhebbers samen naar een ‘next level’ gaan, bv. met een boeiende gids, een geanimeerde nabeschouwing of met de beste mede-bezoekers!

vtbKultuur is een Vlaamse, sociaal-culturele vereniging die bestaat sinds 1922. vtbKultuur heeft ongeveer 150 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen en Brussel. Ze brengen mensen samen om van cultuur te genieten. Jaarlijks worden er bijna 2500 activiteiten georganiseerd. Rond Tongeren komt vtbKultuur nu met een nieuw initiatief: vtbKultuur Amusé. Dit is een vereniging waar museumliefhebbers SAMEN boeiende musea BELEVEN.“’Samen’ en ‘Beleving’ staan wel degelijk centraal bij vtbKultuur Amusé” , zegt Ann Vanhoudt van vtbKultuur. “We gaan niet zomaar op uitstap naar een museum. Bedoeling is dat we de deelnemers ook telkens een meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld door een interessante gastspreker uit te nodigen of door een boeiende voor- of nabespreking te houden én door samen nog gezellig na te praten over de activiteit. We mikken zeker ook op museumliefhebbers die in hun familie- of vriendenkring geen mensen hebben om hun passie mee te delen. Wij willen hen samenbrengen met gelijkgezinden om hun liefde voor expo’s, musea en cultuur te delen. Mensen samen van cultuur laten genieten, daar doen we het voor!”
De eerste activiteiten op het menu van vtbKultuur Amusé:

12 december om 19.30 uur: bezoek aan de expo “Dacia Felix, het roemrijke verleden van Roemenië” in het Gallo-Romeins Museum. 106 na Christus. De Romeinen voegen een nieuwe provincie toe aan hun immense Rijk:Dacia! Ze ligt in wat vandaag Roemenië is, het oude thuisland van Daciërs en Geten. Hun magnifieke goud- en zilverschatten schitteren eenmalig in België, in een sfeervol decor met grootse landschapsbeelden. Van oudsher is Roemenië een kruispunt van culturen. Niet alleen Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten vonden er een thuis. Wat dreef hen naar de regio? Hoe verliepen de contacten met de plaatselijke bevolkingsgroepen? Maak een reis, steeds dieper in de tijd en ontdek het allemaal!

Praktisch:
Samenkomst om 19 uur in de inkomhal van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15,Tongeren. Om 21 uur word je uitgenodigd voor een gratis drankje en een gezellige babbel.
Kostprijs: zonder museumpass € 16 - met museumpass: € 6
Inschrijven kan tot 2 december 2019 en is pas definitief na betaling.

8 februari 2020 om 14 uur: bezoek aan de expo “Smukk/Embellishment” in Hasselt Het Modemuseum trakteert je op een zinnenstrelende en leerrijke tentoonstelling gewijd aan kledingdecoratie of 'embellishment'. Verwacht je aan een visueel feest van broderie, pailletten, bedrukking en unieke stukken van de grootste ontwerpers uit heden en verleden.

Praktisch:
Samenkomst om 13.30 uur in de inkomhal van het Modemuseum van Hasselt, Gasthuisstraat 11. Om 15.30 uur word je uitgenodigd voor een gratis drankje en een gezellige babbel.
Kostprijs: zonder museumpass: € 16 - met museumpass: € 6
Inschrijven kan tot 22 januari 2020 en is pas definitief na betaling. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt.

Meer info en inchrijven: www.vtbKultuur.be/amuse


Commissie 19/11

Tijdens de gemeenteraadscommissie van vanavond hebben Rudi Diels (Financieel directeur) en Inge Borgerhoff ( Financieel adjunct-directeur) uitleg gegeven over de nieuwe BBC (Beleids- en Beheerscyclus) die vanaf 2020 in voege gaat, ter vervanging van de versie van 2014.

Schepen Gerard Stassen gaf de inleiding: "We wachten nog altijd op het software pakket dat we begin dit jaar besteld hebben. Politie en de kerkfabrieken vallen niet onder het nieuwe systeem. We moeten vertrekken van: Welke maatschappelijke problemen heeft Tongeren en hoe gaan we die aanpakken?"

Diels: De oude BBC was te complex en te technisch. Gemeente en OCMW blijven 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten. Het 'budget' valt weg en wordt onderdeel van het 'meerjarenplan'. De nadruk ligt op de beleidsdoelstellingen. Doelstelling en actie staan centraal. Het beschikbaar budgettair resultaat moet altijd groter zijn dan 0 en in het laatste jaar van het meerjarenplan (2020 - 2025) moet de AFM positief zijn.
Voortaan moeten alle toegepaste processen uitgeschreven worden voor een eventuele audit.
De nieuwe BBC zou transparanter, eenvoudiger en minder technisch moeten zijn...

Borgerhoff gaf uitleg over de strategische nota: "Eerst moest er een omgevingsanalyse gemaakt worden. Met deze 4 onderwerpen: demografie / huisvesting / leven en vrije tijd / lokale economie en werk. Dat werd uitbesteed aan een studiebureau. Hieruit blijkt dat 31% van de inwoners ontevreden is over ouderenvoorzieningen. 83% vindt dat er voldoende groen is in tongeren. 50 % is ontevreden over de fietspaden, maar wel tevreden over het openbaar vervoer.
Het bestuursakkoord werd gebruikt voor de doelstellingen '20-'25.
Er zijn 5 beleidsdomeinen: naast Algemene financiering
- Tongeren goed besturen
- Tongeren goed om wonen
- Tongeren welvarende stad
- Tongeren bruisende stad
- Tongeren zorgende stad (OCMW)
De stad heeft 13 beleidsdoelstellingen, 27 actieplannen en 88 acties
Het OCMW 3 beleidsdoelstellingen, 7 actieplannen en 31 acties


Tot slot zijn er 10 prioritaire doelstellingen opgesteld: o.a.: baan ruimen voor fietsers door het omvormen van de straten in de binnenstad naar fietsstraten, met uitzondering van de voetgangerszones.Wolf bezoekt Vossen

Gisteren is de kersverse trainer van KRC Genk langs geweest bij kleding Vossen (T-Forum). Hij was vergezeld door zijn assistent Miguel Moreira.

Guido Vossen maakte van de gelegenheid gebruik om met hen te poseren


Schaatspret op T-Forum

Tijdens de kerstvakantie zal er kunnen geschaatst worden op T-Forum. In het winkelpand waar voordien AVA was gevestigd, wordt een ijspiste ingericht. Het initiatief komt van de eigenaar van T-Forum en niet vanuit stad Tongeren.
Horeca is niet toegestaan

12 ziekenhuizen promoten stoppen met roken

12 Vlaamse ziekenhuizen starten een proefproject rond rookstopbegeleiding. Hierbij ook az Vesalius. Er wordt samengewerkt met het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding.

De ziekenhuizen willen zowel patiënten, bezoekers als personeel aansporen te stoppen met roken.
Dat zal gebeuren door hen aan te spreken.
Bij Vesalius gaat men het rokershok aan de hoofdingang aanpakken.

az Vesalius, met campussen in Tongeren en Bilzen, is één van de 12 Vlaamse ziekenhuizen dat deelneemt aan het pilootproject Rookvrije Ziekenhuizen van het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding.

Nog meer dan nu het geval is wil het ziekenhuis patiënten overtuigen om te stoppen met roken. Niet met enkele losse acties maar met een doordachte structurele aanpak. Ook patiënten die niet zijn opgenomen, worden aangemoedigd om te stoppen.

Zien roken doet roken, daarom wordt de rokersruimte, buiten aan de ingang van het ziekenhuis, verplaatst naar een minder zichtbare plek. Patiënten die roken zullen er door arts systematisch op attent gemaakt worden dat roken ongezond is.

“We willen dat op een positieve manier doen,” zegt psychologe en tabakologe Inge Goffart. “Het is de bedoeling dat artsen aan hun patiënten vragen ‘Rook je? Heb je er over nagedacht om te stoppen? Wij kunnen je daarbij helpen.’ De arts kan dan doorverwijzen naar rookstopbegeleiding en eventueel ook medicatie voorschrijven, zoals nicotinepleisters.”

Herhaling werkt

“Door mensen regelmatig attent te maken op de gevolgen van roken kan je hen overtuigen om te proberen om te stoppen met roken. We weten dat mensen vaak meerdere pogingen nodig hebben voor ze echt kunnen stoppen, dat is heel normaal,” zegt Inge Goffart.

Zesdejaars Atheneeke doen mee aan First Lego League

Deze voormiddag mochten de 25 leerlingen hun project voorstellen aan een lokale jury met o.a. schepen Patrick Jans (Mobiliteit) en Yannick Volont (Mobiliteitsambtenaar). De klas is opgesplitst in twee groepen: Het team ‘Tomaatjes’ ijvert voor meer parking in de Moerenstraat dankzij een ‘stapelparking’. Het team ‘Techniekjes’ vindt dat auto’s te snel rijden in de Moerenstraat en daarom willen ze een ‘baksteenchip’ met een slim verkeerslicht aan de schoolpoort.

Donderdag trekken ze naar de Corda Campus in Diepenbeek om hun project te verdedigen

Commissie 18/11

Vanavond was er de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur Cultuur, Mobiliteit, Leefmilieu en Sport

De gemeentelijke dotatie voor de hulpverleningszone ZW-Limburg bedraagt 1.277.703 euro. Sinds 2015 is Tongeren hierbij aangesloten, samen met 18 andere gemeenten. Het bedrag wordt bepaald via een verdeelsleutel


Stefan Rondags (Stedelijke Sportdienst) heeft een evaluatie gegeven over het openluchtzwembad Plinius
cijfers voor 2016 -2017 - 2018 - 2019

aantal bezoekers:
22.530 (2016) 13.895 (2017) 30.544 (2018) 27.003 (2019)
inkomsten 26.400 - 52.300 - 129.982 - 99.604
10-beurtenkaart: 424 - 277 - 400 - 300
groepen 1203 - 561 - 809 - 1.186
ochtendzwemmers 362 - 143 - 424 - 306
het weer: dagen > 26.C 17 - 15 - 41 - 21
sluitingsdagen 6 - 24 - 4 - 12

Vraagstelling achteraf:
* hoe verloopt de controle Tongenaar (inkom 3 euro) en niet-Tongenaar (inkom 5 euro) ?
"Dat gebeurt steekproefgewijs omdat het teveel tijd in beslag neemt aan de kassa. Er wordt aan een sluitend systeem gewerkt tegen volgend jaar"
* Wat zijn de uitgaven?
" Is moeilijk te becijferen. Staat in de begroting. De personeelskost bedraagt 80.000 euro (3 redders - 1 kassa - 1 onderhoud)
* zijn er veel incidenten geweest?
" Neen dat valt heel goed mee. Er is regelmatig politiepatrouille. Volgend jaar voorzien we een jobstudent als steward"
Expo affiches in Volkshuis

In zaal Volksontwikkeling kan je vandaag en morgen terecht voor een expo van 100 affiches 'Van toen naar morgen'. Het initiatief komt vanuit de leerlingen van Sint-Lucas en Howest hogeschool. De affiches komen uit het archief van Amsab-ISG (maatschappelijke strijdbeweging)

De 100 affiches zijn verdeeld over 10 thema's: o.a. Samen sterk! Hard labeur! en Nooit meer oorlog!
De expo was eerder al te zien in Brugge en Kortrijk.


Linx+.Tongeren staat in voor de opbouw van de expo." Morgen organiseren we in de zaal een kaas- en wijnavond", wist voorzitter Ivo Huibrechts

Michelin-sterren uitgereikt

De Michelin gids selecteert de beste restaurants en hotels in de 28 landen waar het aanwezig is.

Deze namiddag wordt, naar jaarlijkse gewoonte, de nieuwe editie voor België Luxemburg – en de bijhorende nieuwe sterren – bekend gemaakt tijdens de Horeca Expo in Flanders Expo in Gent.

OGST (Hasselt) is al in de prijzen gevallen als nieuwkomer. Hof van Cleve (Kruishoutem) blijft de enige met 3 sterren. Cuchara (Lommel) krijgt een 2de ster.

In Tongeren behouden Magis, De Mijlpaal en Altermezzo hun ster!

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google