Allerheiligen

Vandaag wordt Allerheiligen gevierd. 

Om 10u was er een viering in de Basiliek en om 11u een huldiging aan het Monument der Gesneuvelden.

Hierna zijn de aanwezigen in stoet vertrokken naar het oud-stedelijk kerkhof. De harmonie van Casino voorop, gevolgd door de vaandrigs van de Vaderlandslievende verenigingen. 

Op het kerkhof mocht de burgemeester opnieuw een bloemenkrans neerleggen aan het Monument der Gesneuvelden. Diaken Paul Gielen zegende het Monument. 

Hierna volgden een aantal huldigingen in intieme kring:

- de socialisten hielden een eerbetoon aan hun voorvader Pierre Diriken. Voorzitter Andrée Fossé mocht de bloemen neerleggen en aansluitend werd de 'Internationale' aangeheven

- Trompetterskorps Ambiorix speelde een deun aan het graf van hun stichter Bère Knapen, hun tweede voorzitter Guido Knapen en hun secretaris Pierre Jans en dat o.l.v. voorzitter Jean-Pierre Knapen

- De mannen van het Casino brachten een eerbetoon aan hun 'President' dhr. Schiepers