Stormschade

Rond 05u hebben hevige rukwinden heel wat schade veroorzaakt. Naast omgewaaide bomen en afgerukte dakpannen werden ook enkele daken weggeblazen.
De Hasseltsesteenweg werd een hele tijd afgesloten voor alle verkeer. Aan de voet van de Zavelberg was een volwassen boom op de rijweg terechtgekomen. De brandweer had de handen vol met het afzagen van takken en het ruimen van het wegdek. Er werd een loonwerker ingeschakeld. Bovenaan de Zavelberg was een spar omgewaaid en op de weg terechtgekomen.
Aan cc de VELINX was een oude populier omgewaaid. De boom viel rakelings langs een gebouw met garages en de kruin belandde in de vijver naast de cultuurtempel. Ook in Berg was een boom omgewaaid op de weg.
In de tuin van de woning op de hoek met de Sint-Truidersteenweg en de Mombeekstraat in Piringen zijn verschillende volwassen sparren geknakt. Een boom versperde de Mombeekstraat.
Nog in Piringen zijn in de Tomstraat dakpannen van verscheidene woningen afgerukt. Hierdoor raakte ook een auto beschadigd.
In dezelfde straat werd een plat dak van een open veranda opgetild. Een trampoline die stond opgesteld in een achtertuin, werd over het huis getild en kwam tientallen meters verder terecht.
In de Piringerbroek werd een metalen poort van een vervallen boerderij uit de hengsels gerukt. Het gevaarte beschadigde twee geparkeerde auto’s aan de overkant van de straat.
In de Hossenstraat in Piringen is het dak van een schuur weggevlogen. Het gevaarte kwam tientallen meters verder terecht tegen de gevel van een nieuwbouwwoning in de achterliggende Kellenijstraat. De VW Golf van de bewoners die voor het huis stond, raakte ook beschadigd door de brokstukken.
Ook aan de Nieuwe Steenweg zijn dakpannen weggewaaid. In de Schaetzengaarde heeft een weggevlogen trampoline twee auto’s beschadigd. Bij de Viio-humaniora (Sint-Truidersteenweg) werd een gedeelte van een plat dak losgerukt. Volgens de klusjesmannen gebeurde dit pas rond 08u ’s morgens. “Het is het dak van het muzieklokaal langs de speelplaats aan de Beukenbergweg. De dakkoepel is eerst weggerukt. De werkmannen hebben de muziekinstrumenten in veiligheid gebracht”, wist coördinator Els Gielen. Op de personeelsparking tegenover deze school raakte ook de slagboom beschadigd door de wind.
Bij de Jeugdgevangenis is één van de koepels van het dag gewaaid.
In de stedelijke hondenspeelweide aan de Oude Blaarstraat is een volwassen boom geknakt.
In de Radiostraat raakten twee geparkeerde wagens beschadigd door brokstukken van een dak dat is weggewaaid van een torentje van het huis op de hoek van de Henisstraat met het Sint-Jozefsplein.