Waterlek in Minderbroedersstraat

Voormiddag was er een waterlek in de Minderbroedersstraat. Arbeiders van de Watergroep hebben ondertussen het lek hersteld. De straat was al die tijd afgesloten voor alle verkeer. 
De oorzaak ligt vermoedelijk bij het intreden van de dooi