Limburgse misdienaars verzamelen

Vandaag zijn 94 Limburgse misdienaars samengekomen bij de zusters “Zaden van het woord”. Ze namen er deel aan een vijftal workshops. Het was een dag van spelletjes, ontmoetingen, ambiance, bezinning en vooral heel veel plezier. 
Afgesloten werd met een plechtige eucharistieviering in de Basiliek, samen met bisschop Patrick Hoogmartens.