Weer waterellende

De Inwoners van de Jekervallei worden opnieuw getroffen door wateroverlast. Voor sommigen is het al de derde keer in amper 8 dagen.

Vooral Diets-Heur krijgt het hard te verduren