Eindejaarsactie Donderdagmarkt (4)

Wie in december iets op de donderdagmarkt kocht, ontving een deelnemersformulier om in te vullen en te deponeren in de urne aan Ambiorix. Stipt om 12u werden 5 trolleys verloot, gevuld met marktwaren. 
De winnaars van vandaag zijn:
- Wendy Slechten
- Marie-Josée Swennen
- Philomène Weerelds
- Jean Jans
- Céline Quix

en omdat het de laatste keer was, werd er een extra winnaar uitgeloot en zijn de trolley's extra gevuld
- Robert Clérinx