DE BJÈTELS OP NIEUW-TONGEREN

Vrijdag 28 september treden De Bjètëls aan op Nieuw-Tongeren, in de kerk van St.Jozef, in kader van ‘ Samen tegen armoede’

Ze treden er aan in de volle bezetting, mét hun muzikanten, en brengen er het beste uit 20 jaar Bjètels. Concert start om 20.00 uur.

De opbrengst van dit concert wordt geschonken aan de Nieuwe Volksbond in Tongeren.

Kaarten: 10 euro ( inclusief gratis consumptie bij de na-receptie)

Anita Schoofs       Eburonenstraat 22         012/ 24.11.05

Josée Bruninx       Henisstraat 112             012/ 23.61.70

Mesotten              Henisstraat 158             012/ 23.86.35

Ellen Verbraeken   Radiostraat 9                0498 122.630

 

Voorstelling MoMeNT rond brieven

In de kelder (zwembad) van cc de VELINX werd vanavond de première opgevoerd van 'This is my letter to the world that never wrote to me'. 
 In de zomer van 2017 hebben de MoMeNTmakers Anouk van Kolfschoten (Utrecht) en Lola Bogaert (Nijmegen) deelgenomen aan het project 'brieven schrijven' met mensen die ze niet kenden. In totaal ontvingen ze zo'n 600 brieven, allemaal handgeschreven. Met deze verhalen maakten ze een voorstelling: een theatrale documentaire over intermenselijke relaties.
Morgen om 15u wordt de voorstelling opnieuw opgevoerd

Groen opent pop-up

Namiddag heeft Groen een pop-up geopend. Tot aan de verkiezingen van 14 oktober verblijven ze in het pand van bloemenzaak 'Coin Perdu' (Hemelingenstraat). 
De partij nam vandaag deel aan 'World Cleanup Day': 10 kinderen en 7 volwassenen hebben zwerfvuil opgeruimd in het centrum.
"De buit bestaat voornamelijk uit drankblikjes, flesjes en frietstokjes. In 2 uur hebben ze 8 vuilniszakken gevuld. Achteraf hebben de kinderen er een slang mee gemaakt", vertelde Paul Nagtegals

Lijsten zijn ingediend

Vandaag moesten de lijsten voor de verkiezingen worden ingediend in het Praetorium. 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn er 6 lijsten: Tongeren.nu; Sp.a; N-VA, Groen, Vlaams Belang en de Refendumpartij.

Vlaams Belang
1. Sam Marx (37)
2. Isabelle Vanherle (48)
3. Eugène Van Den Rul (58)
4. Fallon Heens (36)
5. Raf Charlier (47)
6. Kimberly Vercammen (24)
7. Steve Vanschoonwinkel (31)
8. Shana Nijs (21)
9. Bert Lauwers (80)

Referendumpartij
1. Bart Neys (36)
2. Eléna Smeers (34)
3. Lode Lox (39)

Voor de Provincieraad zijn er 8 lijsten: Sp.a; N-VA, CD&V, Groen, Vlaams Belang, Open Vld, PVDA en DéFi (Voeren)  

Werken in Mal beëindigd

Vanavond was er de officiële opening van de werken in Mal. Het stadsbestuur heeft de betrokken omwonenden een drankje aangeboden op de parking van de school om samen te klinken op het resultaat.
"De werken zijn vorig jaar in oktober gestart. In verschillende straten werd gescheiden riolering aangelegd. Om het hemelwater te bufferen werden er kokers onder de weg geplaatst. De stoepen en het wegdek werden vernieuwd. Er werd nieuwe straatverlichting geplaatst en snelheidsremmende elementen aangebracht, samen met verhoogde bushaltes en blindengeleide tegels . De parking aan de school en tegenover het PC werden heraangelegd", wist stadsingenieur Ronny Herlitska. De kosten bedragen 2,5 miljoen euro. het stadsaandeel 1 miljoen euro.  "We hebben 4 participatiemomenten voorzien voor de buurtbewoners. Er is maximaal rekening gehouden met hun suggesties", volgens schepen An Christiaens (Openbare werken)

Centrum zonder leidingwater

Deze namiddag heeft een arbeider met een graafmachine aan wzc De motten (Dijk) een hoofdleiding van de watervoorziening doorboord. Hierdoor hebben, naast het volledige stadscentrum, ook buurten en straten daarrond, het van 15u tot 18u, zonder drinkwater moeten stellen. 

de lèstë

Zoals beloofd hebben de foorkramers nog een verrassing in petto voor de bezoekers van de septemberkermis: 'de lèstë': zondag trakteren ze iedereen op een korting van 33%: 3 halen, 2 betalen 

Economieschepen Guy Schiepers dankte de foorkramers voor hun inzet: "Normaal zou dit jaar slechts de helft van de attracties kunnen staan, maar dankzij de snelheid van de werken is er plaats voor allemaal, op eentje na.Jullie hebben extra inspanningen geleverd: bijdrage polsbandjes, prikkelarme dag, familiedag en nu de lèstë".
Burgemeester Patrick Dewael: "Het is een overgangsjaar, maar ik hoor overal complimenten over de kermis". 
Foorkramer François De Bodt sprak in naam van zijn collega's: "We hebben toch zoveel mogelijk attracties kunnen plaatsen zodat iedereen zijne kost kan verdienen".  

Meer dan 1 miljoen euro herinrichtingswerken aan schoolomgevingen

De stad Tongeren hecht veel belang aan de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Er werd daarom extra geïnvesteerd in de herinrichting aan schoolomgevingen. Daarenboven kregen alle scholen octopuspalen en krijgt elke schoolomgeving voor de aanvang van het nieuwe schooljaar een extra reinigingsbeurt.

Burgemeester Patrick Dewael: “De uitgevoerde herinrichtingswerken aan de schoolomgevingen kaderen in de visie van het stadsbestuur om te blijven investeren in een goed onderhouden openbaar domein, met hierin ruime aandacht voor bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Het idee om octopuspalen te plaatsen aan alle scholen in Tongeren is ontstaan bij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen in 2005. Sindsdien streven we naar duurzaam woon- schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en –routes. Ook binnen het nieuwe mobiliteitsplan is dit een van de actiepunten. ”

Schepen van Onderwijs Jos Schouterden: “Verkeersveiligheid is een prioriteit. Sinds vorig jaar, schooljaar 2017-2018 startte het Octopusplan met de transitie naar de schoolomgeving 2.0. Hiermee zetten we verder in op veilige schoolomgevingen met duurzame verplaatsingen, maar ook aan groene schoolomgevingen waar beweging en een gezond klimaat voor kinderen vanzelfsprekend zijn. De focus ligt op alle kleuter- en lagere scholen in Tongeren uit de verschillende onderwijsnetten.”

“De voorbije jaren werden heel wat herinrichtingswerken aan schoolomgevingen uitgevoerd. We spendeerden meer dan 1 miljoen euro aan deze werken. Zo werden er o.a. nieuwe stoepen aangelegd, wegversmallingen uitgevoerd, wegmarkeringen aangebracht, oversteekplaatsen aangelegd maar ook fietssuggestiestroken en kiss & ride zones werden aangelegd ter hoogte van de scholen. Alle kleuter- en lagere scholen werden voorzien van octopuspalen. De kostprijs van deze octopuspalen bedraagt 45.000 euro. Ze visualiseren de schoolomgeving en benadrukken de zone 30 bij het gemotoriseerd verkeer. Bovendien krijgt elke schoolomgeving bij aanvang van het schooljaar een extra reinigingsbeurt. Deze reinigingsbeurt kost ongeveer 10.000 euro. Uiteraard is het werk nog niet af. We blijven inzetten op veilige schoolomgevingen voor onze kinderen,” besluit schepen van Openbare werken An Christiaens.

Aan deze schoolomgevingen werden werken uitgevoerd: - GBS De Herik (Henis) - GBS De Boomhut  (Mal) - GBS Dolfijn (Vreren) - Vrije Basisschool Picpussen - Vrije Basisschool Jeugdland - VIIO Humaniora Tongeren - Vrije Basisschool Sint-Lutgart - Campus Sint-Jan

Stroomversnellers

Stem op het energieproject van Tongeren: Stem op het energieproject 'Nieuwe LED-Showverlichting in de Velinx' van Tongeren en help Tongeren aan een startbudget van de Vlaamse overheid.
Het Vlaams Energieagentschap lanceerde de campagne 'Overal stroomversnellers'. Ook Tongeren doet mee. Nog tot 7 oktober kunt u uw stem uitbrengen. 

De STEMteller staat op 131  nog 125 te gaan

Project : “Nieuwe LED-Show-verlichting in de Velinx”

Breng tot 7 oktober uw stem uit en bezorg ons het startbudget van de Vlaamse overheid via

 www.stroomversneller.be

ð  Ontdek de projecten in jouw gemeente

ð  Geef de postcode in

ð  Stem

ð  Bevestig de mail (anders wordt je stem niet geregistreerd)

Waarom ?

Voor het verkrijgen van een startbudget van de Vlaamse overheid !

Het kost u echt niks : alleen uw stem en 2 min computertijd !

Jouw stem telt ! We hebben minstens  256 stemmen nodig om aanspraak te maken op het startbudget !

Uw 2 min voor ons energieproject voor uw Velinx.

Het Vlaams Energieagentschap lanceerde de campagne ‘Overal stroomversnellers’ en deed een projectoproep naar lokale energieprojecten.

Het agentschap vraagt aan lokale besturen en hun burgers om zich te engageren voor een lokaal energieproject.

Standwerkers gehuldigd

Namiddag werden de standwerkers van 'Tongeren Foor' gehuldigd. 
Er waren 50 standwerkers en 110 marktkramers. 

Economieschepen Guy Schiepers dankte hen en hij had ook een pluimpje voor Natascha die samen met de marktleiders voor de organisatie zorgt. "De term 'standwerker' bestaat niet meer, maar we gaan die wel in ons lokaal reglement opnemen", vertelde de schepen. Dat werd op luid applaus onthaald.

Voorzitter Victor Cluckers liet weten dat hij het spijtig vond dat hij het Belgisch Kampioenschap voor standwerkers niet naar hier heeft kunnen halen: "Ik had kandidaten vanuit Limburg, Oostende, Gent, Luik, Antwerpen, ... We gaan ons niet laten vingeren door de wet. Volgend jaar komt het Belgisch Kampioenschap naar Tongeren". 

Standwerker Patrick Vangenck uit Munsterbilzen nam het woord: "Er is een hele polemiek losgebarsten op Facebook. Ik wil de stad bedanken voor de goede ontvangst en het schitterend initiatief: het BK volgend jaar"

Een zeskoppige jury heeft voormiddag driemaal alle standwerkers bezocht en beluisterd. Dat resulteerde eerst in een lijst van 7, dan 5 en hieruit werd de top 3 gekozen:

1. Charly Truyens (Riksingen) met borstels: (wint 125 euro) 
2. Kris Weckx (Scherpenheuvel) met inlegzolen (75 euro)
3. Kris (Antwerpen) met Aloe Vera (50 euro)

De standwerkers werden in het Praetorium onthaald op een receptie met hapjes van Ludo Van Roosendael

Petanquebaan Paspoel gerenoveerd

Vandaag werd de petanquebaan op de Paspoel, tegenover de kerk, gerenoveerd. De baan was helemaal onderkomen en niet meer bespeelbaar.
"Er was een vraag vanuit de buurt binnengekomen via het 'Meldpunt'", wist schepen Jos Schouterden. "Samen ontspannen en bewegen is zeker de moeite waard. Je wordt er niet alleen gezonder door maar er zijn ook nog andere winsten. Omdat Petanque juist zo’n gezellige bedoening is, kan deze plek echt uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplaats. Ontspannen doe je best in groep. Maak tijd voor een babbel. Je zult nieuwe gezichten ontdekken en misschien kun je nu eindelijk echt kennismaken met die buurman (-vrouw) die je al zo vaak tegen het lijf liep. 
Petanque kan ook competitief. Je probeert mekaar de loef af te steken. Soms worden er zelfs klassementen bijgehouden. Persoonlijk hou ik het liefst van   het spontane groepsgevoel als buren op een plezante manier met  mekaar kunnen kennismaken.
Echt kennismaken is een eerste voorwaarde om samen andere activiteiten te plannen. Zo zal deze plek dan niet alleen een petanquebaan zijn maar ook aan elke wijkbewoner kansen bieden om te integreren en de samenhang tussen alle bewoners te vergroten. Ik hoop dan ook dat deze investering vruchten zal afwerpen en dat we er zeker mogen van zijn dat nog veel bewoners er veel deugd zullen aan beleven", besluit de schepen