Omleiding voor bouw 'Wal 18'

Wal 18 is een nieuwbouwproject met 23 appartementen en 3 gelijkvloerse kantoorruimtes aan de binnenzijde van de Achttiende - Oogstwal. Er is een omleiding voorzien voor voetgangers en fietsers.

Sinds maandag 20 augustus wordt het pleintje aan de binnenzijde van de Achttiende - Oogstwal volledig ingenomen als werfzone. Aansluitend hierop zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen, gevolgd door de uitvoering van de bouwputbeschoeiingen en de graafwerken.
Eind 2018 starten de ruwbouwwerken.

Er is een ruimte voorzien voor het vrachtverkeer via een aparte in- en  uitrijstrook langs de Achttiende - Oogstwal. Op die manier komt de verkeersveiligheid en -doorstroming op de Achttiende - Oogstwal niet in het gedrang. Er werd getracht om een fiets- en voetgangersdoorgang gedurende de werkzaamheden te behouden, maar het maken van een veilige doorgang was niet mogelijk omwille van een aantal redenen.

Zo bevestigt ook STETO, de firma die de veiligheidscoördinatie van het project op zich neemt:

“Tijdens afbraak- en grondwerken kan men zich niet tussen de vrachtwagens en het af te voeren puin of grond begeven. Tijdens ruwbouw- en afwerkfase is er onvoldoende plaats voor een voetgangerszone. De totale afstand van het bouwwerk tot de Achttiende - Oogstwal varieert immers van 8m tot 2,5m. Gedurende verschillende fasen in het bouwproces zullen diverse materialen en machines deze volledige zone in beslag nemen.”

De omleiding voor voetgangers en fietsers aan stadszijde loopt via Schuttersgang en Maastrichterstraat. Op die manier moet men op geen enkele plaats de Ring oversteken. De oranje infoborden wijzen de voetgangers en fietsers tijdig op de omleiding en afgesloten Achttiende - Oogstwal.

De effectieve werkzaamheden duren tot juni 2020.

De onderbreking van de doorgang voor  voetgangers en fietsers wordt eerder terug opengesteld

Mariette wint 'Draaimolenbudget'

Mariette Drees (64) uit Tongeren is de eerste weekwinnaar van het 'Draaimolenbudget', dankzij de Ambi.pas. Het levert haar 5000 punten of 500 euro op. De overhandiging vond al voor de 4de plaats bij Jocry (Maastrichterstraat). Ze kocht er een horloge voor haar echtgenoot. Mariette is vaste klant bij Jocry en won in het verleden bijna nog nooit iets.

Lijst Groen voorgesteld

In het auditorium van het GRM is vanavond de lijst van Groen voorgesteld.

Vooraf mocht Federaal fractieleider van Ecolo / Groen, Kristof Calvo zijn boek 'Leve Politiek' toelichten.

Groen Tongeren pakt voor de eerste maal uit met een volledige lijst, met als slogan: "Het kan anders". Kopman Ruben Stassen gaat voor 3 zetels!

 1. Ruben Stassen
 2. Lucienne  Castermans (Heurwinning)
 3. Johan Vandebosch (docent PXL)
 4. Véronique Cloes
 5. Paul Nagtegals (leraar PIBO)
 6. Marijke Schoefs (heeft fietspool)
 7. Domien Mees (uit Mal)
 8. Anne Winter
 9. Bart Van der Steen (een Nederlander)
10. Chris Lecomte (ondernemer)
11. Jelle Poelmans 
12. Ria Steegen (vrouw van Peter Coenen)
13. Johan Lambrix (werkt in Bokrijk)
14. Karine Vliers
15. Tom Vandenrul
16. Heidi Lavens (kunstenares uit Riksingen)
17. Dirk Duchateau (ondernemer Vonk)
18. Petra Monnissen (huisvrouw uit Koniksem)
19. Camiel De Lombaerde (Heurwinning)
20. Ria Eckelmans
21. Danny Reynders
22. Dominique Vos (werkt bij De Wroeter)
23. Kurt Vrancken
24. Inge Vanderlinden (handbalmama uit Mal)
25. Danny Castermans
26. Jeanine Vanbesien
27. Gert Fouwé (diensthoofd)
28. Nadia Thys
29. Peter Coenen
30. Laura Ramaekers (architecte, verblijft nu in Canada)
31. Jan Vandenrul

Ruben onthulde de 5 speerpunten
1. Mobiliteit: "Elk kind moet veilig met de fiets naar school kunnen"
2. Politieke vernieuwing: "Radicale tansparantie en burgerparticipatie"
3. Sociaal beleid: "Tongeren telt 18% kinderen in kansarmoede"
4. Ruimte, natuur en klimaat: "In Tongeren verdwijnt 336 m² open ruimte per dag" 
5. Cultuur en erfgoed: "Gebouwen beschermen tegen afbraak, zoals de Regina Pacis"

Tongeren ondertekent bibliotheekcharter

Het charter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ is een campagne van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) i.s.m. met verschillende partners uit de culturele sector.  Dit charter is een reactie op een wijziging inzake het decreet lokaal cultuurbeleid.

Burgemeester Patrick Dewael: “Het bibliotheeklandschap onderging de afgelopen jaren enkele ingrijpende wijzigingen.  Zo waren er enkele aanpassingen m.b.t. het decreet lokaal cultuurbeleid.  Verder was er nog de staatshervorming die eveneens aanzienlijke gevolgen met zich bracht voor de (Limburgse) bibliotheken.  Onze provincie kent al vele jaren een degelijk en geïntegreerd bibliotheekbeleid.  Quasi alle Limburgse bibliotheken verenigden zich in dit Provinciaal Bibliotheeksysteem.  Deze instellingen werkten hierdoor tot voor kort op een min of meer uniforme wijze samen.  Als gevolg van de meest recente staatshervorming mag het provinciebestuur evenwel niet langer persoonsgebonden bevoegdheden – o.a. cultuur – uitoefenen.  Inzake het bibliotheekbeleid zal het gros van de provinciale taken door Vlaanderen worden overgenomen.  Onze bibliotheek kende de afgelopen jaren onder impuls van een dynamisch lokaal bibliotheekbeleid een gestage groei inzake bezoekers.  We stegen van 93.000 bezoekers in 2013 naar 100.000 in 2017. We ijveren er alvast voor dat de huidige bovenlokale wijzigingen geen kwaliteitsverlies betekenen voor de vele duizenden bezoekers aan de bibliotheek Tongeren.”
Schepen van Cultuur Guy Schiepers: “Met de ondertekening van dit bibliotheekcharter erkennen wij als stadsbestuur het belang van een bibliotheek voor de lokale gemeenschap.  De bibliotheek is en blijft de hoeksteen van elk lokaal cultuurbeleid. Een bibliotheek kent omzeggens geen toegangsdrempel en fungeert hierdoor als publieke huiskamer voor enkele duizenden Tongenaren. Onze bibliotheek is bovendien voortdurend in ontwikkeling. Zowel het aanbod gedrukte collecties als het digitale aanbod wordt onophoudelijk geactualiseerd.  Maar ook op het gebruikscomfort wordt blijvend ingezet. Denk maar aan het leescafé waar je diverse tijdschriften en kranten kan lezen bij een kop koffie of aan de studieplekken die we creëerden voor de vele studenten tijdens de blokperiode. De afgelopen jaren werd hard ingezet op onze schoolgaande jeugd met de realisatie van voorleesuurtjes, lezingen, klasbezoeken, tentoonstellingen, rondleidingen en samenwerkingen met partners zoals het Huis van het Kind. Dat bleek te lonen: zowel het aantal bezoekers aan onze bibliotheek als het aantal leners in de jongste leeftijdscategorieën steeg. Het is voor ons als stadsbestuur dus logisch dat we op hetzelfde elan voortgaan.”
Ook individuen kunnen het charter nog ondertekenen tot eind september via www.bibvooriedereen.be.

Nazi-artikelen op antiekmarkt

Tijdens de antiekmarkt heeft zondag een standhouder Nazi-artikelen en verboden wapens te koop aangeboden. De lokale politie is langsgegaan om hiertegen op te treden. De standhouder aan hotel Eburon zou al 3 jaar lang dergelijke spullen meebrengen om te verkopen 

OMD 2018

Vandaag werd voor de 30ste keer op rij een Open Monumentendag ingericht. 
In Tongeren kon je in de Basiliek terecht voor een dubbele tentoonstelling: 
- Een documentaire tentoonstelling toonde een overzicht van de voorgaande restauratiefasen, die aangevangen zijn in 1967 en legde de verbinding met de vijf geplande fasen die het sluitstuk van de restauratiecampagne vormen
- Een bezoekerscircuit legde de verbinding tussen het roerend en onroerend erfgoed van de Basiliek en de verschillende christelijke rituelen die verbonden zijn met het leven van geboorte tot dood

In de Chocoladefabriek in Nerem lokte de OMD een grote massa:

Bezoekers konden er genieten van een expo over de geschiedenis van de Chocoladefabriek, een ambachtenmarktje met Fast & Vintage café, Fast & Vintage oldtimer garage, Foodtrucks en vintage kinderspelen. Ze konden er ook kennismaken met een modelwoning 

 

Kermisprocessie

Naar aanleiding van het feest van Maria geboorte is voormiddag de processie traditiegetrouw door de Tongerse straten getrokken

Bijdrage: Jos Collaer

Feest van O-L.-V.-Geboorte

"Op 8 september vieren we het feest van de geboorte van Maria, de patroonheilige van de Basiliek. Daarom is het ook kermis in Tongeren. Kermis is immers afgeleid van kerk-mis, de speciale eucharistieviering ter ere van  de patroonheilige van die stad of dat dorp.  Omdat Onze-Lieve-Vrouw ook de patrones is van ons Bisdom en de basiliek de titulariskerk is, wordt de start van het werkjaar dan ook gevierd in Tongeren.
Bisschop Patrick Hoogmartens ging voor in deze viering. Hij stelde bij deze gelegenheid ook de nieuwe bisschopsraad voor".

Bijdrage: Jos Collaer

Kermis geopend

Zaterdag werd de ‘Grote Kermis’ officieel geopend op de Motten; Het was de Belleman die dat deed in aanwezigheid van burgemeester Dewael, schepenen en raadsleden. Naast de talrijke politici waren ook personeel van de dienst economie, foorkramers en sympathisanten present.
Voor een ballonnenboog werden gekleurde  papierknipsels vanuit een champagnefles gespoten.
'De Belleman', (Marc Moies ) bekend van ‘Kinder-pret’ trok de aandacht  met zijn bel en opende met’  Welkom op de grootste kermis van Limburg in de mooiste en oudste stad van het land. Daarna maakte het gezelschap een toer rond de kermis. '
s Avonds werd er het traditionele vuurwerk ontstoken op De Motten

bijdrage: JeDo 

4 Seasons is verhuisd

Bloemenzaak The 4 Seasons is verhuisd van de Hemelingenstraat naar de Maastrichterstraat (op de hoek van de Vermeulenstraat). Jeff is in 1995 met zijn bloemenzaak gestart: "10 jaar geleden hebben we de winkel vernieuwd. In de Maastrichterstraat is meer passage. De winkel is wel 40 m² kleiner, maar alles in onderkelderd", vertelde Jeff en zoon Sven.
Een volledige wand in de winkel is versierd met een graffiti-tekening, gemaakt door Billie Broekmans, een neef van Sven. 
Billie heeft ook een tekening rond de brandblusser gemaakt: gebaseerd op het silhouet van Sven

Cinema Night in Nerem

Fast & Vintage presenteert zaterdag een Retro Cinema Night in De Chocoladefabriek in Nerem. De deuren van het Fast & Vintage Café openen om 19.00 uur en de film start om 20.00 uur.
Om 22.00 uur is er live 60's & 70's muziek door The Sundaps en afsluiten doen we met leuke oldies vanuit Benny & Lenny's Discovan. 


De toegang tot het Fast & Vintage Café is helemaal gratis. Tickets voor de Retro Cinema Night zijn nog steeds beschikbaar bij Brasserie Peter aan 2 euro