Expo Valère 2018

Naar goede gewoonte stelt kunstenaar Valère Maenhout (84) tijdens het Allerheiligenweekend zijn werken tentoon. Op 1,2,3 en 4 november kan je, in het parochiecentrum tegenover de ingang van de basiliek,100 van zijn recente werken bewonderen, telkens van 14 u tot 18.30 u.
Valère schildert landschappen, abstract werk, portretten, decoratief en symbolisch werk in verschillende maten van klein tot groot. Hij koos ditmaal ‘ Variatie‘ tot thema.
Met kunst bezig zijn, laat hem niet los, daarom blijft hij zo gedreven actief met het scheppen van schilderwerk en ontwerpen.

bijdrage: JeDo

Gemeenschappelijke commissie

De 3 gemeenteraadscommissies werden vanavond in één zitting afgehandeld, op een half uur. 

Schepen Marc Hoogmartens gaf een uitgebreide toelichting over de 9de wijziging van het meerjarenplan 2014-2020:
- het resultaat kasbasis: stijgt van 2,8 naar 7,3 mio
- de autofinancieringsmarge daalt van 214.000 naar 106.000
- de exploitatie uitgaven: 37 mio in 2014; 45 mio in 2018; 43 mio in 2019 en 42 mio in 2020 
- de exploitatie ontvangsten: 41 mio in 2014; 49 mio in 2018; 48,5 mio in 2019 en 48,4 mio in 2020
- het resultaat van het exploitatiebudget: 4,6 mio in 2014; 4 mio in 2018; 5,2 mio in 2019 en 4,8 mio in 2020; dus een gemiddelde van 5 mio overschot
- de investeringsuitgaven: 5,4 mio 2014; 20,1 mio in 2018; 8,6 mio in 2019 en 3,2 mio in 2020 
- de investeringsontvangsten: 2,7 mio in 2014; 5,4 mio in 2018; 6,5 mio in 2019 en 300.000 in 2020  
- het investeringsprogramma: 4,4 mio in 2013; 5,4 mio in 2014; 15,1 mio in 2015; 10,5 in 2016; .... in totaal zal deze legislatuur 64,8 miljoen euro geïnvesteerd zijn
- de schuldportefeuille: 44,4 mio in 2013; 40,8 mio in 2018; 44,1 mio in 2019 en 40,3 mio in 2020

Werken Luiker- en Koninksemsteenweg

Van maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 9 november wijzigt de verkeerssituatie tijdelijk op de Luikersteenweg tussen Dijk en Molenstraat en op maandag 29 en dinsdag 30 oktober op de Koninksemsteenweg.

Verkeerssituatie Luikersteenweg (29/10 t.e.m. 09/11)

Het verkeer wordt omgeleid langs beide zijden van de Jeker:

  • richting Albertwal via de Luikersteenweg (over de andere rijstrook)
  • richting rotonde Wijkstraat via Luikersteenweg (overzijde Jeker) en Molenstraat

Vanuit de Molenstraat is het verkeer verplicht rechts af te slaan en te keren aan de rotonde Luikersteenweg/Wijkstraat als men richting Albertwal wil rijden.

De Lijn volgt de omleiding en de bestaande haltes op de Luikersteenweg blijven behouden.

Onderstaande locaties zullen gedurende deze periode enkel bereikbaar zijn via de Luikersteenweg komende van de rotonde of de Molenstraat (dus niet meer via de linksafslagstrook komende van de Albertwal):

  • cc de Velinx
  • bibliotheek
  • Sociaal Huis de Semper
  • dienstencentrum De Piepel
  • woonzorgcentrum De Motten
  • apotheek De Pauw
  • Retro Velinx

Carrefour en Brico blijven bereikbaar via de Luikersteenweg (kruising met de Luikerstraat, komende van de Albertwal) en de Astridlaan.

Om de verkeershinder tot een minimum te beperken wordt er gewerkt tijdens de vakantieperiode (herfstvakantie). Hou rekening met mogelijke hinder tijdens de spitsuren.

Verkeerssituatie Koninksemsteenweg (29/10 en 30/10)

Er vinden op dat ogenblik werkzaamheden plaats ter hoogte van de Koninksemsteenweg 4. De rijstrook tussen Astridlaan en Albertwal (richting Tongeren) wordt afgesloten (uitgezonderd De Lijn). Er wordt een omleiding voorzien via de Molenstraat. Vanaf de Albertwal kan men wel nog rijden richting Koninksemsteenweg.

Weer Winteruur

Vannacht schakelen we terug over op de 'Wintertijd': Om 03u mag de klok één uur teruggedraaid. Zo komen we terug uit op de standaardtijd GMT +1, of de wereldtijd plus één uur. Deze maatregel werd ingevoerd in 1977 om energie te besparen.  
Resultaat: een uurtje extra slapen en morgenvroeg is het één uur vroeger klaar. 

Het is niet zeker dat het de laatste keer zal zijn, want de Europese lidstaten moeten hierover beslissen maar ze raken er niet uit....

Nieuwe bestuursstructuur KFC Heur-Tongeren

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van KFC Heur-Tongeren werd door het voltallige bestuur ingestemd met een nieuwe bestuursstructuur.

Omer Brugmans, de man die 5 jaar geleden bij de fusie tussen KSK Tongeren en Heur VV het voorzitterschap op zich nam, zet 3 promoties later de stap naar erevoorzitter voor het leven. De club wilt Omer bedanken voor zijn gulle werk voor de club en hoopt Omer nog vaak te mogen begroeten als supporter op de tribune.

Steven Van Geeteruyen zal de voorzittersfakkel overnemen. Van Geeteruyen, actief als advocaat bij ConSenso, zal zich vooral bezig houden met het commerciële verhaal binnen onze club en werkt op dit moment met de huidige bestuursleden aan een nieuw beleidsplan. Hiermee willen we efficiënter te werk gaan en zal er een nauwere betrokkenheid komen met de jeugdwerking.

Samen met Van Geeteruyen zijn er nog 5 extra krachten toegevoegd aan het bestuur. Een eerste is Jef Byloos, hij is sinds het begin van dit seizoen al opgenomen in de sportieve cel en zal vanaf nu ook plaats nemen in het bestuur van de club. Vervolgens hebben we Herwig Dessers, als hoofd van onze jeugdopleiding zal hij mee komen zorgen voor de nauwere samenwerking tussen jeugd en eerste ploeg. 

Chris Mercken en Frédéric Dupain, respectievelijk 23 en 21 jaar, zullen zorgen voor de nodige verjonging. Zij hopen een groter draagvlak te creëren bij de Tongerse jeugd en gaan hun steentje bijdragen op vlak van communicatie en events. Tot slot heeft Bart Vleugels van onze businessclub Hattrick de stap gezet naar bestuurder. Zo willen we ook dat project beter integreren.

 De club wenst onze nieuwe voorzitter en bestuurders veel succes in hun nieuwe rol en kijkt vol goede moed naar de nabije toekomst.

bijdrage: Frédéric Dupain 

Grootouderfeest in Piringen

Woensdag en donderdag had in de kerk van Piringen het jaarlijkse grootouderfeest van kleuterschool 'De Puzzel' plaats.

De kleuters en de juffen, verkleed als levensechte heksen, brachten een spannend verhaal over Lotje, een klein, nieuwsgierig heksje met een gebroken toverstafje.

Het was een bonte verzameling van kookheksen slaapheksen, stunt-, bouw- en turnheksen.

Achteraf mochten de grootouders fijn nakeuvelen bij een tasje koffie en zelfgebakken cake in 'Bierpunt Tongeren'. De dames van de KVLV waren natuurlijk ook van dienst.

bijdrage: Werner Jansen

Achterban sp.a keurt coalitie goed

Vanavond hebben de socialisten het coalitieakkoord tussen sp.a en stadslijst Tongeren.nu goedgekeurd. Dat gebeurde tijdens een algemene ledenvergadering in zaal Volksontwikkeling. Voorzitter Andrée Fossé had zich laten omringen door de uittredende mandatarissen Johnny Vrancken, Gerard Stassen en Eddy Manet. Verder zaten ook Willy Claes, Ludwig Vandenhove en Els Robeyns mee aan tafel. Het coalitieakkoord werd bijna unaniem goedgekeurd: 80 leden stemden vóór, 1 tegen en 3 onthielden zich.
Volksman Eddy Manet, de schepen die zijn zitje moet afstaan, ondanks zijn score met 2.125 voorkeurstemmen, heeft net voor de stemming de zaal toegesproken. Hij heeft de leden gevraagd het voorstel goed te keuren. 

TIJDcongres in de VELINX

In cc de VELINX is het derde TIJDcongres van start gegaan. Er zijn 120 deelnemers ingeschreven. Op de scène staan 10 ronde tafels opgesteld waaraan telkens één gastspreker omringd wordt door 11 deelnemers

'Kleinveld' samen renoveren

Na de wijken Offelken en Paspoel heeft de stad ditmaal de wijk Kleinveld in Vreren uitgekozen voor het project 'Samen renoveren'. 
Vanavond was er een infosessie gepland in PC Feria. Maar er is slechts één eigenares komen opdagen. 
Twee bewoners van de Paspoel waren present om te getuigen over de geslaagde renovatie in hun wijk.

De wijk 'Kleinveld' telt 102 woningen. "We hebben ons beperkt tot de 60 woningen van de Kleinveldstraat. Alle betrokkenen hebben een brief ontvangen. We gaan hen nu huis-aan-huis persoonlijk aanspreken en binnen enkele weken komt er een nieuwe infosessie", wist Joan Verelst.
Wie langskomt wordt beloond met een digitale energiemeter. 

TIJDcongres 2018

Vanavond om 20u30 vindt het tweede TIJDcongres plaats in cc de VELINX en dit in de eerste stad van België, Tongeren, de enige stad die TIJD als vanzelfsprekend DNA in zich draagt.
Een avond vol met interventies die de kern zijn rondom de maakbaarheid van tijd. Alle creativiteit wordt nog even gebundeld voor een geslaagd TIJDcongres. Heeft Parijs het Klimaatcongres, Tongeren verdient het TIJDcongres en tekent voor een tweede editie.
Als apotheose van ‘MoMeNT’ buigen diverse gasten zich over het belangrijkste schaarse goed van deze tijd: de tijd zelf.
Zeven woordvoerders verdedigen een persoonlijk standpunt over TIJD gekoppeld aan hun interesseveld en/of werkterrein: Stijn Meuris, Luc Van Gorp, Jelle Van Riet, Eric Donckier & Frank Van Laeken. Het wordt uitkijken of u hun standpunt kan delen, tussendoor kunnen deelnemers genieten van een hapje en een drankje. Een avond om niet te missen – tenzij u geen TIJD heeft natuurlijk.

Voor meer info kan men terecht op: https://moment.tongeren.be/tijdcongres

De inkom bedraagt 10 euro

Rotary Tongeren en NPC schenken 2000 euro

Voor de 19de keer op rij organiseerde Rotary Tongeren, samen met Nato Programming Center (NPC), haar jaarlijks golftornooi in Flanders Nippon in Hasselt.
De opbrengst werd dit jaar geschonken aan 'De Dansende Kerstlichtjes' , een organisatie van vrijwilligers die op kerstavond een gratis kerstdiner aanbieden aan zorgbehoevende gezinnen uit Tongeren.
Voorzitter van Rotary Tongeren, Luc Jans, mocht een cheque van 2000 euro overhandigen aan Jo Claes, bezieler van 'De Dansende Kerstlichtjes'.
Jo vertelde dat deze som voornamelijk besteed zal worden aan speelgoed voor de kinderen van de uitgenodigde families.