Tongeren vandaag

Nieuws

100 jaar Gezinsbond

De Bond van Talrijke Huisgezinnen werd in 1921 gesticht. Later werd het de Bond van Kroostrijke Gezinnen en in 1960 de Bond van Grote en Jonge gezinnen. 

Ondertussen is de Gezinsbond de spreekbuis voor alle gezinnen: klein of groot, jong of oud, getrouwd of samenwonend en ook nieuw samengestelde gezinnen. 

De afdelingen van Overrepen, Henis, Piringen, Widooie, de Jekervallei en Tongeren zijn samengesmolten. Vandaag waren alle trouwe leden (meer dan 25 jaar lid) uitgenodigd voor een causerie in de Kleine Graaf ('s Herenelderen).  Ze werden beloond met een oorkonde voor hun jarenlang lidmaatschap. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame