Tongeren vandaag

Nieuws

Nieuwe maatregelen tegen corona

De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal nieuwe maatregelen goedgekeurd:

Gedaan met de bubbel van vijf, vanaf 1 oktober wordt gewerkt met een referentiecijfer voor de nauwe contacten. “Dat varieert tussen 1 en 5, afhankelijk van de gezondheidssituatie. Op dit moment adviseren de experts iedereen om per maand met maximaal 5 personen nauwe contacten te hebben. 5 personen buiten je huisgenoten. Dat zijn personen die je een knuffel kan geven, met wie je dicht bij elkaar een glas kan drinken, of samen kan eten... Mensen bij wie je dus de social distance niet respecteert. Let wel: in tegenstelling tot de “bubbel van vijf” gaat het hier niet om een verplichting, wel om een sterk advies. Als je de veilige afstand van anderhalve meter respecteert, mag je zo veel personen zien als je wil.

- Het dragen van een mondmasker is vanaf 1 oktober niet langer verplicht buiten, behalve op extreem drukke plaatsen, waar veiligheidsafstanden niet in acht kunnen worden genomen. Deze plaatsen worden bepaald door lokale autoriteiten. Wel verplicht blijft het op welomschreven overdekte plaatsen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels of bioscopen (ongeacht hoeveel volk er is).

- Bijeenkomsten: indien u zelf een evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen niet inbegrepen). Dat geldt ook voor bijeenkomsten op straat. Professioneel georganiseerde evenementen, zoals feesten of recepties, zijn onderworpen aan de regels van de horeca. Er is geen limiet voor het maximale aantal gasten, maar het zijn er wel maximaal 10 per tafel. En uiteraard moeten alle protocollen worden gevolgd. Dansfeesten zijn nog altijd niet toegelaten.

- Voor evenementen met publiek (ongeacht de aard ervan) blijft de limiet van 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis van toepassing. Hetzelfde geldt voor de uitzonderingen die eerder al werden vastgelegd in artikel 12 van het ministerieel besluit. Het gaat hier onder meer om bepaalde sportwedstrijden, culturele evenementen...

- Reizen: vanaf vrijdag is het niet langer verboden om rode zones te bezoeken (als het wel mag van het land van bestemming), al wordt het wel nog altijd sterk ontmoedigd. Reizigers die terugkeren uit een oranje zone moeten niet meer worden getest. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten zichzelf op de eerste dag van hun terugkeer 7 dagen in quarantaine plaatsen en een test laten uitvoeren op dag 5.

- De quarantaineperiode wordt ingekort van 14 naar 7 dagen: wie symptomen van Covid-19 vertoont, moet eerst contact opnemen met zijn arts, 7 dagen in zelfisolatie gaan en zich zo snel mogelijk laten testen. Is de test negatief, dan mag je uit quarantaine. Is de test positief, dan blijf je in quarantaine tot een volgende (negatieve) test. Als je geen symptomen hebt, maar wel in nauw contact bent geweest bent met iemand die positief is, dan moet je in quarantaine voor 7 dagen - te tellen vanaf het laatste nauwe contact met die persoon. Je moet ook een afspraak maken om een test te laten afnemen op de vijfde dag quarantaine. Is die positief, dan wordt je quarantaine met 7 dagen verlengd. Is die negatief, dan mag je na de zevende dag uit quarantaine.

- Op 30 september wordt de mobiele app Coronalert gelanceerd. “De bediening is eenvoudig: uw telefoon reageert via een bluetooth-verbinding op apparaten die dicht bij u in de buurt zijn en kan u dus waarschuwen als iemand met het coronavoris voor een langere periode op minder dan anderhalve meter afstand is geweest.


bron: Het Nieuwsblad

10 jaar WZC Aurora

Bij wzc Aurora wordt het 10-jarige bestaan gevierd. Op 10 mei 2010 gingen de deuren open. "Na een moeilijke opstart, met veel kinderziektes en met vallen en opstaan, zijn we geraakt tot waar we nu zijn. Vandaag is Aurora een vaste waarde in het Tongerse zorglandschap. Hier zijn 'warme zorg', 'vriendelijke mensen' en 'lekker eten' belangrijk. We werken allemaal in een moeilijke, zware en miskende sector, met schaarste aan personeel, veel verloop en knelpuntberoepen. In ons 10e jaar hebben we bewezen dat ons eerder kleine team grote crisissen aankan", wist directeur Dirk Vroonen.

Vandaag wordt het personeel verwend met een feestmaaltijd. Morgen zijn de bewoners aan de beurt.
De collega's van het eerste uur werden beloond met bloemen en een cadeaucheque.

Commissie 22/09

Vanavond was er een gemeenteraadscommissie in het auditorium van het GRM

architecten Michel Janssens en Chris Vanbrussel kwamen uitleg geven over de restauratie van de Basiliek met de ontsluiting van de toren en fase 2 van de restauratie van het stadhuisRudi Diels (stad) en Inge Borgerhoff (ocmw) gaven uitleg over de Jaarrekening en het Meerjarenplan. Door de coronacrisis zal de financiële toestand van de stad de komende jaren erg tegenvallen. Hierdoor zullen geplande investeringen uitgesteld moeten worden. Door de corona is er dit jaar nog geen aanpassing van het meerjarenplan geweest.

Door corona zal de personenbelasting 4,3% tot 6,5% minder opbrengen.

Commissie 21/09

Vanavond was er in het auditorium van het GRM een gemeenteraadscommissie.

* 'Reglement inzake brandveiligheidsvoorschriften voor studentenkamers en kamerwoningen' : in Tongeren is er geen enkele studentenkamer geregistreerd. In de Stationslaan zijn er 6 eenheden voor kamerverhuur en elders zijn er 2 woonbegeleidingsprojecten

* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-03-Riksingenstraat: er is een hiaat in de 'bebording' voor de zone van 'Bebouwde kom' en de zone van 50 km/u. Dat wordt aangepast

* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement AR-01-Bosstraat in LAuw: hier worden uitzonderlijk 3 parkeerplaatsen toegestaan op het vernieuwde voetpad

* Goedkeuring aanvullende verkeersreglementen: plaatsing van 7 elektrische laadpalen -Kerkhenis (De Meir), Driekruisenstraat, Vlasmarkt, Mulkerstraat (Hal P) , de Schiervelstraat (tegenover Hotel Eburon) , Kastanjewal (aan frituur) en Regulierenplein. Dat brengt het totaal op 22 laadpalen

* aanvullende verkeersreglementen AR-01-Hemelingenstraat, AR-01- Maastrichterstraat, AR-01-de Tieckenstraat en AR-01-de Schiervelstraat: voortaan mogen fietsers niet langer in beide richtingen fietsen in deze starten: "Omdat het te gevaarlijk is om te vallen door de arduinen boordstenen"

* besluit inzake snelheidsbeperkingen op gewestwegen, Luikersteenweg (tot aan T-Forum); Viséweg (tot aan oversteekplaats Keerstraat);
Op Bilzersteenweg en Hasseltsesteenweg wordt de permanente 30-Km zone omgevormd in dynamische zone

* retributiereglement voor de plaatsing van verkeersspiegels t.h.v. privé in- en uitritten op gemeentewegen: de spiegels worden geplaatst door de stadsdiensten


Er werd een toelichting gegeven over het nieuwe Openbaar Vervoersplan Limburg van De Lijn dat vanaf 2021 in voege treedt

- naast de Kernlijnen, is er een Aanvullend net en een Functioneel net
- per gemeente komt er een Mobipunt: voor Tongeren wordt het station de centrale overstapplaats
- Lijn 23 A: Borgloon - Sint-Truiden ; frequentie wordt verdubbeld: naar om het half uur
- Lijn 62 Riemst - Maastricht: frequentie blijft om het uur
- Lijn 10 Hoeselt - Bilzen - Genk: frequentie wordt verdubbeld: naar om het half uur
- Lijn 4: Kortessem - Hasselt: frequentie blijft om het uur
- Lijn 74 Luik: frequentie blijft om het uur

- Tongeren net (T-bussen): wordt Functioneel net met meer bussen tijdens ochtend, middag en avond in functie van de winkels en administratieve diensten
- het aantal haltes in Groot-Tongeren wordt verminderd met 25!

Elektro Hauben verwent zorgpersoneel Vesalius

Elektro Hauben wil hun marketingbudget spenderen aan een attentie voor het zorgpersoneel van az Vesalius. Vanochtend trokken zaakvoerders Yves Hauben en Carine Biesmans met 300 blikjes gevuld met pralines van OVIDAS naar het ziekenhuis. "We hebben die blikjes speciaal laten maken om het verzorgend personeel een hart onder de riem te steken, want de medische sector is uiterst belangrijk in de coronatijden", wist Yves. "Ik heb vorig jaar zelf gesukkeld met de nieren en ben tienmaal naar de Spoedafdeling moeten komen. telkens werd ik uitstekend geholpen".


We hebben ook al de rustoorden in Hoeselt bezocht met pralines. "Wie zich achteraf inschrijft voor een workshop en het lege blikje meebrengt, mag zich nog aan een verrassing verwachten".

Algemeen directeur Eric Christiaens dankte de milde schenkers: "Vandaag zitten we met 3 COVID-patiënten. Op het hoogtepunt waren er dat 68. Ondertussen weten we er meer over".

Het Wit-Gele kruis werkt veilig in coronatijden

In coronatijden willen we de mensen uit de zorg een hart onder de riem steken. Daarom trok Jos Collaer naar het Wit-Gele Kruis, waar hij een aangenaam gesprek had met Arlette Brulmans, thuisverpleegkundige van de afdeling Tongeren.

"Ze koos voor dit beroep, omdat ze een langdurige relatie kan opbouwen met haar patiënten. Dit verschilt met een ziekenhuis waar mensen vaak maar een paar weken verblijven. Ze vindt het vooral aangenaam dat ze zelfstandig mag werken en zelf verantwoordelijk is voor de goede zorgen van haar patiënten. Ze noemt het een roeping. Iemand die niet gedreven is, houdt het niet lang vol in deze job. Maar wie echt geeft in dit beroep, krijgt ook veel terug!

Ze kijken uit naar haar komst …

Er komt nooit sleur op het werk omdat ze telkens terechtkomt in diverse zorgomstandigheden en bij verschillende mensen. Zeker in coronatijden kijken veel eenzame mensen uit naar haar bezoek. Ze kunnen tijdens de thuiszorg hun verhaal kwijt: de geboorte van een nieuw kleinkind, een trouw in de familie, … Voor al hun kleine en grotere zorgen biedt ze een luisterend oor. En gedeelde vreugde is vaak dubbele vreugde. Zeker als er een mopje verteld wordt of als er goed nieuws is in hun genezingsproces. Een van de grappigste dingen die ze ooit meemaakte, was een koe die op haar ronde stond te wachten in een bushokje op de bus. Ze hebben dan toch maar de eigenaar van het uitgebroken dier gebeld.

Soms ook een zwaarder moment…

Natuurlijk is het fysiek af en toe wat zwaarder, maar daarvoor bestaan er hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een tillift, een toestel om patiënten uit bed of uit een rolstoel te tillen, verlicht de arbeid. Ook dat materiaal kan bij het Wit-Gele Kruis gehuurd worden, indien noodzakelijk.

Bij de mindere momenten hoort af en toe het afscheid moeten nemen van iemand. Ze gaat daar wel professioneel mee om, maar toch raakt zoiets je als mens. Bij palliatieve patiënten die zorg aan huis krijgen, kan dit afscheid zelfs een mooi proces zijn. De verpleegkundigen gaan geregeld naar de begrafenis bij verlies van een van een patiënt.

Omgaan met het lijden van mensen houdt je ogen open, zegt Arlette. Je doet er alles aan om het te verhelpen en waar dat niet kan, het lijden te verzachten. Lijden mag voor niemand als iets normaals gezien worden, want dan verlies je meteen je menselijkheid en je motivatie.

Geloof helpt dragen …

Al staat het Wit-Gele Kruis open voor mensen van alle overtuigingen en moet je zeker niet aangesloten zijn bij een bepaald ziekenfonds om een beroep op hen te doen, toch merkt deze helpster op dat geloof het lijden draaglijker kan maken.

Collegialiteit is belangrijk …

Arlette is zeker zeer tevreden over de werksfeer onder de collega’s. Vaak doen ze een belletje naar elkaar als een ronde van een collega dreigt uit te lopen. Vanzelfsprekend springen ze dan voor elkaar in de bres. Die groepssfeer op de afdeling en op vergaderingen moet ze nu wel even missen, want dat gebeurt nu via videoconferencing. Geregeld wordt er ook samengewerkt met andere zorgpartners zoals het OCMW, Familiehulp, psychologische bijstand, … om een grotere zorgaanpak op punt te stellen.

Thuisverpleging verloopt coronaproof…

Sinds corona merken ze dat familieleden soms wel de lichtere zorgen proberen over te nemen uit angst voor besmetting. Die bezorgdheid is natuurlijk begrijpelijk, maar eigenlijk voor niks nodig. De verpleegkundigen hanteren alle beschermingsmaatregelen zeer strikt. Ze dragen een FFP2 mondmasker, handschoenen, schorten en passen een strikte handhygiëne toe. Handgels en ontsmettingsmiddelen ontbreken niet. Als er materiaal zoals b.v. een bloeddrukmeter gebruikt wordt, ondergaat die telkens een grondige ontsmettingsbeurt. Patiënten met een (vermoedelijke) besmetting zijn toevertrouwd aan verpleegkundigen die nog striktere richtlijnen hanteren met extra beschermingsmateriaal.

Met al hun voorzorgsmaatregelen kan ik besluiten dat je met een gerust hart een beroep kan doen op de enthousiaste ploeg van het Wit-Gele Kruis, zeker ook in coronatijden", alldus Jos


Bijdrage: Jos Collaer

Corona in Tongeren 18/09

Jenny is de weekwinnaar met de Ambi.aps

Jenny Wijnants (82) uit Tongeren is de weekwinnaar met de Ambi.pas. het levert haar 2500 punten, goed voor 250 euro op.

De uitreiking vond al voor de vijfde keer plaats bij het Italiaanse restaurant 'Etna' (Grote Markt); Jenny en haar man komen er elke zondag aan dit tafeltje eten.

Nieuws van het MoMeNT

YAKARA symfonie nr. 3

Piet Swerts & philharmonie zuidnederland

VRIJ. 18 september - 18u00 & 20u30 - de VELINX Tongeren

Als de Donau en de Moldau geëerd mogen worden met een symfonie,
waarom dan de Jeker niet? Het ‘open leggen’ biedt een inspirerende
gelegenheid om de daad bij het woord te voeren.

MoMeNT vroeg de Tongerse componist Piet J. Swerts om een symfonie te componeren. Ter inspiratie organiseerde MoMeNT in 2019 drie wandelingen langs de Jeker. Riet van Cleuvenbergen gidste deze belevingswandelingen langs Jekerdorpen en steden. Piet Swerts wandelde 55 kilometer mee en vond de nodige bezieling voor het componeren van ‘Yakara’, de oudste benaming voor de Jeker.

MoMeNT heeft met de philharmonie zuidnederland een partner gevonden voor de uitvoering en met Musica Sacra voor de creatieondersteuning. Na de wereldpremière op 18 september in Tongeren, speelt de symfonie op 19 september in Maastricht en nadien nog in Den Bosch. Chantal Pattyn, netmanager en presentatrice bij Klara, is de gastvrouw van de avond.

coronamaatregelen

Er zal voldoende publieksafstand gewaarborgd blijven tussen spelers en het publiek, en het publiek onderling conform aan de regelgeving die geldt in de VELINX. Er wordt desinfecterende handgel voorzien op de locatie. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

E-boeken vanaf vandaag beschikbaar in de bibliotheek

Vanaf vandaag kunnen bibliotheekleden e-boeken lenen in de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Met het e-boekenplatform cloudLibrary kunnen bibliotheekleden e-boeken lenen van thuis uit, op vakantie of onderweg.

Elk bibliotheeklid kan rechtstreeks vanuit het e-boekenplatform cloudLibrary 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en elk e-boek maximaal zes weken houden. Op dit moment bieden 165 bibliotheken (ook de bib in Tongeren) e-boeken aan hun leden. Leners kunnen de e-boeken heel eenvoudig ontdekken en uitlenen op het e-boekenplatform van cloudLibrary, met de app of de computer.
Op bibliotheek.be/e-boeken staat alle informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in e-lezen. Na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel, maar je kan het boek ook eerder teruggeven. Nooit meer te laat dus om een boek terug te brengen, geen boetes meer en altijd een goed boek op zak.

De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. Het e-boekenplatform helpt jong en oud, digitaal vaardig of digibeet stap voor stap op weg met e-boeken. “Met de e-boekenapp op je smartphone heb je je boeken steeds bij de hand om een stukje te lezen. En het uitlenen verloopt 100% coronavrij”, aldus Jan Braeckman van Cultuurconnect, digitaal steunpunt voor bibliotheken en initiatiefnemer van het e-boekenaanbod in de bib.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon leende vanochtend het allereerste e-boek uit via het gloednieuwe e-boekenplatfom van de bib.“Met dit overkoepelend Vlaams e-boekenplatform willen we, samen met de deelnemende bibliotheken, het bibliotheekpubliek laten kennismaken met het uitlenen van e-boeken. Deze andere manier van lezen kan voor veel mensen een verrijking zijn en zal de leescultuur in Vlaanderen versterken. We willen het publiek stimuleren om meer (digitaal) te lezen.”

Keuze uit 4.500 e-boeken
Het gaat om een gevarieerde collectie met voornamelijk Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie. Daarbij zijn Vlaamse auteurs goed vertegenwoordigd, met onder andere Lize Spit, Dimitri Verhulst, Pieter Aspe, Rudi Vranckx en Johan Op de Beeck. Ook internationale toppers als Isabel Allende, Marieke Lucas Rijneveld, Tatiana de Rosnay, Tess Gerritsen en Camilla Läckberg zitten in de collectie. Dagelijks wordt de collectie verder aangevuld tot een 4.500 titels. Ook nadien zal het aanbod blijven groeien.

Het platform
De Vlaamse bibliotheken bieden deze dienst aan met het e-boekenplatform cloudLibrary en werken daarvoor samen met Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca. Bibliotheekleden kunnen e-boeken lezen op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers. Het cloudLibrary-platform werd in een pilootproject reeds gebruikt door de leners van vijf centrumsteden. De leners en bibliotheken van dit pilootproject zijn heel tevreden over het systeem omwille van de gebruiksvriendelijkheid: de collectie is makkelijk doorzoekbaar en de thema’s in de kijker en de vlot leesbare flapteksten bieden leesinspiratie.

Daarnaast is er aandacht voor ouderen en minder digitaal vaardig publiek. In veel bibliotheken kunnen e-readers uitgeleend worden en het bibliotheekpersoneel helpt graag bij het lenen van een eerste e-boek. Online vinden bibliotheekleden alle nodige hulp op bibliotheek.be/e-boeken.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google