Tongeren vandaag

Nieuws

Lezingenavond over Rutten

Vanavond om 19u komen in de kerk van Rutten drie sprekers iets vertellen over de geschiedenis van Rutten, de kerk en Evermarus: Wat hebben een oorkonde uit 948, een vroegmiddeleeuws graf in de kerk en Romeinse bouwstenen met elkaar gemeen?

Steven Vandewal heeft het over een oorkonde uit 948 waarin misschien wel hét bewijs staat voor het historische bestaan van Evermarus.
Vervolgens vertelt archeoloog Dirk Pauwels over de oudste fasen van de Sint-Martinuskerk die teruggaan tot de zevende eeuw!
Tot slot brengt Roland Dreesen een boeiend verhaal over zijn onderzoek naar de soort en herkomst van de stenen die in de middeleeuwse kerktoren zijn gebruikt.

Sint-Martinuskerk Rutten, 19u-20u30 / gratis toegang / inschrijven niet nodig

Commissie 19/06/24

* herinrichting Stationsbuurt:
- tijdens het openbaar onderzoek (2/04 tot 1/05) is er geen enkel bezwaar ingediend
- er komen nieuwe bushokjes met LED-verlichting, zitbanken en groen, ook een voetpad richting station
- in de Zagerijstraten komen nieuwe stoepen en plantvakken om het wildparkeren te vermijden
- de kostprijs is geraamd op 1 mio, waarvan 480.000 euro ten laste van de stad voor de riolering, wegenis en beplanting, de rest betaalt De Lijn

* uitbreiding Basisschool Piringen
- de stad gaat hiervoor 1 woning en 2 percelen aankopen, samen voor 107.000 euro; de verkoopsbelofte is al ondertekend
- de bijgezette klascontainers bieden onvoldoende ruimte; ze worden verwijderd en vervangen door nieuwbouw
- de carport van een buurtbewoner is niet vergund, hij vraagt een regularisatie

* afschaffing buurtweg nr 1
- t.;h.v. Gardenforum in Piringen 
- het betreft een perceel van 580 m²
- 1 buur (landbouwer) heeft bezwaar ingediend omdat hij niet meer op zijn achterliggende akker kan/ hij krijgt een eeuwigdurend recht van vrije doorgang

* onteigening Nieuwe Steenweg voor aanleg fietspaden
- het betreft 2 lappen grond van 250 en 820 m², waar een pachter op zit; hij gaat akkoord om de pacht te ontbinden en ontvangt een pachtvergoeding van 925 euro
- vandaag zijn er nog 2 of 3 eigenaars die niet akkoord gaan met onteigening

* onteigening panden Maastrichterstraat
- voor de inrichting van een park zoals Huis Theelen wil de stad in de Maastrichterstraat 4 winkelpanden slopen
- voor nr 44 en 46 is er een akkoord met de eigenaars voor 182.000 en 105.000 euro
- voor de nr 40 en 42 zijn advocaten ingeschakeld. De eigenaars gaan niet akkoord met een bod van 178.000 en 212.000 euro. Ze eisen elk 100.000 extra  extra
- de stad gaat nu een definitief onteigeningsbesluit nemen, maar die procedure kan tot in 2026 aanslepen..."We hebben al meer dan 3 maanden samen aan tafel gezeten", wist schepen Johnny Vrancken

* aanpassing prijs busvervoer Kinderparadijs
-  vandaag betalen ouders 50 ct per rit voor 1 kind, 25 ct voor tweede kind en niets vanaf het derde kind. Vanaf 1 september wordt dat verhoogd naar 60 ct per rit voor elk kind" en dat dekt nog niet de kosten", wist schepen Evelyne Stassen  

Aantakking Eerste-Meistraat met Maastrichtersteenweg (N79) afgesloten

AWV gaat van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni werken aan het kruispunt van de Maastrichtersteenweg (N79) met de Eerste-Meistraat. Het gaat om voorbereidende werken aan de Noordoostelijke Omleidingsweg (N753).

Daarom is de Eerste-Meistraat van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni afgesloten aan de Maastrichtersteenweg (N79). Verkeer kan de Eerste-Meistraat wel nog in rijden vanaf de Blaarstraat. Tijdens die 5 dagen verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, telecom en water. De timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Wateroverlast 18 juni

Door de langdurige hevige regenval van vanavond is er weer op verscheidene plaatsen overlast: zowel in het centrum als in enkele dorpen. 
De bewoners met een keldergarage in de Hereweg moesten aan de slag met aftrekkers. 
Op Nieuw-Tongeren werd de opgebroken Radiostraat herschapen in een modderpoel.
In Koninksem stond de Koninksemstraat gedeeltelijk blank. De brandweer kwam langs om de rioolslokkers open te zetten

Commissie 17/06/24

De commissie van vanavond werd een half uur verschoven voor de voetbalsupporters 

- Dofie Donneaux, bedrijfsjurist NUHMA, zal op de gemeenteraad uitleg komen geven 
* Korpschef Geert Luypaert gaf uitleg over het toekomstperspectief van de politiezone Haspengouw en over de uitbreiding van de personeelsformatie: er zijn wettelijk gezien 129 agenten nodig: 1 hoofdcommissaris, 6 commissarissen, 25 hoofdinspecteurs en 97 inspecteurs: dat is volgens de 25/33 procent regel.
"In Tongeren werd het kader altijd volledig ingevuld, in tegenstelling tot in Heers en Wellen", vulde de burgemeester aan. De agenten van Borgloon hebben mogen kiezen waar ze aan de slag willen gaan. 
* Algemeen Directeur Luc Houbrechts gaf een stand van zaken i.v.m. de nakende fusie: 
- voor de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn de teksten zo goed als klaar
- met de verschillenlijst zijn we nog bezig
- nieuwe organogram: we willen op elke functie een naam plakken, maar we voorzien voor iedereen een stoel
- de integratie van software zal tegen september operationeel zijn
- de afstemming van alle reglementen is de grootste blok: dat gebeurt door de duo-groepen a rato van 2 per week, we kijken ook horizontaal o.a. de boetes, sancties,....
- logo en stijlhandboek: hoe verhoudt het nieuwe merk zich t.o.v. de submerken zoals het GRM?
- de voorbereiding van het budget: we moeten een 1-jarig meerjarenplan opstellen voor 2025
- het rekeningenstelsel is al klaar 
- we zoeken een synergie voor de voordelen en licenties: in Borgloon is er bvb geen dienst Huisvesting, dat gebeurt door Stebo, maar dat zal wegvallen en betekent een besparing van 50.000 euro
- de personeelskost kunnen we in kaart brengen
- de leninglast kennen we al en die wordt verminderd door de fusie
- het bedrag van het Gemeentefonds kennen we
- het aantal mandatarissen kennen we
- elk reglementen zal moeten opnieuw goedgekeurd worden en dat zijn er meer dan 200. Dus in januari zullen er extra gemeenteraden nodig zijn

* Schepen Patrick Jans legde een aantal aanpassingen van het verkeersreglement voor:
- de volledige Veemarkt wordt een voetgangerszone, zoals Julianus Shopping
- de schoolomgeving Sint-Lutgart wordt velliger: de Beemdstraat wordt een fietsstraat, er komen 2 zebrapaden en snelheidsremmende maatregelen
  in de Blaarstraat komt een kiss & ride zone:  
- thv PIBO wordt het fietspad verlengd tot aan de barier; het verkeerseiland op de steenweg verdwijnt; het kruispunt met de verkavelingsweg Oude Katzij wordt heringericht : de kruisende fietsers krijgen er voorrang
- op de Blauwe Geitweg in Mal wordt een strook van 5m landweg verhard richting Tongeren-Oost
- in Vreren (Allemandstraat) en in Lauw (parking naast de kerk) komt er een laadpaal
- thv de voetgangersingang van wzc De Motten komt er een parkingplaats voor mindervaliden 
- de Schuttersgang wordt van fietszone omgevormd naar voetgangerszone op vraag van de politie n.a.v. een recent zwaar ongeval met een fietser 
- in het Pliiuspark wordt op de verste parking 7 parkeerplaatsen ingericht voor campers, enkel te gebruiken wanneer de camperparking volzet is
- op de Caesarlaan en de Legioenenlaan komt er een tonnagebeperking tot 3,5 ton
- tgv het WK-wielrennen in september komt er een politiereglement ivm parkeren op bepaalde plekken langs het parcours

Fandorp op Vrijthof

Voor het EK-voetbal is er weer een fandorp ingericht op het Vrijthof door Handbalclub Tongeren en café Gerechtshof. 
Voor de eerste match zijn er zowat 500 supporters komen opdagen. 
Het scherm van 20 m² had problemen: niet de volledige  oppervlakte kon gebruikt worden en de klank was niet luid genoeg. Maar tegen de match van zaterdag zou dat opgelost zijn.

Tongeren zet lokale ondernemers in de schijnwerpers met eerste editie van de Tungri Awards

Op 24 oktober vindt de eerste editie van de Tungri Awards plaats in CC De Velinx. Met dit initiatief wil de stad Tongeren lokale ondernemers in de schijnwerpers zetten en hen huldigen voor hun werk en inzet.

"Bij deze eerste editie worden awards uitgereikt in 4 categorieën: Tongers Bedrijf, Tongerse Handelszaak, Tongerse Horecazaak en Ondernemer van het Jaar.
Ondernemingen en ondernemers uit Tongeren kunnen zichzelf of anderen nomineren tot 31 juli middernacht via www.tongeren.be/tungriawards,"
zegt Krijn Henrotte, schepen van Economie.

De winnaars worden gekozen door een jury van externe deskundigen uit verschillende economische sectoren. De Ondernemer van het Jaar wordt daarnaast ook bepaald door een online stemming. Hierbij kunnen mensen stemmen op drie door de jury genomineerde kandidaten.

Patrick Dewael, burgemeester: "De Tungri Awards zijn een uitbreiding van de voormalige Tongerse Climate Award, die zich richtte op ondernemers met projecten die een positieve impact hebben op klimaat, natuur, mobiliteit, energie en afvalbeheer. Na 3 edities van de Climate Award hebben we besloten het initiatief breder open te trekken naar meerdere categorieën, waarbij klimaat nog steeds een onderdeel blijft."

Met de Tungri Awards wil Tongeren zijn rol als centrum voor divers ondernemerschap benadrukken.

Voor meer informatie, bezoek www.tongeren.be/tungriawards.

Jobbeurs voor hun anderstalige inwoners

De lokale besturen van Zuid-Oost Limburg organiseren namiddag in het Museumcafé, samen met Travi en VDAB, een jobbeurs voor hun anderstalige inwoners

In 2023 organiseerde de Stad Tongeren, samen met Travi, als eerste in Limburg een jobbeurs voor haar Oekraïense inwoners. Het succes van dit initiatief heeft ons ertoe aangezet om vandaag opnieuw een jobbeurs te organiseren, dit keer voor alle anderstalige inwoners uit de regio Zuid-Oost Limburg. De beurs vindt plaats in het Museumcafé van het Gallo-Romeins Museum en is een resultaat van de sterke samenwerking tussen de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg (Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren), Travi en VDAB.

“Het brede scala aan uitzendkantoren en bedrijven maakt deze jobbeurs uniek,” zegt Evelyne Stassen, voorzitter van de ILV werk & sociale economie Zuid-Oost Limburg. “We vinden het belangrijk om de tewerkstellingskansen van deze kwetsbare groep te vergroten. Werk biedt immers loopbaanperspectieven op zowel korte als lange termijn. Vaak vormt de taal een barrière waardoor waardevolle kennis en expertise onbenut blijven. De vraag op de arbeidsmarkt is echter nog steeds groot. De veertien aanwezige interimkantoren en werkgevers zijn ervan overtuigd dat een inclusief en duurzaam HR-beleid de sleutel is tot een succesvol personeelsbeleid.”

Travi, het vormingsfonds voor uitzendkrachten en het centraal infopunt voor uitzendkantoren, zet in op praktische oplossingen voor de arbeidsmarktvragen van uitzendbedrijven en hun uitzendkrachten. Daarnaast ondersteunt Travi maatschappelijk relevante projecten. Zo informeert en sensibiliseert Travi vandaag de Oekraïense deelnemers, die een aanzienlijke groep vormen onder de anderstaligen uit de regio, in hun moedertaal over werken en (interim)arbeid in België. Daarnaast wordt er via een interactieve workshop gewerkt aan solliciteren en belangrijke vaardigheden op de arbeidsmarkt.

“Travi verlaagt drempels voor kandidaten die als uitzendkracht willen werken, zoekt oplossingen voor mogelijke struikelblokken zoals taal en mobiliteit, en stimuleert diversiteit in de uitzendsector,” zegt Inge Hauben, sectorconsulent provincie Limburg van Travi. “Zo creëren we impact op onze uitzendbedrijven en de uitzendkrachten die voor hen werken. We dragen bij aan een inclusievere en duurzame arbeidsmarkt. Hiervoor zetten we maximaal in op partnerships, en de samenwerking met de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg en VDAB is een mooi voorbeeld.”

VDAB Limburg ondersteunt de organisatie van dit initiatief. Samen met Travi zorgden ze voor de toeleiding van bedrijven en zet VDAB haar ‘poetsmobiel’ in. Daarnaast leiden ze, samen met de OCMW’s van Zuid-Oost Limburg, werkzoekenden toe. De jobbeurs richt zich op alle sectoren van de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor de schoonmaaksector. Deze sector heeft namelijk bewezen een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt te bieden.

“Met deze actie willen we anderstalige nieuwkomers ondersteunen in hun zoektocht naar werk. In onze huidige krappe arbeidsmarkt telt elk talent. Taal mag geen obstakel vormen in een inclusief aanwervingsbeleid. Werkzoekenden zonder de juiste vaardigheden bereiden we via onze opleidingen voor om aan de slag te gaan. Werk biedt namelijk veel voordelen, zowel financieel als sociaal. Het contact met collega’s versnelt bovendien de integratie in onze samenleving. Op termijn biedt dit alleen maar voordelen,” zegt Joris Philips, directeur van VDAB Limburg.

Vandaag zetten Travi en VDAB samen met de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg alles op alles om anderstalige inwoners uit de regio maximaal te ondersteunen in hun eerste of verdere stappen op de arbeidsmarkt.

“Door in te zetten op dergelijke evenementen, kunnen we creatief omgaan met de huidige uitdagingen op onze lokale arbeidsmarkt. Het creëren van een win-winsituatie via inclusieve tewerkstelling is hierbij het uitgangspunt. Inclusief tewerkstellen betekent oog hebben voor het potentieel van elke werknemer. Dit vormt dan ook de eerste stap naar een inclusieve arbeidsmarkt,” zegt Evelyne Stassen, voorzitter van de ILV werk & sociale economie Zuid-Oost Limburg.

Wendy Molemans , coördinator werk en sociale economie Zuid-Oost Limburg

Openluchtzwembad opent maandag

Het was de bedoeling dat het openluchtzwembad in het Plniuspark nu zaterdag de deuren zou openen, maar omwille van het slecht weer wordt dat uitgesteld tot maandag

Sportoase huldigt 1,5 miljoenste sporter

Deze namiddag werd bij Sportoase  Eburons Dome de 1,5 miljoenste sporter gehuldigd. Het centrum opende 17 jaar geleden de deuren. "We verwelkomen gemiddeld een 90.000 bezoekers per jaar. In werkelijkheid zijn er dit nog veel meer, aangezien we enkel sportbeurten kunnen registreren en bezoekers van sportwedstrijden hier dus niet zijn meegeteld. Dus enkel de personen die langskomen voor een zwembeurt, fitness of een groepsles komen in aanmerking", vertelde Joris Lecoque. 
Het ontvangstcomité wachtte een tijdje in de inkomhal, maar er daagde niemand op.

Dan werd de laatste persoon die aan de slag gegaan was in de fitnesszaal geselecteerd als winnaar.

Die kreeg een waardebon voor een drie maanden All-in fitness abonnement, t.w.v. 252 euro,

een glas cava en een stuk van de speciaal ontworpen gateau.

Winnaar Dominique Landmeters (59) uit Berg was aangenaam verrast: "Ik kom hier al sinds 2011 driemaal in de week sporten, ik heb eerst een tijd gezwommen en nu kom ik fitnessen", wist Dominique. . 

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google