Tongeren vandaag

Nieuws

Storm maart erkend als ramp

Vandaag keurde de Vlaamse regering een besluit goed waarbij de storm van begin maart wordt erkend als algemene ramp. Dit is goed nieuws voor de Tongerse landbouwers die schade geleden hebben.
"In totaal werden hier 65 schadedossiers ingediend voor de storm van 10 maart, samen goed voor 12.235 euro schade", weet milieuschepen Patrick Jans

Raja steunt Trampolien

Raja overhandigde een cheque aan Trampolien: in kader van de Europese groep Raja deed de afdeling Tongeren tussen 18 en 25 november mee aan een wandelproject. De hele groep ( al de landen met een vestiging in Europa) wilden 30 miljoen stappen zetten. Het werden er maar liefst meer dan 43 miljoen.

Vandaag mochten ze een cheque van 1000 euro schenken aan de vzw Trampolien. Deze organisatie zet zich in tegen huishoudelijk geweld tegen vrouwen kinderen en ook mannen. Peggy Billen , die de meldingen bijhoudt zegt dat de laatste tijd veel gevallen zijn met geweld op kinderen. Met de feestdagen en de daarbij horende alcohol worden meer gevallen van geweld genoteerd. Trampolien krijgt nergens subsidies en leeft dankzij de inzet van organisaties, giften als deze en wat ze zelf organiseren.


bijdrage: JeDo

Stad trekt vergunning horeca ijspiste T-Forum in

Ijspiste T-Forum

Het collegebesluit van 25 oktober 2019 met betrekking tot de uitbating van de schaatsbaan en de verkoop van drank en versnaperingen in het voormalig pand AVA (T-Forum) tijdens de eindejaarsperiode wordt ingetrokken. Dat heeft het schepencollege zopas beslist.

Aan Retail Estates wordt weliswaar een nieuwe toestemming afgeleverd voor de uitbating van een ijspiste. De verkoop van dranken en versnaperingen is niet meer toegestaan.

Het college verleende eerder toestemming aan Retail Estates voor de uitbating van een schaatsbaan en de tijdelijke verkoop van zoete snacks, warme en koude dranken in een leegstaand pand op T-Forum voor de periode van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020..

Inmiddels werd vastgesteld dat de verleende toestemming niet in overeenstemming is met het RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg. Volgens dit RUP is horeca verboden op T-Forum. Bijgevolg dient de eerder verleende toestemming te worden ingetrokken.

Ria wint 'Kerstbudget' dankzij Ambi.pas

Ria Van der Vur (67) uit Tongeren is de eerste weekwinnaar van de actie: ‘Win een kerstbudget dankzij de Ambi.pas’. De overhandiging van de 5.000 punten, goed voor 500 euro, vond voor de eerste keer plaats bij schoonheidssalon 'La Beautique' (Kruisstraat).

De winnares is afkomstig uit Maastricht, maar woont al 14 jaar in Tongeren


Atheneeke plant klimaatboom

Het leerlingenparlement van BS Atheneeke (Moerenstraat) heeft zonet een klimaatboom geplant om de speelplaats te vergroenen. Ze hebben vorig jaar hiervoor een aanvraag ingediend bij het Provinciaal Natuurcentrum en het Centrum Duurzaam Groen vzw, in kader van het project 'Klimaatboom zoekt speelplaats'.


De leerlingen kregen hulp van 2 schepenen:

"Vergroening van de scholen is ook belangrijk voor het opvangen van extreme hitte door de klimaatopwarming, zeker in in de stad en in kwetsbare instellingen als scholen. We planten hier een veldesdoorn", wist milieuschepen Patrick Jans.

"Meer groen op de speelplaats daagt niet alleen uit tot spelen en ravotten, de bomen zorgen ook voor schaduw en afkoeling. Ze vangen fijn stof op op en verminderen de CO²-uitstoot. Zo dragen leerlingen ook hun steentje bij aan een betere en duurzamere toekomst", aldus onderwijsschepen Guy Schiepers.

De directeur pleit voor een nog verdere vergroening van de speelplaats.

Derde winnaars trolley

Stipt om 12u zijn vandaag de derde 5 winnaars uitgeloot van een gevulde trolley t.w.v. 175 euro.

Schepen Patrick Jans (Milieu) heeft deze 5 marktshoppers geluk gebracht.

- Pascale Kindermans
- Nico Schoefs
- Otham Dalkash
- Paulette Hanno
- Antoinette Mulleners

Deze 5 winnaars waren allemaal persoonlijk aanwezig

De actie loopt nog 1 donderdag (19 december)

Iedere klant krijgt een deelnameformulier bij zijn/haar aankoop bij de deelnemende marktkramers. Het ingevulde formulier moeten de deelnemers deponeren in de urne aan Radio Boo op de Grote markt. Diezelfde dag, om 12 uur stipt, worden onder de aanwezige bezoekers 5 weekwinnaars getrokken die met een mooi gevulde trolley naar huis mogen gaan. Radio Boo zendt wekelijks de trekking live uit vanop de Grote Markt in Tongeren.

Die Fledermaus in Casino

Vanavond is er de generale repetitie van de operette 'Die Fledermaus' (Johan Strauss jr.) in schouwburg Casino.


De regie is in handen van Johan Gerits. Het symfonisch orkest (o.l.v. Pascal Hollander) zorgt voor de muzikale begeleiding samen met het Casino-koor (o.l.v. Erik Willems).

De première vindt plaats op 15 december omp 14u30
De andere opvoeringen gaan door op vrijdag 20 december en op donderdag 26 december, telkens om 20u

meer info: www.casinotongeren.be en FB Casinotongeren

Commissie 11/12

Tijdens de commissie van vanavond was er commotie rond de opheffing en ontbinding van de vzw Shoppingstad.

Schepen Jos Schouterden (Sociale Zaken) gaf tekst en uitleg over de afschaffing van de klusjesdienst 'Het Kerwei'.

Vanaf 1 januari 2020 zal het lokaal bestuur geen eigen klusjesdienst meer inzetten. De bestaande klusjesdienst ‘Het Kerwei’ is een aanbod van het lokaal dienstencentrum De Piepel en telde vorig jaar 178 gebruikers. “De stopzetting van de eigen klusdienst betekent niet dat Tongerse senioren niet meer kunnen rekenen op een betaalbaar aanbod van klus- en tuinonderhoud, noch het einde van de tewerkstelling van de ervaren klusjesmannen”, zegt Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

De drie klusjesmannen van Het Kerwei zullen vanaf januari 2020 de eigen stedelijke technische dienst gaan versterken. De huidige gebruikers van Het Kerwei werden geïnformeerd over de bestaande klusploegen vanuit de diensten voor gezinszorg, de mutualiteiten en het wijkwerken. Daarnaast heeft het digitaal platform ‘kwiekzilver’ in onze stad een pilootproject opgezet voor klussen via het systeem van de deeleconomie. De deeleconomie maakt het mogelijk dat Tongenaren tot 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen door het uitvoeren van klusjes bij andere Tongenaren die moeilijk een vakman aan huis krijgen voor een klein werkje. Er hebben zich al een aantal Tongerse klussers aangemeld bij Kwiekzilver, en geïnteresseerde klanten kregen in De Piepel alle uitleg over het gebruik van dit digitaal platform.

In het nieuwe woonzorgdecreet wordt de werking van lokale dienstencentra grondig gewijzigd. Waar nu het accent ligt op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten, bepaalt het nieuwe woonzorgdecreet van februari 2019 dat deze centra de sociale cohesie in de buurt moeten stimuleren. Om uitwerking te geven aan het nieuwe decreet zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met RIMO Limburg. Zij zullen de komende jaren een aantal buurtanalyses uitvoeren in Tongerse buurten. Een buurtanalyse bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over de buurt, de bewoners, de actoren, de beleving, sterktes en hiaten. Een ideale vertrekbasis om te werken aan zorgzame buurten.

Maar niet alleen De Piepel moet zorgen voor zorgzame buurten, het is belangrijk dat ook andere organisaties en diensten, lokale verenigingen en de buurtbewoners zelf zich engageren. RIMO Limburg heeft expertise rond het creëren van zorgzame buurten, en zal dit de komende jaren mee uitrollen in Tongeren.

“Samengevat is de stopzetting van de eigen klusjesdienst geen beslissing die op zichzelf staat, maar een beslissing vanuit een nieuwe visie rond het lokaal sociaal beleid, waarin de lokale overheid eerder de regie dan de actorrol opneemt, en het stimuleren van verbinding en co-creatie centraal staan”, besluit Jos Schouterden.

Az Vesalius start met elektronisch patiëntendossier van Nexuzhealth

az Vesalius ondertekende zopas de samenwerkingsovereenkomst met Nexuzhealth voor de implementatie van het geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze nieuwe aanpak zal de informatie-uitwisseling tussen verschillende behandelende zorgverleners verbeteren en geeft de patiënt een beter overzicht van de medische en administratieve informatie uit zijn medisch dossier.

Het nieuwe EPD is een belangrijke stap in het verbeteren van de communicatie en informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners betrokken bij de behandeling van een patiënt. Met dit nieuwe systeem kunnen zij moeiteloos en volkomen veilig informatie uitwisselen. Zo zal de gegevensdeling tussen de toekomstige netwerkziekenhuizen verbeteren omdat patiënteninformatie op dezelfde wijze geïnterpreteerd en gedeeld zal worden. Ook de huisarts van de patiënt kan via het EPD resultaten inkijken en afspraken plannen.

Het elektronisch patiëntendossier volgt de patiënt over de verschillende nexuzhealth-ziekenhuizen heen. Niet alleen de zorgverleners krijgen toegang tot het EPD, ook patiënten kunnen hun volledig medisch dossier raadplegen. Via het beveiligde portaal mynexuzhealth krijgen zij een transparanter overzicht van de belangrijkste informatie uit hun medisch dossier, zoals afspraken, vragenlijsten en medische beeldvorming.

Eric Christiaens, algemeen directeur az Vesalius: "De keuze voor het elektronisch patiëntendossier van nexuzhealth is een belangrijke stap in het kader van patiëntenparticipatie. Zo kunnen wij onze patiënten nog beter betrekken bij hun behandeling en zorgproces. Samen met nexuzhealth hebben wij het volste vertrouwen in een succesvolle samenwerking voor de komende jaren."

Nexuzhealth is een joint venture van UZ Leuven en Cegeka met focus op de verdere ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van het zogeheten Klinisch Werkstation, een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier.

15 nieuwe bewoners voor project Heuveldal

Vandaag krijgen 15 huurders de sleutels van hun appartement op Heuveldal.

De wijk HEUVELDAL, net buiten het centrum van Tongeren, is een wijk van ongeveer 240 woongelegenheden. Er wordt in deze wijk een mix voorzien van zowel private als sociale huur- en koopwoningen en appartementen.
In juni 2018 startte aannemer CONCEPT BUILDING & SERVICES BVBA in opdracht van ontwikkelaar SKYLINE met de bouw van een blok van 15 appartementen.Dit is in deze wijk de 2de blok van 15 sociale huurappartementen voor WOONZO.

Het zijn 1- en 2-slaapkamer appartementen met een gemiddelde kostprijs van 188.000 euro per pand. "De appartementen zijn begin december opgeleverd en vandaag krijgen de 15 nieuwe bewoners hun sleutel. Zij kunnen nog voor Kerst hun intrek nemen in hun nieuwe pand. Woonzo is zeer tevreden met deze 15 bijkomende panden. Het was een fijne samenwerking met aannemer en ontwikkelaar. Wij wensen onze nieuwe bewoners heel veel geluk in hun nieuwe woonst", aldus voorzitter Eddy Manet.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google