Tongeren vandaag

Nieuws

Brand Overhaemlaan

Vanavond is de brandweer naar de Overhaemlaan moeten uitrukken voor een woningbrand. De vier bewoners konden tijdig naar buiten vluchten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar.

Nieuwjaarsreceptie Open Vld

Open Vld hield vanavond een nieuwjaarsreceptie in schouwburg Casino. Er waren 210 inschrijvingen.


Voorzitter Liesbeth Vanhay zorgde voor de verwelkoming. Ze was vol lof voor het werk van de mandatarissen: "Jullie hebben jullie stempel gedrukt op het Tongerse beleid door onze mooie stad nog mooier en aantrekkelijker te maken. Kijk maar naar het Teseum dat 30.000 bezoekers lokte, het openleggen van de Jeker en het vernieuwde stadspark. Wij zijn er terecht fier op en binnenkort kunnen we de toren van de basiliek beklimmen". Vanhay dankte het uittredend bestuur voor hun inbreng en vriendschap. Ze lanceerde een oproep om het blauwe team te versterken met geëngageerde mensen met frisse ideeën.

Kamervoorzitter Patrick Dewael begroette op zijn beurt kopstukken Lydia Peeters, Hilde Vautmans en Marino Keulen: "We staan voor een nieuw decennium, de 20-er jaren. Het voorbije was het beste ooit volgens filosofen. De wereld heeft er globaal nooit zo goed voorgestaan als nu. We zijn op de goeie weg! Toch zijn er mensen die zich zorgen maken over o.a. de climate change".


De zwarte zwaan is terug!

Deze voormiddag werd de zwarte zwaan terug vrijgelaten in stadspark De Motten. Het dier werd in 2017 weggevoerd omwille van het openleggen van de Jeker.

Vandaag heeft hij er zelfs een partner bijgekregen. Daarnaast werd er ook nog een krooneend teruggebracht.
De dieren hebben al die tijd in het Natuurcentrum in Opglabbeek vertoefd.

Jarenlang was de ingebuisde Jeker aan de Lakenmakerstoren in het Begijnhof een biotoop voor de zwarte zwaan en enkele siereendjes. In 2017 startten de herinrichtingswerken op de Motten. De Jeker werd terug opengelegd. De zwarte zwaan werd tijdelijk overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

Burgemeester wnd., An Christiaens: “De zwarte zwaan was een symbool geworden van de stad Tongeren en is wellicht terug te vinden in vele fotoalbums. Toeristen probeerden vlakbij te geraken om een foto te nemen. Ook grootouders met kinderen, toevallige passanten, buurtbewoners vonden de zwaan als het ware een attractie.”

Patrick Jans, schepen van milieu: “Bij de start van de werken van de openlegging van de Jeker moest er een nieuwe tijdelijke thuis voor deze dieren gezocht worden. Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek ving de dieren op gedurende 2,5 jaar. De zwarte zwaan zal ook opnieuw een partner krijgen. Wij zijn verheugd dat we deze dieren een nieuwe thuis kunnen bieden op de vijver aan de Velinx. We zullen de dieren in hun nieuwe biotoop nauwlettend in de gaten houden.”

“De technische dienst zal instaan voor de verzorging van de dieren. Hopelijk zullen de dieren zich gauw thuis voelen in hun nieuwe omgeving. We vragen aan de wandelaars en de hondeneigenaars om de dieren niet te verstoren,” besluit schepen van openbare werken Guy Schiepers.Nieuwjaarsreceptie OCT

Ondernemersclub Tongeren houdt vanavond zijn nieuwjaarsreceptie in Bachus (GRM). Er zijn zowat 100 ondernemers ingeschreven.


Voorzitter Yoeri Jorissen zorgde voor de verwelkoming: "Dankzij jullie bruist onze economie en is er welvaart. Ons doel blijft de Tongerse ondernemers dichter bij mekaar brengen". Hij gaf ook een terugblik op 2019: "In april zijn we een weekend naar Maastricht getrokken. What happened in Maastricht, stays in Maastricht.... In juni was er onze zomer bbq met een bezoek aan Sodelco en fijnmechaniek Nlissen. In november zijn we bij Rettig in Zonhoven geweest, daar maakt een Tongenaar radiatoren. We zoeken weer bedrijven om te bezoeken"

De voorzitter lanceerde ook een oproep naar de politiek:
- Met het stadsbestuur is er een goede samenwerking, die moeten we verder uitbouwen. Het belastingreglement blijft alvast ongewijzigd!
- Het Vlaams regeerakkoord is goed. Nu moeten ze hun woorden omzetten in daden: de infrastructuur aanpakken en inzetten op duaal leren
- De Federale regering moet stoppen met politieke stratego te spelen.

De ondernemers mogen een geleid bezoek brengen aan de tijdelijke expo 'Dacia'. Hierna is het tijd om te netwerken tijdens het diner


Sinne wint 'Soldenbudget'

Sinne Baeten (39) uit 's herenelderen uit Ketsingen is de derde weekwinnaar van de actie 'Win je soldenbudget dankzij je Ambi.pas. Het levert haar 5000 punten, goed voor 500 euro op. De overhandiging vond plaats bij kledingzaak 4Jozefien' (Maastrichterstraat).

Sinne is er vaste klant. Ze ging zaterdag langs voor een jumpsuite, een trui en een blazer.

JAC in Tongeren

Limburg telt momenteel 5 JAC’s: in Maasmechelen, Genk, Lommel, Sint-Truiden en Hasselt. Binnenkort opent er ook in Peer (in maart) en Tongeren (in juli) een vestiging van het Jongerenaanbod van het CAW (JAC). Beringen volgt in 2022. In de jongerencentra kunnen jongeren terecht met allerlei vragen en problemen rond relaties, moeilijke gezinssituaties, seks, drugs, pesten, wonen, rechten en plichten, geweld of misbruik.
Waar de Tongerse vestiging wordt geopend, is nog niet duidelijk.

Jongeren kunnen er binnenstappen tijdens de openingsuren of een afspraak maken. Daarnaast verleent het JAC hulp via telefoon, mail en chat.

Nabijheid van hulp
50% van de psychische problemen bij volwassenen ontstaat vóór 14 jaar, 75% vóór 25 jaar. "Met die cijfers in het achterhoofd besef ik eens te meer hoe belangrijk het is dat jongeren een JAC in de buurt hebben," zegt Koen Albregts, coördinator van JAC Limburg. "In 2019 hielp het JAC 1.200 jongeren. De vormingscel gaf 1 .500 jongeren infosessies over weerbaarheid. Via bekendmakingsacties bereikten we tot 10.000 jongeren. Met de opening van 3 nieuwe vestigingen willen we nog meer mensen bereiken."

Investeren in de toekomst
"Investeren in een JAC, is investeren in een toekomst met volwassenen die stevig in hun schoenen staan," zegt Koen Albregts. "Ik ben ontzettend blij dat de lokale besturen van Peer, Tongeren en Beringen zich met woorden en middelen engageren om een JAC in hun stad op te richten. Door banden te smeden met lokale partners kunnen we nog meer dan vroeger inzetten op preventie, vroegdetectie en interventie van psychische problemen bij Limburgse jongeren."


Boekvoorstelling in Basiliek

Vanavond werd het boek 'Van Castellum tot Monasterium naar Castrum' voorgesteld. Dat gebeurde in de Basiliek! Zowat 130 personen waren present.


Alain Colette, voorzitter van het KLGOG zorgde voor de verwelkoming. hij maakte van de gelegenheid gebruik om aan ledenwerving te doen voor het genootschap: "Leden krijgen gratis toegang tot het GRM en tot de voordrachten ook die van Spraakwater".


Erfgoedschepen Gerard Stassen: "Onze Basiliek is één van de mooiste bouwwerken in Vlaanderen. Voordat men met de bouw begon, kende deze plek al een zeer rijke christelijke traditie. Tijdens de bouw ontstonden rondom het stadscentrum nieuwe handelswijken, verzorgingstehuizen en daarna ook verschillende kloosters, enkele parochiekerkjes en een begijnhof. De evolutie van het Monasterium is een verhaal dat weinig gekend is door het grote publiek. Stadsarchivaris Steven Vandewal publiceerde een werk over de historische- en archeologische stand van zaken van het hart van onze stad".


Auteur, Stadsarchivaris Steven Vandewal: "De title is niet de meest gemakkelijke en de inhoud is niet zo eenvoudig. Castellum (1840 - 1930) is een Romeinse versterking, Monasterium (1910 - 1956 - 1979) is een versterkt kerkelijk gebied en Castrum is een pre-stedelijke versterkte omgeving".

Na opzoekingswerk en het bestuderen van de notities van zijn voorgangers is Steven tot de volgende conclusie gekomen: "Het muurtracé uit de 10de eeuw is opgetrokken met roze mortel. In de 12de eeuw werd witgele mortel gebruikt. Er werd niet in twee fases gebouwd, maar in één grote fase (10e E) die verbouwd werd in de 12e E na de doortocht van de Graaf van Loon. Dus: het plan van Guioth (Castellum) is achterhaald. Op de site rond de Basiliek stond een kerk en gebouwen waarvan de functie of de locatie nog onbekend is. Het was geen kerkelijk gebied, maar wel een religieus en wereldlijk gebied dat omringd werd door muren. Het is een bijzonder verhaal, maar zeker niet uniek. Ook in Brugge, Antwerpen en Gent zien we hetzelfde".


Bisschop Notger (vertolkt door Stephane Nijssen) vertelde zijn verhaal: "Ik herken me hier niet meer: geen poort, geen muren, geen bisschoppelijke residentie meer"Commissie 21/01

Tijdens de commissie van vanavond waren er geen agendapunten van de bevoegde schepenen.

Schepen Guy Schiepers (Openbare Werken) heeft een toelichtring gegeven over de winterwerking en het groenbeheer:
1. holle wegen en houtkanten: zo zijn er een 100--tal in Tongeren. Het zijn de laatste natuurstroken tussen velden en akkers met een grote natuurwaarde voor dieren. Ze krijgen bijzondere aandacht via een beheersplan:
- om erosieproblemen te voorkomen
- uit veiligheidsaspect voor fietsers, wandelaars en voertuigen
- om verwildering te voorkomen
- om sluikstorten te voorkomen
- om inname van gronden af te remmen
Alle holle wegen en houtkanten werden gefotografeerd en in detail beschreven
Jaarlijks wordt 1/4 van die 100 aangepakt en als een holle weg 200m langs is, wordt slechts een kwart daarvan aangepakt om het evenwicht niet te verstoren
Tongeren is opgedeeld in 4 kwadranten
a. tss Sint-Truiderstwg en Bilzerstwg
b. tss Bilzerstwg en Maastrichterstwg
c. tss Maastrichterstwg en Luikerstwg
d. tss Luikerstwg en Sint-Truiderstwg
Het duurt dus 16 jaar vooraleer we rond zijn

2. Maaibeheer door Technische Dienst
Tongenaar betrapt onder invloed

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag heeft een interventieploeg van de politie Bilzen – Hoeselt – Riemst 2 bestuurders betrapt met het rijden onder invloed van drugs en 1 bestuurder onder invloed van alcohol.

Een 3e bestuurder mocht zijn rijbewijs ook voor 15 dagen inleveren na een positieve speekseltest.
De 26-jarige bestuurder uit Tongeren, die op weg was naar het werk, bleek marihuana te hebben gerookt. Alcohol had hij niet genuttigd. Hij werd gecontroleerd om 6.00u op de Tongersestraat in Bilzen tijdens een controle woon-werkverkeer.

Hij zal zich eveneens moeten gaan verantwoorden bij de politierechter.

Commissie 20/01

Tijdens de commissie van vanavond werden de agendapunten van Algemeen bestuur, Milieu en Mobiliteit besproken.

- De stad gaat een overheidsopdracht lanceren voor de volgende tijdelijke tentoonstelling in het GRM: 'Rome, City and Empire' opent in oktober en hiervoor wordt samengewerkt met het British Museum.

- Om de leemte van de Provinciale Sportdienst op te vangen gaan de 12 Zuid-Limburgse gemeenten samen een overlegplatform oprichten. Deze legislatuur zal de hoofdzetel in Tongeren gevestigd zijn

- De snelheidsbeperking (50 km/u) op de Bilzersteenweg en de Sint-Truidersteenweg wordt uitgebreid vanaf het bord 'einde bebouwde kom' tot aan de verkeerslichten thv de Nieuwe Steenweg en thv de Rode Kruislaan
- De 30km-zone rond de scholen wordt vastgelegd: variabele borden aan VIIO (Sint-Truiderstwg en Rode Kruislaan) en Koninksemsteenweg (De Mijlpaal). Al de andere scholen krijgen vaste zones


Linda Lousbergh (diensthoofd Milieudienst) heeft een toelichting gegeven over de toekomstige afvalinzameling via het Optimo systeem
Vanaf 2021 zullen er 6 verschillende huisvuilfracties, om de 14d. opgehaald worden door 1 vrachtwagen: restafval / PMD/ gemengde plastics / keukenafval / tuinafval / textiel.
Hierdoor zal de jaarlijkse bijdrage met 20 euro dalen
Snoeihout kan via afroep worden opgehaald: 15 euro per keer
De groene GFT-bak van 120L wordt vervangen door een bruine van 240L: de huur zal 60 euro bedragen ipv 40 euro
Het quotum huisvuilzakken blijft gelijk vandaagZoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google