Tongeren vandaag

Nieuws

Winkelhier lied UNIZO voorgesteld

In de Intermezzo is het 'Winkelhier' lied van Unizo voorgesteld, een initiatief om lokaal shoppen te promoten.
 Tongeren is uitgekozen als pilootstad voor Limburg. 

Met een Winkelhier-lied wil UNIZO het thema in de kijker zetten. Als enige Limburgse stad heeft Tongeren het voorrecht om hier een vooraanstaande rol in te spelen. De afgelopen week zijn 22 etalages van lokale handelaars beschilderd met een zin uit het Winkelhierlied. Enkele van deze etalages zullen opgenomen worden in de nationale videoclip van het lied.
De teksten werden door Véronique Cloes (Het levend Atelier) op de etalages geschilderd. 

Beslissingen Overlegcomité 26/10

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober.

1. Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

  • Winkels en winkelcentra,
  • Zorginstellingen,
  • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
  • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
  • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
  • Erediensten

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

2. Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.
De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land. Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

3. Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.
Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

4. Testbeleid

Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden.
Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode.
Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.

5. Derde vaccinatieprik

Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren.

6. Pandemiewet

Het Comité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing.
Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-mondmaskerplicht-covid-safe-ticket-en-telewerk-strijd-tegen-herfstgolf

'De Profploeg' komt naar Tongeren

'De Profploeg' is een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers die een bijdrage kunnen leveren aan het bekomen van meer bedrijvige kernen en bruisende buurten. Deze oproep past binnen het ‘Relanceplan kernversterking’ van het Agentschap Innoveren & OndernemenDienst Ruimtelijke Economie. Het is een initiatief van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 

Lokale besturen kunnen beroep doen op de expertise van deze profploeg om hun beleid ‘bedrijvige kernen’ verder op de rails te zetten. De begeleidingen van enkele dagen zijn kosteloos en toegankelijk voor alle gemeenten. De voornaamste voorwaarde is dat de gemeente de uitdaging waar ze voor staat helder kan formuleren en er ook organisatorisch – met betrokkenheid van de diverse diensten - klaar voor is om van deze begeleiding op een succesvolle manier gebruik te maken.

De profploeg is een enthousiaste groep experten uit 10 Vlaamse bedrijven. Zij slaan de handen in elkaar om een gemeente of stad met een vernieuwende blik en op maat te begeleiden. De profploeg wordt gecoördineerd door Quares en bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Deze partners zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding,…

Het gaat niet om een studie vanop afstand. Experten lopen rond in gemeente- of stadskernen en stellen concrete acties voor. Het kan gaan over het ontdekken van verborgen parels met potentieel, het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern.

Tongeren is één van de 33 gemeenten die zich hebben ingeschreven voor 'De Profploeg'. Ook Wellen en Sint-Truiden doen mee. 

“In 2020 stond 10,4% of meer dan 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg, dat is bijna 5% meer dan in 2008”, weet minister Crevits. “Leegstand kan voor verloedering zorgen en noopt lokale besturen om onze kernen te herdenken. Innovatief omgaan met de vrijgekomen ruimte kan invulling krijgen door op de kar van ons concept te springen. Tot 12 november hebben bijkomende gemeenten nog de tijd om ook een aanvraag in te dienen.”

Gemeenteraad oktober '21

De gemeenteraad vond vanavond plaats in de fuifzaal van Hal P (Pliniuspark): De Velinx was bezet en De Piepel is nog altijd ingenomen door het vaccinatiecentrum. De komende maanden zal de gemeenteraad ook nog in Hal P doorgaan.

Overzicht van enkele belangrijke beslissingen:

Conformiteitsattest verplicht voor woningen ouder dan 55 jaar en voor woningen waar seizoenarbeiders gehuisvest worden.

Tongeren sluit aan bij de vorming van het werkingsgebied Limburg voor de toekomstige sociale woonmaatschappij

Subsidie voor waterpreventieve maatregelen (n.a.v. wateroverlast)

De stad heeft de intentie om Hotel Chemin de Fer te onteigenen omdat het hotel al jaren verloederd en onderkomen is. De eigenaar heeft 1 jaar de tijd voor een minnelijke schikking, daarna volgt het definitieve onteigeningsbesluit.

De volgende OCMW- en gemeenteraad vergadert op maandag 22 november 2021.

Raadslid Eugène Van Den Rul wilde een referendum over de fusie met Borgloon, maar dat vindt de burgemeester geen goed idee : “Was politiek maar zo simpel met een keuze ja of nee. In uw geest is de fusie al voltrokken. We weten niet of er nog andere gemeenten bijkomen. Eerst willen we alle mogelijkheden onderzoeken. We gaan voor burgerparticipatie maar uw vraag heeft nu geen enkele meerwaarde”.


Werken Bilzersteenweg uitgesteld

Start nutswerken verschuift naar midden november, voorlopig geen eenrichtingsverkeer op Bilzersteenweg

AWV wil in de loop van 2022 een fietstunnel bouwen onder de Bilzersteenweg. Aan de Groenstraat richting Nieuw-Tongeren zal het fietspad van de Fruitspoorroute (F79) onder de gewestweg lopen en voor een veilige fietsverbinding richting station zorgen. De Bilzersteenweg wordt tegelijk over zo’n 200 meter mee vernieuwd.

Tijdens de infosessie van donderdag 14 oktober stonden we naast het ontwerp ook uitgebreid stil bij de start van de voorbereidende nutswerken. Nog voor de bouw van de fietstunnel verplaatsen en/of vernieuwen de nutsmaatschappijen hun nutsleidingen en -kabels.

Normaal zouden die nutswerken vandaag starten maar door omstandigheden verschuift de start naar midden november. De geplande einddatum van de nutswerken rond eind maart 2022 zal daardoor noodgedwongen wat opschuiven.

Dat betekent ook dat de tijdelijke verkeerssituatie, met onder meer het eenrichtingsverkeer richting Bilzen op de Bilzersteenweg, voorlopig niet wordt ingevoerd. De verkeerssituatie wijzigt pas zodra de eerste werken effectief op het terrein starten.

Wat er precies allemaal verandert vanaf midden november, kan je steeds nalezen op onze projectpagina. Vanzelfsprekend houdt AWV je hiervan op de hoogte via deze nieuwsbrief en andere kanalen.

Politie onderschept straatracers

Zaterdag werd de aandacht getrokken van de anonieme politiepatrouille door twee voertuigen die zich vlot over de Luikersteenweg begaven. Beide voertuigen reden dan Schaapsweide/De Grunnestraat op waar het gas helemaal open getrokken werd. De voertuigen werden door de patrouille gevolgd aan een snelheid van 160 km/u waar 70km/u toegelaten is. Hierbij bleef de afstand gelijk of liepen de voertuigen zelfs nog uit op de politie. Aan deze snelheden werd de veiligheidsafstand tussen de beide voertuigen niet gerespecteerd waardoor het duidelijk was dat beide bestuurders aan het racen waren. Wanneer er een bromfietser ingehaald werd en net voordat de voertuigen de bebouwde kom van Rutten hadden bereikt konden beide bestuurders aan de kant gezet worden.
De eerste bestuurder was nog maar 4,5 jaar in het bezit van zijn rijbewijs. De andere bestuurder had nog maar enkel een voorlopig rijbewijs sinds dit jaar. Gelukkig waren de adem - en speekseltesten negatief. Er werd telefonisch contact opgenomen met het parket Limburg en deze hebben besloten de beide rijbewijzen in te trekken voor 15 dagen. Beide bestuurders zullen achteraf hun racegedrag/spelletje op de openbare weg mogen gaan uitleggen bij de politierechter.

Afhaalfestijn LC37

Dit weekend organiseert Ladies Circle 37 Tongeren de 2de editie van hun pasta & pizza afhaalfestijn. Maar dan 1.200 menu's worden verdeeld in de refter van viio Tongeren (Rode Kruislaan).Dit komt neer op 150 bestellingen/afhalingen op zaterdag en 90 bestellingen/afhalingen op zondag.

Vorig jaar waren het er 1.900. De dames werken ook nu weer samen met lokale handelaars die hun sponseren: Melicatessen, Het Kompas en Delicat Els. Brouwerij Bremans voorzag de bubbles & wijnen. Op 't Eynde de broodjes en Raja de papieren draagtassen. 
Als dessert is er keuze tussen chocomousse, tiramisu en panna cotta. 

"Door hun steun en door de verkoop van de pizza's en pasta's kunnen we onze Tongerse goede doelen steunen. Enkele hiervan zijn: KSA Sint-Jan, Sibbo Tongeren, Zomerschool Tongeren, VIIO Tongeren, BCG Tongeren, Sint-Giliskelderke", wist voorzitter Jessica Jorissen


Opvoering De Cirk in campus Sint-Jan

Deze namiddag waren er twee opvoeringen van De Circ bij campus Sint-Jan. De 410 kleuters en leerlingen van het lager hebben maanden de circustechnieken ingeoefend. Ze werden begeleid door circus Picolini. 

Tongeren schenkt fietsen aan slachtoffers overstromingen

Het schepencollege heeft afgelopen vrijdag beslist om de inbeslaggenomen fietsen te schenken aan slachtoffers van de overstromingen in Wallonië.

Patrick Dewael, burgemeester: “Een tijdje geleden ontvingen we van de organisatie Spontane Vrijwilligers oftewel #TOUSENSEMBLE, ook wel Burgers voor Burgers, de vraag om mee te helpen om de slachtoffers van de recente overstromingen te helpen om hun zelfstandigheid weer enigszins terug te geven. Vervoer is één van deze punten. De meeste slachtoffers hebben immers totaal geen vervoer meer. Uiteraard willen wij graag hieraan meewerken door het ter beschikking stellen van fietsen aan de getroffenen.”

Bij de technische dienst van de stad Tongeren worden regelmatig achtergelaten of in beslag genomen fietsen bijgehouden, op vraag van de politie. De fietsen worden gedurende 6 maanden bewaard en nadien verkocht of afgevoerd. Op dit ogenblik staan er in het magazijn 13 fietsen. Deze worden allemaal gedoneerd aan de organisatie 'Burgers voor Burgers'.

Kasteel Borgerhof in Piringen staat te koop

Architect Alfredo De Gregorio stelt zijn gerenoveerd kasteel Borghof in Piringen te koop. De 69-jarige architect vond een nieuwe uitdaging in het buitenland. 

Het domein staat te koop op de vastgoedwebsite 'luxevastgoed.be'. (Hillewaere Vastgoed Hasselt)


"uniek-kasteel-met-bruikbare-oppervlakte-van-2-855-m-en-een-kasteeldomein-van-55-000-m-in-topstaat-te-piringen". De vraagprijs staat er niet bij. 

Omschrijving

Kasteel Borghof heeft een geschiedenis die teruggaat tot in het begin van de 19de eeuw. Het Kasteel is recent volledig en tot in de puntjes gerestaureerd. In het kasteel bevinden zich een woongedeelte', een wellness en een fitnessruimte. De oorspronkelijke boerderij werd ingericht met kantoren, vergaderzalen en een multifunctionele cafetaria.
Aan de voorkant bevindt zich een groot, volledig gerestaureerd park met unieke eeuwenoude bomen. 
Verder is er een zwembad, verborgen in het groen met een natuurlijke vijver met poolhouse - guesthouse.
Zowel achteraan als aan de zijkant bevinden zich weilanden, met een recent aangelegde hoogstamboomgaard. Aan de zijkanten en aan de achterkant bevinden zich weiden en hoogstamboomgaarden. De restauratie van zowel de gebouwen als de omgeving gebeurde volledig op een ecologisch verantwoorde manier.

HISTORIEK
De exacte bouwdatum van het kasteel is niet te achterhalen omdat hierover geen gegevens bewaard zijn gebleven. Het kasteeldomein
Borghof komt tot stand in de tijd van Napoleon. Ene meneer Julliot uit zijn gevolg heeft het omstreeks 1820 gebouwd. Het is sindsdien altijd in bezit gebleven van dezelfde familie, tot het domein einde 2007 in handen komt van Alfredo De Gregorio, architect, die onmiddellijk een grondige restauratie heeft doorgevoerd. Het kasteel en de bijgebouwen hebben een EPC scre van 74 kwh/m2 per jaar. 

Eerst werden het verwaarloosde park en de hoogstamboomgaard gerestaureerd vervolgens de boerderijgebouwen, waar het architectenbureau in juni 2011 zijn intrek nam. Het kasteel werd ingericht als privéwoonst, met B&B, een fitness en een wellnessgedeelte. In 2017 werd het domein ondergebracht in de vennootschap NV Kasteel Borghof.

De totale oppervlakte van het domein bedraagt 5,5 ha.

In totaal beslaat de bebouwde oppervlakte 2855 m²
Daarnaast zijn er ook nog 146 m² garage, werkhuis en bijgebouw.
Kantoren
- Landschapskantoren, 2 vergaderzalen, café, suite met badkamer.
- Parking (34pl ) 
- Ventilatiesysteem met voorverwarming en voorkoeling.
- Domotica + alarminstallatie

Woongedeelte
- Wellness (regenkamer, sauna, stoombad, whirlpool, voetbad).
- Fitness 
- Gelijkvloerse verdieping: 2 keukens, 2 eetkamers, 2 salons.
- Verdiepingen: 6 suites met badkamer.
- Poolhouse met badkamer.
- Carport voor 4 auto’s met 2 elektrische laadpalen.

Alle ruimtes zijn volledig uitgerust (op maat gemaakte meubelen).
PARK & BOOMGAARD
Het hele domein heeft een oppervlakte van 5,5 ha. Het park is 2,5 ha groot en omvat 3 zones het park, het bos en de vijver.
Het is opgebouwd rond de oude parkstructuur met eeuwenoude bomen, zoals de 170 jaar oude en 35 meter hoge Liriodendron. In het park werden zo’n 100 nieuw grote bomen ingeplant. Het is omzoomd door twee dreven, eentje met aan de ene zijde lindes en aan de andere zijde taxus en een tweede dreef met aan weerszijden thuja’s van 25 meter hoog.

De graszones in terrasvorm zijn uitgerust met anti mollen-net en 3 grasrobots. De vijver is 850 m 2 groot en heeft een ponton, groot terras en een pool-guesthouse met badkamer. Het park is volledig uitgerust met verlichting en met een circuit van waterleidingen met haspels.

De hoogstamboomgaard is 3 ha groot. In 2010 werden 300 hoogstam fruitbomen nieuw aangeplant. De keuze van de fruitbomen is ingegeven door oude Haspengouwse fruitrassen, zoals de “Kers van Piringen die na research in Duitsland werd teruggevonden. Het domein is volledig afgezoomd door meidoornhaag.

KANTOREN
De oppervlakte van de kantoren bedraagt 1.230 m² . Ze zijn opgevat als landschapskantoor met grote open ruimtes.

Afwerking:
- Brute loftstijl die aanknoopt met de boerderijsfeer van weleer. De vroegere tiendeschuur doet dienst als centrale cafetaria en is uitgerust met een industriële grootkeuken.

POLYVALENTE RUIMTE
De polyvalente ruimte is onderdeel van de kantoren en doet onder meer dienst als cafetaria, vergaderruimte en zithoek. Bij deze ruimte hoort ook een professioneel uitgeruste grootkeuken. 

WOONGEDEELTE en B&B
Het woongedeelte en de bed & breakfast bestaan samen uit 7 suites, waarvan er 4 in B&B exploitatie zijn. Ook een volledig uitgeruste fitness hoort bij de B&B. H

WELLNESS
Deze bestaat uit een sauna, een stoomcabine, een whirlpool, een regenkamer, een kleedkamer en een relaxgedeelte. De wellness geeft ook toegang tot de volledig afgesloten rusttuin.
Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google