Tongeren vandaag

Nieuws

Virga Jessecomité Hasselt wordt voorzitter van Euregiocomité zevenjaarlijkse feesten

Vandaag werd, tijdens een bijeenkomst in het stadhuis , het voorzitterschap van de Euregio werkgroep van de Zevenjaarlijkse feesten door het Kroningscomité overgedragen aan Hasselt. “ Sinds 1982 bij de oprichting van de Euregiowerkgroep is er een roterend voorzitterschap. Het Comité waar de eerstvolgende zevenjaarlijkse feesten plaatsvindt is voorzitter. Gezien de Kroningsfeesten in Tongeren afgesloten zijn is nu het Virga Jessecomité van Hasselt aan de beurt dat volgend jaar zijn zevende jaar viert, aldus Peter Severijns, voorzitter van de Kroningsfeesten.

Het Euregiocomité bestaat uit vertegenwoordigers van de zevenjaarlijkse feesten van Hasselt, Tongeren, Maastricht, Susteren en Aken.

Luc Smeets, voorzitter van het Virga Jessecomité:” De opbouwende sfeer en ervaringsuitwisseling tussen de afgevaardigden van de organiserende Comités is altijd een opsteker. We delen bezorgdheden, maar ook positieve ervaringen en we leren van elkaar. De Zevenjaarlijkse feesten in de Euregio Maas-Rijn zijn dan ook uniek. Hasselt en Tongeren zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Maar bovenal zijn de zevenjaarlijkse feesten springlevende tradities die elk hun eigen kleur, invulling en dynamiek hebben. De kracht zit hem in de samenwerking tussen initiatiefnemers, bewoners, verenigingen en overheden die samen deze feesten van verbinding en authenticiteit bij de tijd houden”.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de recente succesvolle edities van de Heiligdomsvaart in Aken en de Kroningsfeesten in Tongeren. Nadien werd er stilgestaan bij de voorbereidingen op de Virga Jesse feesten die volgend jaar van 11 tot 25 augustus plaatsvinden.
In de namiddag bezocht het comité de basiliektoren en genoten zij van een adembenemend uitzicht.


Kerststal Basiliek '23 geopend

Vanavond is de basiliek het kerstdorp geopend.

Eredeken Rik Palmans mocht het lint doorknippen. Hij had een individueel dankwoord voor elk van de 'Vrienden van de kerststal'. 

Die zijn op 6 november gestart met de opbouw. Elke avond met een tiental personen. De dames zorgden voor de inkleding. 

"We hebben ditmaal voor een palettendorp' gekozen. Hier zijn 250 paletten in verwerkt. Volgend jaar gaan we voor een paaldorp en zetten we de basiliek onder water", wist Dany Stas. 
Ook komt er weer een klas overnachten: ditmaal is het vijfde leerjaar van BS Sint-Lutgart aan de beurt met 18 leerlingen en 3 juffen

De geschiedenis van Overrepen gebundeld in een prachtige publicatie

Dit jaar staat het dorp Overrepen in de kijker tijdens de Open Monumentendag. Teksten en beelden over dit mooie dorp werden gebundeld in de publicatie ‘Overrepen, een stukje geschiedenis…’ Elke Overrepenaar krijgt een gratis exemplaar in de brievenbus.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag staat onroerend erfgoed centraal. Er wordt dan telkens een dorp of monument in de kijker geplaatst aan de hand van activiteiten ter plaatse. In 2020 zou de Open Monumentendag doorgaan in Rutten. De coronapandemie besliste daar echter anders over.

Om Rutten toch op één of andere manier in de ‘spotlights’ te zetten, maakte het stadsarchief toen een boekje over de geschiedenis van het dorp, dat gratis verdeeld werd bij alle inwoners. Omdat dit boekje erg in de smaak viel, werd besloten hier een vervolg aan te geven.

Burgemeester Patrick Dewael: “Geschiedenis is identiteit. Gebeurtenissen in het verleden bepalen het karakter en de identiteit van een dorp. Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om niet enkel in te zetten op de valorisatie van het erfgoed in het stadscentrum, maar ook op dat in onze dorpen. Onbekend is immers onbemind. Deze publicatie is dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor de Overrepenaar om met zijn eigen geschiedenis in contact te komen.”

Schepen Gerard Stassen, bevoegd voor Erfgoed in Tongeren: “Elk van de zestien dorpen rond Tongeren heeft zijn eigenheid en karakter. Ieder van die dorpen heeft een uniek verhaal te vertellen. Ik ben dan ook blij dat we met deze reeks van publicaties het uniek-zijn van de dorpen nog eens extra in de kijker kunnen zetten.”

De publicatie ‘Overrepen, een stukje geschiedenis…’ wordt binnenkort gratis verdeeld onder alle Overrepenaren.

Verbeterde Fietsinfrastructuur voor Tongeren-Oost

De fietsverbinding van en naar het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost, vanuit het stadscentrum, krijgt een belangrijke upgrade. Fietssnelweg F791, die vanuit het stadscentrum doorheen de Kevie richting Wallonië leidt, had al sinds 2018 een kwalitatieve verbinding naar de N618 Viséweg, dankzij de aanleg van een fietspad met brug tussen de Dreef en Keerstraat. Het fietsnetwerk is dankzij een bijkomende ingreep nu verder uitgebreid.


Patrick Dewael, burgemeester: "De verlenging van de Landbroekweg tot aan de Vrijheidweg, gekoppeld aan de aangepaste infrastructuur op de Vrijheidweg van en naar Sportoase, is een doelgerichte zet om de bereikbaarheid en fietsveiligheid van Tongeren-Oost te vergroten. Als bijkomende maatregel heeft het Agentschap Wegen & Verkeer ter hoogte van de fietsoversteek op de N618 Viséweg de snelheid verlaagd naar 50 km/u, wat bijdraagt aan een veiligere en vlottere mobiliteit in de regio."

Deze nieuwe route verhelpt een belangrijke 'missing link' en omvat de volgende elementen:

Segment 1: Fietsstraat Landbroekweg

  • Het bestaande deel van de Landbroekweg tussen de N618 Viséweg en het nieuwe fietspad is nu een fietsstraat.
  • Parkeervakken zijn gemarkeerd met respect voor bestaande inritten en garagetoegangen.

Segment 2: Verbreding Landbouwweg

  • De eerder doodlopende landbouwweg is vervangen door een 3 meter brede asfaltverharding tussen Landbroekweg en Vrijheidweg, langs de terreinen van Sportoase.
  • Een paal voorkomt dat gemotoriseerd verkeer van deze verbinding gebruikt komt.
  • Verlichting is toegevoegd voor veiligheid.

Segment 3: Eenrichtingsfietspaden langs Vrijheidweg

  • Langs beide zijden van Vrijheidweg, tussen de fietsweg en Sportoase, zijn eenrichtingsfietspaden gerealiseerd. Richting Vrijheidweg sluiten de fietspaden aan op de bestaande infrastructuur, richting Michielenweg worden de fietsers via een rugdekking terug naar de weg geleid.
  • Twee gemarkeerde fietsoversteken verbeteren de bereikbaarheid en oversteekbaarheid van de Vrijheidweg.
  • Een verhoogd verkeersplateau in beton waarschuwt gemotoriseerd verkeer voor overstekende fietsers.


    "Met dit vernieuwde tracé zetten we een cruciale stap vooruit in het bevorderen van de fietsvriendelijkheid in de regio. Niet alleen verbetert het de bereikbaarheid van Tongeren-Oost, maar het draagt ook bij aan de verhoogde veiligheid en het comfort van fietsers. We streven ernaar om duurzame mobiliteit te stimuleren en deze fietsinfrastructuur speelt een essentiële rol in het creëren van een veilige en aangename fietsomgeving voor alle gebruikers,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Willy Crommen nv (Aertssen Group nv). De kostprijs bedraagt 480.000 euro waarvan 420.000 euro gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg via het fietsfonds en met steun van het Vlaams Gewest.

De mobiliteitsschepen en de mobiliteitsambtenaar hebben het parcours van 6 km met de fiets afgelegd vanuit het Praetorium

Tongenaar haalt finale van Klasseprijs 2023

Alexander Ghysens (KU Leuven) uit Tongeren haalt finale van Klasseprijs 2023
Recent afgestudeerde historicus Alexander Ghysens maakt met zijn scriptie over de waardering van de leerkracht kans op de Klasseprijs. Met die deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekronen SciMingo vzw en Klasse, het multimediaal communicatieplatform voor onderwijs in Vlaanderen, de sterkste scripties rond onderwijs.
Alexander Ghysens dook voor zijn scriptie in het verleden en onderzocht hoe vijftien verschillende leerkrachten omgaan met de waardering van hun beroep. Van de tumultueuze jaren vijftig tot het dynamische begin van de 21ste eeuw... Hij laat de leerkrachten zelf aan het woord en brengt in kaart hoe gewaardeerd zij zich door de jaren heen voelden door hun collega's, de directie, de ouders van hun leerlingen, en door hun leerlingen zelf. Hij haalt met zijn scriptie de finale van de Klasseprijs en maakt zo kans op een prijs t.w.v. 1.500 euro.

Uitreiking
Ghysens neemt het in de finale op tegen vijf andere genomineerden. Of hij in de prijzen valt, wordt pas duidelijk bij de uitreiking van de deelprijs op dinsdagavond 19 december in AMUZ Antwerpen.

Tongerse in VTM-show ‘Starstruck’.

Vanavond is de Tongerse Laura Ramaekers (38) te zien in de nieuwe VTM-show ‘Starstruck' . Ze kruipt er in de huid van haar idool Adele en vertolkt het lied 'Set Fire To The Rain'

In 2004 nam Laura deel aan Idool waar ze als vierde eindigde. 
Laura is nadien blijven zingen en lanceerde twee albums en zeven singles. Ze is de zangeres van de tributeband L’Adele. “
Laura woont in Millen 

De jury bestaat vanavond uit: Bart Kaëll, Nora Gharib, Nathalie Meskens en Guga Baúl.

Laura wordt in de eerste ronde door de jury als beste van haar groep gekozen. In de tweede ronde moeten de vier overgebleven kandidaten elk een ander nummer van hun idool brengen.

Laura is als laatste aan de beurt  tijdens deze sing-off. Ze krijgt heel veel lof van de jury voor haar vertolking van het nummer ‘Rolling In The Deep’ , maar uiteindelijk behoort zij niet tot de twee kandidaten die mogen doorstoten naar de finale...

Naast Laura was er nog een tweede Tongerse in de groep van Laura: Vanessa

Malgorzata is de weekwinnaar

Malgorzata (Margriet) Maenen- Pieczynia (45) uit Mal is de weekwinnaar dankzij haar geregistreerde Ambi.pas. Het levert haar 2.500 punten, goed voor 250 euro op. 

De uitreiking vond voor de eerste keer plaats bij de Ambishop (Maastrichterstraat 5). 

Malgorzata kocht er een T-shirt met een slogan in 't Teungers, een lampje en geurzakjes.

Malgorzata  is afkomstig uit Polen. Ze woont al 12 jaar in Mal. 

Het Teseum zet basiliektoren in de kijker met nieuwe publicatie en virtuele tour

Het verhaal van de bekendste toren van Tongeren en wijde omgeving werd gebundeld in een rijkelijk geïllustreerde bezoekersgids.

Naar aanleiding van de opening van de basiliektoren voor het grote publiek ging het Teseum op zoek naar het boeiende maar weinig gekende verhaal van het kerkbelfort. Auteur Patrick De Rynck schreef dit torenverhaal neer in een vlot lezende bezoekersgids.

Naast aandacht voor het historische verhaal, komen enkele experten aan het woord. Zo volgde Luc Rombouts (beiaardier in Leuven en Tienen) de restauratiewerken aan de beiaard van nabij op. In de bezoekersgids maakt hij duidelijk waarom de Tongerse beiaard nu zo uniek is!

Met archeoloog Patrick Reygel (Aron bv) komt nog een andere expert aan bod. Hij maakte in 2022 een inventaris van de ‘historische graffiti’ die talrijk aanwezig is in de toren, maar ook op andere – soms moeilijk bereikbare – plaatsen in de basiliek. De gigantische collectie is erg gevarieerd en wordt beknopt beschreven.

Finaal mochten ook de architecten en de aannemer niet ontbreken in deze fraaie bezoekersgids. Zij vervulden immers een belangrijke rol tijdens de restauratie en ontsluiting van de toren. Zo nu en dan werden ze met (behoorlijk pittige) uitdagingen geconfronteerd.

Patrick Dewael – burgemeester: “In 2016 openden we de deuren van het Teseum. Sindsdien wordt de zgn. kerkschat er op een kwalitatieve wijze gepresenteerd. Nauwelijks 2 jaar later ontsloten we bijkomend de archeologische site. Deze situeert zich onder de basiliek. De bezoeker ervan bevindt zich ca. 3 meter onder het straatniveau. Op 1 september jl. ontsloten we tenslotte de basiliektoren. Met de recente uitgave van een overzichtelijke bezoekersgids bieden we de vele bezoekers aan de toren nu een extra belevingstool aan! Helaas is het niet voor elk van ons mogelijk om de vele trappen in de toren te overwinnen. Voor al diegenen realiseerde het Teseumteam een virtuele 360°-tour. Op die manier hopen we dat iedereen een beetje de unieke sfeer van een torenbezoek kan opsnuiven!”

An Christiaens schepen van toerisme en cultuur: “De eigenheid van het monument, met zijn smalle trappenhallen, heeft tot gevolg dat het aantal bezoekers dat gelijktijdig een bezoek kan brengen beperkt is. Toch is de basiliektoren een groot succes. Meer dan 3000 bezoekers beklommen de afgelopen weken de toren en maakten kennis met de unieke geschiedenis van dit monument. Nog een kleine tip tenslotte: Voor de liefhebbers van het Tongerse erfgoed is de bezoekersgids zeker en vast een gepast eindejaarsgeschenk.”

De nieuwe bezoekersgids is te koop aan 12 euro in de museumshop van het Teseum en bij Visit Tongeren.
De virtuele tour kan je via volgende link volgen: https://teseum.be/even-binnenkijken/

Schenking familie Rogister

Vorige week mocht het Stadsarchief een bijzonder mooie schenking ontvangen vanwege Jos Rogister.
Sinds 1846 (177 jaren lang) beoefenden hij, zijn vader, grootvader, overgrootvader én betovergrootvader het beroep van horlogemaker.
Dat maakte hen het oudste horlogemakersgeslacht van België.
Dit jaar moest hij echter de winkel sluiten en bij een opruim kwam hij enkele mooie documenten tegen zoals het brevet van de medaille van de IJzer voor Joseph Rogister die vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die medaille werd uitgereikt aan de soldaten die aan het begin van de oorlog de Ijzervlakte verdedigden. Joseph was muzikant bij het 20e Linie.

Een ander mooi document is deze foto van muziekmaatschappij Casino, daterend uit 1899. In het midden, met de grote snor, staat overgrootvader Rogister.

Marie-Louise is opgedoken!

De onbekende Marie-Louise van een brief die samen met 50 euro werd ontdekt tussen binnengebrachte spullen in Kringloopwinkel Reset is gevonden. De vrouw uit Bilzen werd sinds de oproep overstelpt door reacties

Vorige week stootten medewerkers in het centraal magazijn van Kringloopwinkel Reset in Tongeren op een Afrikaanse geldbeugel met daarin een Engelstalige brief en een biljet van 50 euro. De brief afkomstig uit Oeganda, is gericht aan een zekere Marie-Louise. Hij is op 3 december 2016 gepost in Masaka, een stad in Oeganda. “Zaterdag was ik met de drie kinderen onderweg naar Amsterdam, toen ik werd opgebeld door iemand die wist dat ik de gezochte Marie-Louise was”, vertelt Marie-Louise Panis (62) uit Bilzen. De man hand de oproep zaterdagochtend gehoord via Radio Boo. “Hij heeft naar de pastoor gebeld om aan mijn nummer te geraken. De opa van de vriendin van ons dochter Machteld wist meteen dat het over mij ging”. Aangekomen in Amsterdam heeft Marie-Louise getelefoneerd naar Kringloopwinkel Reset om haar kenbaar te maken. Door het artikel over de zoektocht dat maandag in HBvL verscheen, werd Marie-Louise overstelpt door reacties. Samen met haar toenmalige echtgenoot Erik zet zij zich al jaren in voor een school in Oeganda. “In 2007 was ik daar op bezoek en de levensomstandigheden hebben me erg aangegrepen. Een koppel, allebei leerkracht, woonde met de drie kinderen, waaronder Immy, in een krot. Thuisgekomen wilde ik dat onze kinderen dat ook zouden zien. Immy is even oud als ons Machteld en sinds hun derde levensjaar sturen ze tekeningen en ondertussen ook brieven naar mekaar. Ik heb haar beloofd dat we Immy ooit zouden gaan bezoeken. In de opgedoken brief wordt verwezen naar ons bezoek dat in 2017 werkelijkheid is geworden. Het klikte meteen tussen Machteld en Immy. Bij onze thuiskomst hebben we de vzw Gabriel Kalamuka opgericht”. Marie-Louise en Erik zijn ondertussen niet meer samen. Hun huis is verkocht en tijdens het leegmaken trok Erik met spullen naar de Kringwinkel in Bilzen en van daar is de geldbeugel in het centraal magazijn in Tongeren verzeild geraakt. “Sinds een inbraak en een diefstal heb ik de gewoonte van overal in huis geld te verstoppen. Zo stak ik ooit 20.000 fr (500 euro) bij een videocassette. Pas jaren later heeft onze zoon het gevonden en gelukkig konden we het bij de Nationale Bank gaan inruilen”, weet Marie-Louise die bij de universiteit in Maastricht werkt. “Mijn overste heeft een Nederlandse stichting voor hulp aan Afrika opgericht Een collega trekt elk jaar naar Oeganda. Dan geef ik haar geld en spullen mee. Van kindsbeen af heb ik iets met Afrika. Waarschijnlijk door de missionarissen die hier in de kerk kwamen prediken end at laat me niet meer los. Alle jongeren zouden eigenlijk eens naar daar moeten gaan om te beseffen hoe goed zij het hier hebben. Machteld en Immy communiceren vandaag nog steeds met elkaar via het internet. Eerst moest Immy hiervoor naar een internetcafé, maar ondertussen heeft ze een gsm”. Marie-Louise staat een deel van de vijftig euro af aan de Kringloopwinkel: “Met dit vindersloon ga ik pralines halen, want dit verhaal is zo ontroerend mooi”, besluit Marie-Louise.

Zoeken
Sponsors
Het weer
Reclame
AmbiPas
Google