Tongeren vandaag

Nieuws

100 jaar Landelijke Gilde Repen

Deze namiddag viert Landelijke Gilde Repen het eeuwfeest dat vorig werd uitgesteld omwille van de corona. 

Om 14u was er een mis in de kerk van Overrepen, voorgegaan door ere-deken Palmans. Aansluitend was er een receptie op het kerkplein. 

"Double Eagle Dixie", (Casino) stond in voor de muzikale omlijsting 

Voorzitter Frederic Steyvers zorgde voor de verwelkoming: "We vieren vandaag het 100-jarig bestaan van de Landelijke Gilde Repen, weliswaar een jaar te laat, maar dat valt nog wel mee. Het gouden jubileum werd indertijd 2 jaar te laat gevierd. 
Tijdens de ontbering van WOI werd een helpende hand gevonden bij de Boerenbond voor de samenaankoop en verkoop van grondstoffen en meststoffen. In 1963 volgde een fusie van de Boerengilde Neerrepen en Overrepen. In 1972 besliste de hoofdzetel in Leuven dat er een splitsing moest komen tussen Boerenbond en Landelijke Gilde. In 1973 werd de Landelijke gilde ook toegankelijk voor niet boeren en tuinders. Onze voorgangers zijn indertijd van nul begonnen. Ze hebben activiteiten opgebouwd waar nu nog steeds veel leden zich in kunnen vinden. Het aantal leden groeit nog steeds, vandaag zijn we met 122. Het is belangrijk voor mij dat zowel leden als bestuursleden de jonge generaties blijven aanspreken zodat er schwung in de Gilde blijft. We verjongen onze activiteiten zonder de traditie uit het oog te verliezen. Op deze manier gaan we in een rechte lijn naar een volgend jubileum", besloot de voorzitter. 

Tongenaar Peter Bruggen, provinciaal secretaris van de Boerenbond en de Landelijke gilde schetste het ontstaan van de Boerenbond: "De oorsprong ligt in een ontmoeting tussen Pastoor Mellaerts die in 1887 een boerengilde oprichtte in Heist-Goor (Antwerpse Kempen) en Joris Helleputte (hoogleraar architect en volksvertegenwoordiger voor Maaseik). De Boerenbond werd op 20 juli 1890 in Leuven opgericht. eind dat jaar waren er al 20 Gilden aangesloten. In repen zou het nog duren tot 1920. De Boerengilde Overrepen had als werkgebied Overrepen en Neerrepen, samen goed voor 850 inwoners, waarvan er 53 aansloten. De vergaderingen vonden plaats op de eerste zondag, na de hoogmis in de zaal der fanfaren aan de kerk. Vier jaar na de oprichting was hier al een aankoopafdeling en een raiffeisenkas. De Veeverzekering was er ook, maar die stond wat los van de Boerengilde. In 1930 werd een Welvaartswinkel opgericht. Tot de jaren '60 was bijna iedereen op het platteland boer, maar het Vlaamse platteland veranderde en de oude parochiale Boerengilden werden ontbonden en vervangen door een dubbele structuur: een landelijke beweging  (voor boeren en niet boeren) en een zuivere beroepsorganisatie (voor boeren en tuinders). Zo kregen we de Landelijke Gilden als een socioculturele plattelandsorganisatie en de Boerenbond als syndicale organisatie voor de land- en tuinbouwers. Al in de jaren '60 hadden ze in repen een eigen gildeblad. In 1972 werd het 50-jarig bestaan gevierd en twee jaar later werd het officieel de Landelijke Gilde. Jullie trekken elke dag opnieuw een spoor in de werking van Landelijke gilde repen. Proficiat daarvoor. Wij bliven op jullie rekenen", besloot Peter Bruggen.

Hierna onthulden beide heren het koperen beeld t.g.v. het 100-rairg bestaan dat op een betonnen sokkel geplaatst werd aan de kerk van Overrepen. De titel is 'Samen sterk': Met dit principe organiseert de Landelijke gilde Repen al 100 jaar activiteiten voor haar leden en sympathisanten, meet aandacht voor iedereen en met het doel om samen plezier te maken/ Alleen ga je sneller, maar samen geraak je verder' luidt het motto. 

Cultuurschepen An Christiaens mocht afsluiten: "Ik ben blij dat we hier allemaal samen kunnen zijn, want het afgelopen anderhalf jaar is ons leven overhoop gehaald op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Ook het verenigingsleven kreeg het zwaar te verdure. ook hier in Repen. Wat voor de Landelijke Gilde een feestjaar moest worden, werd een jaar in mineur. Uitsel bleek gelukkig geen afstel en zo vieren we vandaag samen met 101-jarig bestaan. Als je 100 jaar bestaat als vereniging moet je ook meegaan met de tijd en dat deed de LG ook. Elke stad heeft nood aan een sterk lokaal sociaal weefsel en is gebaat met all verenigingen die zich op zulke manier inzetten voor de gemeenschap. De pandemie heeft ons ook geleerd dat de verenigingen het hart zijn van onze gemeenschap, De LG Repen heeft al een heel mooie geschiedenis en ik twijfel er vniet aan dat de voorzitter en zijn ploeg voor een even sterk vervolg van deze geschiedenis zal zorgen". 

Hierna genoten 150 dorpelingen van een barbecue aan het Schutterijlokaal

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame