Tongeren vandaag

Nieuws

150 jaar Concordia


Dit jaar bestaat de VZW Concordia Tongeren 150 jaar, een niet alledaagse gebeurtenis.

In haar eigen zalencomplex aan de Leopoldwal 50 zijn zowel de Koninklijke Harmonie als de toneelvereniging “De Witte Lelie” gehuisvest.

En we zijn fier dat sinds kort ook een groot strijkorkest ons is komen vervoegen.

Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren organiseren we het ganse jaar door een aantal activiteiten.

Het startschot wordt gegeven op donderdag 9 mei (O. L. Heer Hemelvaart) met een academische zitting om 13u30 met sprekers uit de cultuursector, gevolg door een receptie.

Tevens zal er een grote tentoonstelling zijn over het rijke verleden en geschiedenis van de VZW

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei om 20u brengt de Witte Lelie een middeleeuws wagenspel (ongeveer 1 u) en na de pauze verrast de Harmonie ons met een prachtig concert (ongeveer 1 u).

De VZW Concordia heeft een zeer rijke geschiedenis waarbij een aantal prominente figuren zoals oud gouverneur Louis Roppe, Nicolas Theelen, Edmond Jaminé, ...

deel uit maakten van onze vereniging.

Activiteiten 2024

* Donderdag 9 mei om 13u30
Academische zitting
Opening tentoonstelling “Concordia 150”

* Vrijdag 10 mei 20u00 en Zaterdag 11 mei 20u00
Concert en wagenspel door Koninklijke Harmonie Concordia en toneelvereniging “De Witte Lelie”
Tentoonstelling “Concordia 150”

* Zondag 1 september 14u00
Groot tuinfeest met Vlaamse kermis
 
* Zaterdag 12 oktober om 20u00
Jubileum Concert
Gezamenlijk concert met 3 harmonie orkesten:
Koninklijke Harmonie Hasselt
Harmonie Het Spoor Hasselt
Koninklijke Harmonie Concordia Tongeren

* Zaterdag 9 november om 20u00, Vrijdag 15 november om 20u00, Zaterdag 16 november om 20u00
Toneelvoorstelling toneelgezelschap “De Witte Lelie”
“Familietrekjes”, Een klucht van Ray Cooney
Regie: Hex Gilbert

* Wordt verwacht in december
Winterconcert
Symfonieorkest “Iedemus”

De Maatschappij Concordia werd op 10 mei 1874 opgericht door enkele vooraanstaande Tongenaren .
Of zoals het geschreven werd in de Postrijder van 12 mei 1874 :
“ Verleden zondag heeft te Tongeren de inhuldiging plaats gehad van den Katholijken Kring Concordia. Een zeer groot getal onzer medeburgers woonde de vergadering bij. Van heden af kan
men aan het nieuw genootschap eene bloeiende toekomst voorspellen.“
Hun motto was "Felix Civium Concordia" ( vrij vertaald "Eendracht, geluk van de burgers"), nog zichtbaar op de gevel van het Concordia gebouw.
Eerst werd er een fanfare opgericht maar al gauw volgden ook een toneelkring, symfonieorkest, en vele andere afdelingen. De meeste activiteiten vonden plaats in de eigen zaal aan de Leopoldwal.
De geschiedenis van Concordia bestrijkt 2 eeuwwisselingen en 2 wereldoorlogen, In zijn bestaansperiode evolueerde de vereniging telkens mee met de veranderend tijdsgeest.

De Tentoonstelling Concordia 150 geeft aan de hand van foto's, beeldmateriaal, objecten en documenten een beeld van de groei en activiteit van de vereniging van 1874 tot vandaag.
Voor de periode vanaf het ontstaan tot 1940 wordt een globaal overzicht gegeven van alle onderafdelingen.
Vanaf 1940 tot heden worden voornamelijk de groei en de activiteiten van de Harmonie en de Witte Lelie belicht.

De tentoonstelling is toegankelijk :

vrijdag 10 mei 14u00 tot 20u00
zaterdag 11 mei 14u00 tot 20u00

Concordia Tongeren : ontstaan en geschiedenis
In 1807 werd de "Société de Musique Tongres” opgericht.
In het reglement van deze maatschappij stond vermeld: ”De muziekvereniging heeft tot doel enerzijds het welzijn en een goede vriendschap en eendracht onder de leden te verzekeren, en
anderzijds regelmatig concerten, bals en vermakelijkheden in Tongeren te verzorgen”.
Rond 1870 kwam er een woelige periode, met als gevolg een wending in de politiek, die zorgen baarde voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Na een meningsverschil over de begrafenisplechtigheid van een bestuurslid werd op 10 mei 1874 een nieuwe katholieke kring Concordia (
Concordia Cercle Catholique de Tongres) opgericht.. Binnen de schoot van deze katholieke kring ontstonden meerdere afdelingen. De muziekmaatschappij was de eerste en al op 10 januari
1875 werd de toneel afdeling "De Witte Lelie" boven het doopvont gehouden. Later volgden nog een symfonie, een zangkoor, een turn afdeling en nog andere afdelingen.
De muziekmaatschappij Gesticht als fanfare op 12 mei 1874, fusioneerde de "Fanfaren" met de "Société des Fanfares Ambiorix". Dhr. Lenders, lokaal houder van Concordia, werd de eerste directeur van de fanfare en werd ook gelast met het geven van muzieklessen en met de opleiding van de jonge muzikantjes.
Op 8 februari 1876 werd hij als directeur opgevolgd door Adrien Honhon, afkomstig van Glons. De nieuwe directeur volgde Nicolas Emile Laminne op als organist in de Collegiale van O.L.Vrouw. In juni 1892 overleed hij.
In 1892 werd dhr. Duysens, leraar aan het Conservatorium van Luik, directeur van de fanfare. Meer dan 50 jaar leidde hij met bekwame hand zijn muziekkorps. Reeds in 1895 was de bezetting zo uitgebreid, dat er "houtwerk" genoeg aanwezig was om als harmonie op te treden. In 1899, ter  gelegenheid van de 25ste verjaardag van haar stichting, werd de harmonie tot "Koninklijke" gepromoveerd. In 1910 telde zij zevenenvijftig uitvoerende leden. Zij stelden zich niet tevreden met het geven van een paar concerten in hun lokaal, maar verleenden ook hun medewerking aan alle mogelijke feestelijkheden in de stad. Zij luisterden de parochieprocessies en de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten op. Ook namen zij zelf het initiatief tot het inrichten van muziekfestivals, muziekwedstrijden en solistenconcours.
Dhr. Duysens overleed in 1942 en werd in 1943 opgevolgd door Jules Papy. Hem komt de grote verdienste toe dat hij onmiddellijk na de wapenstilstand in 1944 met de harmonie kon optreden. Hij had immers zorg gedragen voor de muziekinstrumenten en in zijn muziekschool had hij jonge muzikanten voorbereid en opgeleid voor spoedige indiensttreding in de rangen der harmonie. Jules Papy heeft aan zijn opvolgers een volwaardige harmonie nagelaten met geschoolde elementen. Hij werd op 28 november 1964 door het bestuur uit erkentelijkheid vereerd met de titel "Eerste ere-directeur van de Koninklijke Harmonie Concordia". Hij leidde de harmonie tot april 1956. Jean Jageneau werd voorzitter in 1944. Hij werd in 1966 opgevolgd door Raphaël Henry de Hassonville.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame