Tongeren vandaag

Nieuws

31% minder afval in Tongeren

Op 3 jaar tijd verminderde het klasse 2 afval (afval afkomstig van zwerfvuil, sluikstort en openbare vuilbakjes) met 31 % in Tongeren. Deze mooie cijfers dankt de stadTongeren aan de vele sensibiliseringsacties die ze voert en de verplaatsbare camera die in 2017 in gebruik genomen werd.

An Christiaens, burgemeester wnd.: “Afval in de openbare ruimte veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur: opruimen van zwerfvuil in Vlaanderen kost meer dan 60 mio euro per jaar, dat is bijna 10 euro per inwoner.Het aantal inwoners in onze stad is de laatste jaren fors gestegen. Toch stellen we een vermindering van 31% klasse 2 (afval afkomstig van zwerfvuil, sluikstort en openbare vuilbakjes) afval vast. In 2015 werd er in Tongeren 432 ton klasse 2 afval opgehaald. In 2018 was dit 298 ton. Dit is een vermindering van31 procent. De vele sensibiliseringsacties die we voeren bereiken dus hun doel:denken we aan de ‘Mooimakerscampagne’ of de jaarlijkse opruimactie Straat.net.”

Patrick Jans, schepen van Milieu: “Om het probleem van sluikstorten efficiënter te kunnen aanpakken zetten we sinds 2017 (anonieme) verplaatsbare camera’sin. Ze worden ingezet op plaatsen waar regelmatig zwerfvuil wordt achtergelaten. Zo gaan we sluikstort tegen en stellen we overtreders verantwoordelijk voor hun daden. Vorig jaar werden de camera’s op 16 verschillende locaties geplaatst waarbij 70 sluikstorters betrapt werden. Het gaat voornamelijk over sluikstorten en misbruik van de openbare vuilbakjes. Opmerkelijk is dat sluikstorters zich vooral ’s avonds en ’s nachts bewegen. Dit toont aan dat de plegers beseffen dat ze in de fout gaan. Binnenkort nemen we een nachtcamera in gebruik.”

Overtreders riskeren een GAS-boete tot 350 euro en de terugbetaling van de opruimingskosten. De stad Tongeren tracht met de vele sensibiliseringsacties en het inzetten van verplaatsbare camera’s probleem van sluikstorten nog verder terug te dringen en liefst in de kiem te smoren, zodat sanctioneren overbodig wordt en onze stad nog mooier wordt!

Merkt u een sluikstort op? Meldt het probleem dan bij het meldpunt van de stad Tongeren via meldpunt@stadtongeren.be of via 012 800 008.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame