Tongeren vandaag

Nieuws

50 jaar geleden (4)

- Op 29 maart 1963 wordt de allereerste prijs voor Sportverdienste ‘Tongria’ uitgereikt aan basketter Jacques Clerinx.
- 5 april: De nieuwe apotheek en optiekwinkel ‘De Voorzorg’ wordt geopend in de Hasseltsestraat.
- 6 april: In de Momberstraat gaat de Amerikaanse firma CP Clare International NV van start in de voormalige gebouwen van de Ets. Lambrechts. Stichter CP Clare en zijn echtgenote komen speciaal over uit Chicago. Ook minister Bertrand en gouverneur Roppe zijn van de partij. Binnenkort wordt gestart met de bouw van een fabriek op een terrein van 6 ha. Voor de vervaardiging van industrieel controle- en elektronisch materiaal, bestemd voor industriële controle en telefonie.
- 18 april: Een groep van 150 hoogstudenten uit het Nederlandse Delft viert hier de 65e verjaardag van hun vereniging ‘Sanctus Virgillius’. Het gezelschap wordt aan het station opgewacht door de Tongerse hoogstudentenclub ‘Moeder Jeker’ met praeses Tony Geukens en door een afvaardiging van de groep ‘Oude Belgen’ in Eburonenplunje.
- Het gemeentebestuur stelt het gebouwencomplex van de voormalige Ambachtschool in de Hondsstraat ter beschikking van de stedelijke administratie. Alle kantoren verlaten het stadhuis. Het politiecommissariaat verhuist naar een huis op de Vlasmarkt.
- De B.S.P. verspreidt een pamflet om de belastingverhoging die de CVP doorvoerde aan te klagen.
- Op 18 mei vindt in de raadzaal van het stadhuis een belangrijke vergadering plaats over de bestemming van de Romeinse omheiningmuren. Zijn aanwezig: gouverneur Roppe, burgemeester de Schaetzen, eerste schepen Vermeulen, en hoge ambtenaren van de ministeries van Openbare Werken en Nationale Opvoeding. De muren zijn vooral de laatste jaren in een toestand van verval geraakt. Ze dreigen op sommige plaatsen te verdwijnen. De best bewaarde overblijfselen in West-Europa zijn nog altijd niet ‘als gedenkteken gerangschikt’. Hiervoor zal een spoedprocedure ingezet worden. Er zal een postzegel verspreid worden waarvan de opbrengst voor het herstel en het behoud van de muren zal gebruikt worden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame