Tongeren vandaag

Nieuws

Aanmelden voor Eerste Communie en Vormsel

De scholen zijn maar half open dus het is moeilijker de jongeren te bereiken voor de inschrijving van Eerste Communie en Vormsel van het volgende schooljaar.

AANMELDEN VOOR EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL IN 2021: (voor 30 juni 2020 !!!)

Vertel het verder aan ouders die een kind hebben in de laatste kleuterklas of het vijfde leerjaar.....

We doen nu reeds een oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website: http://www.dekenaattongeren.be/start/dekenaat.html . We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

•Woonachtig in Groot Tongeren

•De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !

•Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond (alle PE behalve Sint-Marcus) of na mail (voor Sint-Marus)

•Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig (voor 30 juni) aanmelden via de website www.dekenaattongeren.be ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

De Eerste Communies en Vormsels die normaal nu hadden plaats gehad, zijn verschoven naar september en begin oktober 2020.
Alle nieuwe data vindt u op http://www.dekenaattongeren.be/start/dekenaat.html. Deze kinderen waren hiervoor al ingeschreven en gingen reeds een jaar op weg.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame

Copyright © 2024 Tongeren Vandaag