Tongeren vandaag

Nieuws

Actie Veilig Schoolverkeer

Naar aanleiding van de thema-actie veilig schoolverkeer die jaarlijks de eerste weken van het schooljaar plaatsvindt heeft de lokale politie alle lagere-en middelbare scholen in onze politiezone aangeschreven of zij willen meewerken aan een preventieve fietscontrole binnen de schoolpoorten.
Van de 25 aangeschreven scholen hebben 6 scholen zich geëngageerd om hieraan mee te werken. Eén school heeft schriftelijk laten weten dat er geen leerlingen met de fiets bij hun naar school komen. Van de andere scholen hebben ze spijtig genoeg geen reactie mogen ontvangen.
In de week van maandag 6 september tot 10 september heeft de verkeersdienst van de politiezone Tongeren-Herstappe preventieve fietscontroles uitgevoerd in de lagere-en middelbare scholen die zich hiervoor geëngageerd hebben.
In totaal hebben ze 125 fietsen en 10 bromfietsen gecontroleerd op hun wettelijke uitrusting. Hiervan waren 38 fietsen of 30.4 procent volledig in orde en 87 fietsen of 69.6 procent hadden één of meerdere gebreken. Van de 10 bromfietsen waren er 9 volledig in orde en 1 bromfiets kon sneller rijden dan toegelaten.
Onder de gecontroleerde fietsen bevonden zich ook enkele koersfietsen, maar vooral veel mountainbikes. Omdat deze fietsen wettelijk alleen maar over een goed werkende voor-en achterrem en een bel moeten beschikken als ze enkel overdag gebruikt worden, en de agenten in de praktijk vaststellen dat deze fietsen door de schoolgaande jeugd ook 's nachts en in de winter bij een slechte zichtbaarheid gebruikt worden hebben zij de leerlingen die met een koersfiets of mountainbike naar school kwamen voor de controle gevraagd of zij ook in de winter met de fiets naar school kwamen en de fiets ook 's nachts gebruikten.
De fietsen van de leerlingen die toegaven dat ze hun koersfiets of mountainbike het hele jaar door gebruikten, werden gecontroleerd zoals een gewone stadsfiets wettelijk dient uitgerust te zijn.
De leerlingen zullen via hun school in het bezit gesteld worden van een checklist met daarop de tekortkomingen aan hun fiets. Omdat dit een preventieve actie betreft binnen de schoolpoort, is er geen verplichting of termijn opgelegd om de gerepareerde fiets te komen laten zien op het politiekantoor.
De politie hoopt natuurlijk met de herfst en de winter voor de deur dat de gebreken zo snel als mogelijk hersteld worden zodat de jongeren terug veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

In de komende maanden zal onze politiezone wel regelmatig fiets-en bromfietscontroles organiseren op de openbare weg om te kijken of de gebreken daadwerkelijk hersteld zijn. De leerlingen tussen 12 en 18 jaar waarvan de fiets dan nog niet wettelijk in orde is, zullen een jongeren proces-verbaal ontvangen en uitgenodigd worden om een verkeersvormingsles te volgen op een woensdagnamiddag of tijdens de schoolvakanties. Ook zal er dan een proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven worden waarbij de fiets of bromfiets binnen een bepaalde termijn zal moeten hersteld worden en aangeboden worden op het politiekantoor ter controle.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame