Tongeren vandaag

Nieuws

Al 2.378 vaccins toegediend

2.378 vaccins toegediend in Tongeren

Er werden in het vaccinatiecentrum van Tongeren intussen 2.378 vaccins toegediend. Op dit moment zijn de 65-plussers aan de beurt. De oudste inwoners krijgen eerst hun vaccin, daarna worden de inwoners in dalende leeftijd uitgenodigd. Dankzij een extra levering vaccineerden we vandaag 350 extra mensen van onze 65+ reservelijst.

De volgorde van het vaccineren in het vaccinatiecentrum Tongeren verloopt strikt volgens de richtlijnen die door de Vlaamse overheid werden uitgestippeld. Concreet betekent dit dat de vaccins worden toegediend aan de prioritaire doelgroepen zoals die werden vastgesteld.

“De vaccinatiecampagne in Tongeren is succesvol gestart en we stellen vast dat de vaccinatiebereidheid in Tongeren bijzonder groot is.” zegt burgemeester Patrick Dewael.

“Op 22 februari werden de eerste vaccins geleverd en op 23 februari kregen 100 zorgverleners hun eerste prik. Vandaag staat de teller op 2.378 toegediende vaccins voor Tongeren en Voeren. De snelheid van vaccineren hangt af van het aantal vaccins dat we aangeleverd krijgen.”

Het vaccinatiecentrum van Tongeren volgt de vooropgestelde vaccinatievolgorde. Bij de start van de campagne was het de beurt aan de zorgverleners en de vrijwilligers die tewerkgesteld zullen worden in het centrum. Op dit moment worden de oudste inwoners systematisch opgeroepen.

“Voor de lege plekjes, dat zijn de plaatsen die vrijkomen als er mensen niet komen opdagen, maken we gebruik van een reservelijst. Inwoners kunnen zich daar online voor inschrijven. Ook hierbij volgen we de aanbevelingen van het agentschap Zorg en Gezondheid. Vrije plaatsen worden dus eerst ingevuld door inwoners uit de prioritaire doelgroep, op dit moment de 65-plussers, zegt dr. Luc Hendrix.

  • De reservelijst werd per leeftijdscategorie boven 65 jaar opgesteld.
  • Om de lege plaatsen zo snel mogelijk in te vullen - dit moet vaak last minute gebeuren – worden inwoners van de reservelijst gecontacteerd.
  • Dit systeem loopt gelijktijdig met de reguliere oproeping van de oudste doelgroepen. Het is mogelijk dat verschillende leeftijden door elkaar opgeroepen worden, maar het zal steeds om 65-plussers gaan.
  • Deze werkwijze zorgt er voor dat er geen gaten in de planning ontstaan en vooral dat er geen vaccins verloren gaan.

Inwoners die niet zelfstandig naar het vaccinatiecentrum kunnen komen, mogen 1 mantelzorger/begeleider meebrengen naar het centrum. De begeleider wordt op dat ogenblik niet gevaccineerd. Hij/zij moet wachten tot ze zelf een oproepingsbrief in de brievenbus krijgen.

In Tongeren zijn er de laatste 14 dagen 39 nieuwe besmettingen vastgesteld.


Hiermee telt Tongeren 125 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame