Tongeren vandaag

Nieuws

Aquafin plaatst nestkastjes aan waterzuiveringsstations

Aquafin hangt 39 nestkastjes op aan het waterzuiveringsstation van Mal en Henis. 
Het stadsbestuur moedigt deze actie aan en betaalde de kastjes. 

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2018 ondertekende Aquafin het ‘Green  Deal-charter’ met de Vlaamse Overheid voor meer biodiversiteit op hun terreinen. Tegen eind september 2021 wil Aquafin onder meer volgende acties realiseren: grasvelden en braakliggende terreinen omvormen tot  bloemenweides, bomen aanplanten, kikkerpoelen aanleggen en bijenkasten en takkenrillen plaatsen. In Mal en Henis, aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties, zullen volgende maatregelen uitgevoerd worden : aanplanten van bloembollen o. a. herfsttijloos, aanplanten van bomen in het groenscherm, uitdiepen van een poel en een aangepast groenbeheer waardoor er een soortenrijke zoom wordt gecreëerd. Investeren in biodiversiteit beschermt en het herstelt de natuur en maken de omgeving gezonder. De stad Tongeren wil dit engagement van Aquafin uiteraard ondersteunen. Daarom worden er vandaag 39 nestkastjes geplaatst in de omgeving van het waterzuiveringsstation in Mal en in Henis.” 

Patrick Jans, schepen van Milieu: “Meer groen en biodiversiteit op de rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft uiteraard ook een effect op de omgeving. Daarom kocht de stad Tongeren eind 2018 bij de sociale werkplaats van Natuur- en Landschapszorg vzw nestkasten aan voor mezen, boomkruipers, roodborstjes/vliegenvangers, torenvalken, huiszwaluwen, grote gele kwikstaarten en steenuil. De nestkasten worden vandaag opgehangen samen met de vogelringwerkgroep en de vrijwilligers van Natuurpunt werkgroep De Kevie en Natuurpunt Zuid-Oost Limburg. Aquafin draagt de kosten voor onder andere een aangepast groenbeheer, aanplantingen en het uitdiepen van een poel. Een perfecte samenwerking en een win-winsituatie voor de natuur! ”

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame