Tongeren vandaag

Nieuws

be alert

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès

Coronavirus : België heeft z’n exitstrategie vastgelegd

Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale Veiligheidsraad vrijdag 24 april, bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen.
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in ons land te beteugelen.

Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.

Regels als:

  • Het beperken van contacten tussen mensen;
  • Het respecteren van veilige afstanden;
  • Goede hygiënische reflexen, ook wel "barrièregebaren" genoemd.

Lees de volledige verklaring op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame